iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Zpráva o činnosti Pražské pobočky SPJF od konce roku 2018

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

8.2.2022 13:13
Autor: Menhart, Počet přečtení: 336

Obrázek ke článku Zpráva o činnosti Pražské pobočky SPJF od konce roku 2018Počátkem prosince 2018 na výroční schůzi bylo po 25 letech zvoleno nové vedení Pražské pobočky. Vedení pobočky po Alpínovi převzal Tajlor a jeho místopředsedy se stali Vláďa a Menhart. Již v zápisu z této výroční schůze jsou zachyceny pochybnosti o smysluplnosti pobočky, ale nové vedení se dalo s nadšením do práce. 

 

V závěru roku 2018 proběhly tradiční akce Hledáme Rychlé šípy (jedna z 10 top akcí SPJF), Movember s Rychlými šípy, charitativní Vánoce Tondy Pírka (5. ročník) a Večer světel.

 

 

V roce 2019 začala pobočka s pravidelnými pracovními schůzkami 4x ročně, kdy 1. se uskutečnila hned počátkem ledna. Obsahem byla příprava dalších akcí, ale i foglarovská a informační náplň.
Uskutečnily se tyto akce:
Tříkrálová cukrárna, setkání na Vinohradském hřbitově u příležitosti 20. výročí úmrtí JF, Průzkumná výprava na Munu, Memoriál Jana Tleskače - pražské a středočeské kolo, beseda o JF s vedením pražské pobočky v Rádiu 1, Jaro s těšítky, Pražská Lítačka (jedna z 10 top akcí SPJF), porady PP, prezentace SPJF na veletrhu Svět knihy, kde proběhl i celostátní Memoriál Jana Tleskače ve vyjímání ježka z klece s výstupy např. v celostátní televizi, další ročník příměstského tábora s Rychlými šípy, Hledáme RŠ, Večer světel a Hra jako za Jestřába, výprava na Mastník.
V květnu 2019 se za SPJF účastnil předseda pobočky pracovní schůzky ČRDM Strategie vzdělávání 2030.

 

 

Také rok 2020 začal nadějně a hned v lednu se členové pobočky sešli v Tříkrálové cukrárně a vyjeli připomenout výročí odchodu JF kromě návštěvy Vinohradského hřbitova také do Mělníka, kde s Jindrou Hojerem otevřeli výstavu Pocta Rychlým šípům v Galerii Ve věži.
V únoru proběhlo
pražské kolo Memoriálu Jana Tleskače a v březnu se již vlivem koronaviru a celostátnímu lockdownu středočeské kolo Memoriálu JT neuskutečnilo. K Pražské Lítačce se vedení snažilo upravit pravidla, aby závody mohly proběhnout individuálně, ale ani tato akce se nakonec neuskutečnila.
V červnu proběhly ve
Sluneční zátoce závody O Štít Jaroslava Foglara, Tábor svobody. O prázdninách se opět pro pražské děti uskutečnil příměstský tábor Rychlé šípy a oslava narozenin JF na táboře Pražské Dvojky - Hochů od Bobří řeky opakováním hry O Štít Jaroslava Foglara.
Na podzim byly akce, kterých se členové pobočky buď aktivně účastnili nebo je přímo pobočka pořádala -
výroční oheň, Hledáme Rychlé šípy a ve spolupráci s Skautskou nadací JF u veřejnosti úspěšná hra (cca 10 000 hráčů) Záhada hlavolamu 80 let, což byla akce s individuální návštěvností, kterou umožňovala tehdejší koronavirová situace. Večer světel se již nechal na jednotlivcích. Byly pouze vyhlášeny výsledky pátrací hry Hledáme RŠ.

 

                  

 

Rok 2020 byl velice divný - kromě komplikací s pořádáním akcí kvůli pandemické situaci, se ukázala pravdivá slova předchozího předsedy pobočky, že nikdo ze členů nemá na nic čas a tedy akce vždy zůstanou jen na několika málo organizátorech. Pražská pobočka se snažila sdružovat lidi z Prahy a Středočeského kraje, ale vždy se obracela znovu a znovu na všechny členy SPJF, protože žádný seznam členů přímo pobočky neměla.
Přetrvávající malý zájem o dění v pobočce se Tajlor pokusil řešit dokonce nabídnutím abdikace vedení, ale žádný zájemce se nenašel. Navíc v polovině roku odstoupil bez předchozí komunikace i Revizor PP SPJF a pobočný spolek se dostal do patové situace, kterou stanovy neznají (abdikace Revizora) a měla by se asi uskutečnit výroční schůze s dovolením odstoupivších funkcionářů pobočky. To bylo vzhledem k pandemické situaci neproveditelné.

Pražská pobočka nemá účet, nemá vlastní hospodaření a funkce Revizora byla tedy stejně jen “pro formu” - několik let pouze papírová bez praktické náplně. Bylo tedy rozhodnuto, že do svolání výroční schůze nelze abdikaci Revizora přijmout.

 

 

Rok 2021 pokračoval ve své divnosti a hlavně i rozmrzelosti vedení SPJF nad nezájmem členů SPJF účastnit se příprav foglarovských akcí. Vedení pobočky se za 2,5 roku (2018-2020) nepodařilo probudit zájem o činnost, takže zvolilo taktiku “vyčkat jestli se někdo sám neozve”.
Vedení pobočky nabízelo členům SPJF foglarovské aktivity jiných a aktivně se v nich také zapojovalo - závody skupin
Le Mans 24 dní ve cvičení pro Jestřába, která pořádal spolek Pražská Dvojka - Hoši od Bobří řeky.
Pobočka již nepořádala Lítačku, ani příměstský tábor a ani Večer světel. Pouze se připravil
20. ročník pátrací hry Hledáme Rychlé šípy, která se vrátila zpět na Staré Město jako doprovodná akce stínadelské výstavy Město jako přízrak a pátračka má přesah až do 21. března 2022.
Významnou aktivitou byla realizace
foglarovského panelu v naučné stezce mapující historii a zajímavosti lokality Radlice - Farkáň - Malvazinky. Aktivně se vedení pobočky zapojilo do Roku v knihovně s Jaroslavem Foglarem v Dolních Chabrech. Večer světel se tentokrát opět vzhledem k podivné covidové situaci vedením pobočky a ani nikým jiným neorganizoval a nechal, jestli se ho bude chtít někdo z členů pobočky ujmout...

 


V roce 2022 se členové pobočky zapojili opět do cvičebních závodů Le Mans, plnění Modrého života a připravilo pátračku v bytě Jaroslava Foglara pro širokou veřejnost. Až do března pokračovala hra pro veřejnost Hledáme Rychlé šípy.

 

 

Slovo závěrem

Pobočný spolek SPJF Pražská pobočka už nepotřebuje mít vlastní IČO. Poslední akcí, kdy PP SPJF vůči úřadům právní subjektivitu potřebovala, je asi úspěšná žádost o grantovou podporu pamětní desky Jaroslava Foglara v Prokopském údolí od pražského magistrátu. 

Ke konci ledna 2022 má za sebou pražská pobočka od poslední výroční schůze cca 35 akcí.
Za nejvýznamnější uskutečněné akce patří
vystoupení na veletrhu Svět knihy,  návštěvnicky i mediálně silně pokrytá hra ve Stínadlech Záhada hlavolamu 80 let, podpora Nocí s Andersenem v několika letech.
Aktivní jedinci pražské pobočky jsou dále foglarovsky aktivní - ať je to v SNJF, celorepublikovém SPJF, ale i aktivitách jako je putovní výstava Spojeni Foglarem, Noc s Andersenem atd.

Pražskou pobočku vždy táhlo vedení. Běžní členové se většinou účastnili akci, co pořádalo vedení. Navíc situace PP byla vždy zcela odlišná od ostatních poboček, které jsou spíše na akce “pro sebe”. Pražská pobočka byla hlavně známá tím, že pořádala akce pro širokou veřejnost. Novou aktivitou v celém SPJF byly příměstské tábory, která v Praze probíhaly 5 let po sobě a někdy i ve 2 bězích v srpnu. To bylo něco nového, ale hlavně to byla práce s dětmi - neorganizovanou veřejností.
Minulé roky otevřely otázky typu - Kdo jsou členové pobočky? - Proč pobočka vůbec existuje? - Potřebuje právní subjektivitu? - Má někdo zájem něco dělat? - Je správná orientace pořádaných akcí na veřejnost?
Každý člen SPJF z Prahy a okolí si může sám odpovědět, co mu společenství SPJF přineslo? Na kolika akcích se organizačně podílel? Jakou svou stopu v SPJF sám zanechal?
Stávající vedení pobočky mělo velké plány, ale bez aktivních členů zvládlo jen něco - a to s velkým vypětím svých sil. Jestli aktivity SPJF v Praze ustanou, záleží na všech členech SPJF a nelze se spoléhat, že to všechno zařídí vedení. To je náš vzkaz dalšímu vedení pobočky v příštích letech.


Za PP SPJF

Tajlor (předseda pobočky),
Menhart (místopředseda pobočky)
leden 2022

 

                          
Vytvořil 8. února 2022 ve 13:58:20 Menhart. Upravováno 2x, naposledy 8. února 2022 v 16:31:46, Menhart


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*