iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

VIII. výroční členská schůze Pražské pobočky SPJF završila 25 let činnosti

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

5.12.2018 13:13
Autor: Menhart, Počet přečtení: 628

Obrázek ke článku VIII. výroční členská schůze Pražské pobočky SPJF završila 25 let činnosti

Výroční schůze pobočného spolku SPJF - Pražské pobočky se konala v sobotu 10. listopadu 2018 v Praze 5 - Košířích v hájovně na Cibulce. Její průběh se vám pokusíme zprostředkovat.


VIII. výroční členské schůze Pražské pobočky SPJF završila 25 let činnosti

 

Výroční schůze pobočného spolku SPJF - Pražské pobočky se konala v sobotu 10. listopadu 2018 v Praze 5 - Košířích v hájovně na Cibulce. Její průběh se vám pokusíme zprostředkovat.

 

Po zahájení krátce po 10. hodině přivítal předseda Alpín účastníky, mezi kterými byli Jiří - Jehoň a Jindřiška Korbelovi (Kralupy n. Vltavou), Zdeněk Marek - předloha Rychlonožky, Martin Rosol - Divočák, Vláďa Dvořák, Radek Petr - Menhart, Štěpánka Sýkorová (všichni z Prahy), Pavel Schneider - Tajlor (Bubovice u Berouna) a host nečlen Pražské pobočky (PP SPJF) Slávek Janov - Nashville. Celkem s Alpínem a hostem tedy 10 účastníků. Členská schůze byla dle stanov usnášeníschopná.

 

Po schválení programu následovaly volby pracovních komisí - mandátová (Alpín), volební (Štěpánka a Nashville) a návrhová (Menhart). Následně byla zvolena veřejná volba během výroční schůze a Alpín přednesl výroční zprávy. Přečetl také za nepřítomného Besta zprávu revizora. Během zprávy o činnosti jsme vzpomínali na akce PP SPJF v uplynulém volebním období, které nám utkvěly v paměti a sestavil se seznam akcí PP SPJF. Patří tam tradiční Večer světel, pátrací hra Hledáme Rychlé šípy, taktická soutěž Pražská Lítačka, charitativní Vánoce Tondy Pírka, několik opakování besedy Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti, účast na Noci s Andersenem, setkávání na Mastníků - Bobří řece, Den železnice na Smíchovském nádraží, setkávání na hřbitově u hrobu J. Foglara a u rodného domu, taškařice Tříkrálová cukrárna, Festival domů dětí a středisek volného času, přednáška Windyho na Buďánkách, vycházka po stopách J. Foglara v Nuslích, jarní vycházka Prokopským údolím, Jarní těšítka, Výprava do podzemí Motolského potoka.

 

Ze 47 členů SPJF z Prahy a Středočeského kraje (nepočítaje děti a mládež) jen někteří projevili zájem být organizováni v PP SPJF. Na výroční schůzi se sešlo 9 členů a několik se jich omluvilo.

 

Zdravice od předsedy SPJF Vojty nás nestihla a dorazila později v tomto znění: "Úctihodných 25 let pražské pobočky znamená zejména toto: pražská pobočka není nějakým nadšeneckým projektem, hvězdou, která vzplane stejně rychle jako pohasne. Naopak je spolehlivou stálicí v SPJF, která pro odkaz Jaroslava Foglara udělala obrovské množství práce. Je zřejmé, že za tak dlouhou dobu se pravidelně budou střídat léta hojná a léta hubená, pražská pobočka však již dokázala, že dokáže zdárně procházet naší historií a to dává velkou naději pro její další fungování do budoucna. V následujících pětadvaceti letech vám přeji hodně zdaru!

Vojta, předseda SPJF"

 

V diskuzi k předneseným zprávám Menhart konstatoval, že mnohé akce jsou prezentovány jako akce pobočky, ale je to vlastně akce malé skupinky nebo jednotlivce a když se požádají ostatní členové o pomoc, tak nikdo nepřijde a k zajištění akce musí organizátor nakonec využít kolegy z práce nebo rodinné příslušníky. Je tedy diskutabilní, jestli se jedná o akci pobočky nebo jen nadšených jednotlivců, kteří si musí organizačně zajistit akci mimo struktury PP SPJF.

Diskuze se dále vedla nad Menhartovou pochybností o současném smyslu existence Pražské pobočky SPJF, protože důvody založení a existence pobočky jako lokální organizace už nějak pominuly. Pobočka má právní subjektivitu (IČO), ale nechce mít účet a vést účetnictví. Všechny svoje aktivity tedy účtuje v Brně v mateřském SPJF. V minulosti jedním z důvodů existence místní pobočky byla územní příslušnost k Praze a možnost využívat dotace a granty z pražského magistrátu. To se využilo naposledy při financování pamětní desky JF v Prokopském údolí, kdy pobočka čerpala grant 35 tisíc Kč. Nic dalšího v pozdějších letech nebylo a vzhledem k činnosti pobočky ani nebylo potřeba.

Tajlor přítomné informoval, že oddíl SPJF Příměšťák Rychlé šípy letos nedostal finanční podporu od MČ Praha 8, protože SPJF nemá sídlo v Praze ale v Brně. Úředníkům bylo jedno, že oběma běhy tábora letos prošlo takřka 40 dětí z Prahy. Proto by měla PP SPJF vystoupit ze stínu "velkého" SPJF a podobné aktivity v Praze zaštiťovat.

 

Diskutovala se i pravidelná pražská setkání členů SPJF a zájemců. Argument, že nikdo nemá čas, protože každý má spoustu své práce a aktivit, zpochybnil Menhart na aktivitě Akademie Jaroslava Foglara (AJF), která pravidelnou měsíční činnost vyvíjí a dosáhla již stovky setkání. Menhart prohlásil, že je škoda, když tyto foglarovské aktivity probíhají mimo struktury SPJF a že by byl aktivní Nashville třeba dobrým předsedou pobočky. Jenže on je vzhledem k nízkému počtu všech členů SPJF v ČR zásadně proti lokálním organizačním jednotkám - tedy i proti PP SPJF. Nemá cenu se s AJF přetahovat o program a účastníky, takže výroční schůze rozhodla organizovat pravidelné schůzky hlavně za účelem přípravy akcí PP pro veřejnost. Sejdeme se tedy 10. ledna v Praze 8 - Čimicích, a dále 4. dubna, 12. září a 12. prosince 2019  i jinde podle domluvy. Vítáni jsou všichni zájemci, kteří se chtějí zapojit do příprav aktivit a akcí PP pro veřejnost.

 

V bloku volby vedení a revizora poděkoval Alpín za důvěru, podporu a možnost být 25 let v čele pobočky a oznámil, že již nebude kandidovat na předsedu a ani na člena vedení. Sklidil potlesk ve stoje.

Podle stanov musí mít vedení pobočného spolku minimálně 3 členy a z nich jeden je předsedou. Do vedení kandidovali 3 zájemci - Vláďa, Menhart a Tajlor, který se nechal přesvědčit a jako jediný kandidoval také na předsedu pobočného spolku. Všichni kandidáti byli zvoleni všemi 9 hlasy. Dosavadní revizor Best se uvolil a když se nenašel nikdo jiný, tak na revizora kandidoval i letos. Byl schválen také plným počtem hlasů.

 

Po schválení základního programového směřování PP a úkolů pro vedení PP na nejbližší období se diskutovalo o budoucích akcích. Alpín informoval, že Kawi zajišťuje Večer světel a Hledáme RŠ v Praze. Menhart dělá Vánoce Tondy Pírka s dárečky pro nemocnici v Motole. Nyní probíhá aktivita "velkého" SPJF Movember s Rychlými šípy a 8 přítomných účastníků okamžitě přispělo na Rychlonožkův boj proti rakovině.

 

Host Nashville informoval o svých aktivitách k výročí 80 let RŠ a dotazoval se přítomných na jejich názor k načasování některých aktivit kolem 17. prosince. Menhart navrhl, jestli by hra pro veřejnost Stínadelské azimuty nešla propojit s Večerem světel, aby to Alpin s Nashvillem projednali s Kawi, které by se takto mohlo pomoci při přípravě veřejného Večera světel.

 

Výroční schůze také diskutovala a schválila návrat k původnímu logu pobočky, kde je znak SPJF ozdoben siluetou Hradu. Doporučuje toto logo používat pro akce pobočky ale nepoužívat jej v  kombinaci s logem SPJF - tedy aby nebyly dvě loga SPJF vedle sebe a jedno nebylo doplněno o siluetu Pražského hradu.

 

Jednomyslně bylo schváleno usnesení výroční schůze a krátce před 14. hodinou se účastníci odebrali k nedaleké vyhlídkové věži, kde se vyfotografovali a rozešli.

 

Menhart a Tajlor

Foto Slávek

 

 
Vytvořil 21. listopadu 2018 v 18:35:59 Menhart. Upravováno 6x, naposledy 6. prosince 2018 ve 12:57:37, Tajlor


Diskuze ke článku

11. prosince 2018, 23:04
Čáp (administrátor)

Čtvrt století, to je už docela slušná řádka akcí - a očividně ani loni PP nezahálela. Tedy všem foglarovským zdravíkům a zdravicím z Prahy a středních Čech přeji ať je neopouští elán ani po těch 25 letech a dohrabou se aspoň ke třicítce ;-)

PS: Dovolil bych si zde veřejně vyzdvihnout kamaráda Přebrala, který má na pořádání některých akcí lví podíl.

Vložení nového komentáře
*
*
*