iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

SPJF v Rádiu 1

Chyba při zjišťování informací o osobě

Priorita chyby: 2

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

24.12.2018 15:46
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 466

Obrázek ke článku SPJF v Rádiu 1Tak jsme s Menhartem 19.12.2018 reprezentovali SPJF v Rádiu 1. Snad se nám to povedlo...https://www.mixcloud.com/snack919/snack-230-rychle-sipy-80/.

Tajlor

 

Tak jsme s Menhartem 19.12.2018 reprezentovali SPJF v Rádiu 1. Snad se nám to povedlo...https://www.mixcloud.com/snack919/snack-230-rychle-sipy-80/.

Tajlor

Vytvořil 24. prosince 2018 v 16:03:48 Tajlor. Upravováno 1x, naposledy 28. prosince 2018 v 08:46:25, Tajlor


Diskuze ke článku

11. ledna 2019, 22:31
(přihlášený)

Rozhovor

Skvělý, důstojný rozhovor, díky za něj :).
Vložení nového komentáře
*
*
*