iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Pražská pobočka se sešla v Čimicích

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

21.1.2019 08:54
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 608

Pražská pobočka se sešla 10. 1. 2018 na otevřené poradě vedení pobočky. Sešlo se nás 8 a 1 pozorovatel. Několik členů se omluvilo. Chtěli jsme se sejít v nové sestavě, naplánovat nějaké akce, co společně uděláme a na kterých se trošku lépe poznáme.

Jednání jsme zahájili nástupem a pokřikem, no to byla spíš taková taškařice, rozhodně máme co vylepšovat.

Rychlé šípy letí vpřed,
bobříci jsou pro nás med.
Foglar na nás nepočká,
pádí za ním pobočka.
Pražskáááááá!!!

Poté následovala úžasná panádlová polévka jako vzpomínka na příměstský tábor. (Součástí odkazu je i recept):

http://www.iklubovna.cz/zony/primestsky-tabor-rychle-sipy-2018/dekujeme-rychlym-sipum-za-zachranu-zivota-3450

http://www.iklubovna.cz/zony/primestsky-tabor-rychle-sipy-2018/do-kbel-za-velnerem-zakem-neblahym-a-moc-dobrou-panadlovou-polevkou-3456

Velký dík patří Jindřišce a Jirkovi za perfektní sladké i slané občerstvení a Štěpánce za vytvoření téměř domácího prostředí v knihovně školy. Jirkovi jsme popřáli vše nejlepší k narozeninám!!  

Já s Menhartem známe tuto školní knihovnu z tábora, ale ostatní velmi obdivovali její vybavení foglarovkami a další kvalitní dětskou literaturou.

 

 

Co jsme od posledního setkaní udělali, co nás čeká a o čem jsme diskutovali:

 • Povedl se Večer světel. Dobrá byla i hra Stínadelské azimuty.

 • Hledáme RŠ. Ještě se k tématu vrátíme na dalším jednání, kam pozveme i organizátory Kawi a Přebrala. Diskutovali jsme o možném využití návodných indícií v průběhu hry, o případném zmenšení území a lepší propagaci akce. Cílem je zapojení více pátračů a dosažení většího počtu úspěšných.

 • Vánoce Tondy Pírka. Nemocnice Motol už není nejlepším místem pro tuto aktivitu. Mají v dnešní době již dostatek dárců. Pro další ročník bude dobré vyhledat jiné místo – třeba dětský domov - a obdarování spojit třeba s další doprovodnou akcí.

 • Tříkrálová cukrárna. Upřesnili jsme, že v prvních vydáních RŠ utratili 36 Kč, v dalších 65 Kč za snědené cukroví. Tato drobná taškařice se velmi vyvedla.

 

 • Průzkumná výprava vedení pobočky 17. – 20. 1 na Munu. Možnost využití pro další akce.

 • Diskuse o příměstském táboře s Rychlými šípy v srpnu. Tajlor bude sledovat možnosti grantu Prahy 8, Tajlor, Menhart a Štěpánka domluví podrobnosti tábora.

 • Záložky za odměnu. Menhart předal zájemcům záložky RŠ od skautské nadace, aby je rozdávali v MHD lidem, kteří si čtou knihu a jako záložku používají třeba jízdenku. Dále je možno záložky věnovat jako poděkování, když uvidíme někoho, jak pomáhá s kočárkem nebo pustí někoho sednou. Na další schůzce vyhodnotíme naše zkušenosti a zvážíme, jestli tuto aktivitu nerozšířit mezi další dobrovolníky. Dali jsme i balíček podzimních a zimních záložek Slávkovi, aby je mohl rozdat na Akademii JF.

 • V průběhu večera jsme vložili do cca 250 Bobřích stop letáček o SPJF a Pražské pobočce. Budeme rozdávat na akcích, nejdříve na přednášce o podzemí.

 • Na závěr jsme odpověděli na třináctibodový test na Bohouškovi a gratulujeme tak redaktorům Bohouška ke 2 miliontému návštěvníkovi. Správně jsme odpověděli na 11 otázek. Nedali jsme počet stupňů, z nichž skočil Jirka Dražan a přezdívku Mandragory.

 • 23. 1. bude návštěva Vinohradského hřbitova a vzpomínka na Jestřába v den jeho 20. výročí úmrtí. Sraz v 16:30 před hřbitovem. Někdo z pobočky hrob navštíví o den dříve a uklidí.

 • 5.4. v pátek proběhne Pražská lítačka. Menhart tlumočil žádost organizátorů o pomoc při organizaci především v průběhu akce.  Pomoc byla členy pobočky přislíbena.

 • 9. – 12.5. veletrh Svět knihy. Diskutovala se možnost na této akci zorganizovat soutěž ve vyjímání ježka z klece - Memoriál Jana Tleskače (Menhart projedná na vedení SPJF). Předkolo ve vyjímání po celou dobu trvání veletrhu, finále v sobotu nebo neděli. Pozor na dodržení pravidel soutěže, možno spojit s besedou a stánkem Albatrosu ale pozor na důstojnost a reprezentativnost akce. Nutnost vytvořit tým organizátorů. Menhart a Tajlor dojednají podrobnosti s Albatrosem. Členové (Petr V., Vláďa, Taj., Menh.) slíbili pomoc. Je potřeba více pomocníků.

 • 14. 9. a 21. 9. Setkání na tábořišti Mastník u Sedlčan (jedno z tábořišť Foglarova oddílu).  Vyrazíme pomoci Sedlčanským skautům s úpravou místa a zúčastníme se i vlastního setkání za týden. Možnost přespání v místní klubovně.

 • Foglar v IKEA. Menhart zjistí možnosti propagace foglarovek formou atrap knih v IKEA .

 • Diskuse o lokalitách, kde lze fotit Stínadla (Druhou Stranu) – Staré Město, Kutná Hora… Braník – puštění grotesky z Braníka RŠ Zakládají klub.

 

Příště se sejdeme 4. 4.  od 17 hodin na zatím neupřesněném místě. Očekávejte mail a info na i-Klubovně.
Následný termín další schůzky 12. 9. bude nejspíše přesunutý na 14. 9.Foto: Petr Valach. Kawi
 

 
Vytvořil 21. ledna 2019 v 08:58:26 Tajlor. Upravováno 11x, naposledy 4. února 2019 v 10:38:28, Menhart


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*