iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Revizní komise SPJF

Revizní komise je kontrolní orgán SPJF. Současní členové Revizní komise:

 • Hynek Cígler (předseda)
 • Radek Petr - Menhart
 • Iva Tesárková

Kontakt: hynek.cigler@spjf.cz
Na tuto adresu směřujte podněty pro Revizní komisi.

 

Z činnosti Revizní komise:

 • 4. 3. 2013 - obdržela podnět od Roberta Žďárského - Ježka k projednání
 • 26. 1. - předala své vyjádření k otevřenému dopisu Marka Poláka - Sharpa vedení SPJF

 

O revizní komisi SPJF ve stanovách SPJF:

 1. Revizní komise SPJF je kontrolním orgánem SPJF a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě SPJF.
 2. Revizní komise SPJF má tři členy, je volena Valnou hromadou SPJF na období mezi dvěma Valnými hromadami SPJF. Ze svého středu volí předsedu Revizní komise SPJF.
 3. Revizní komise SPJF vykonává dohled nad hospodařením SPJF, upozorňuje Vedení SPJF na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 4. Revizní komise SPJF plní v případě potřeby funkci smírčí komise.
 5. Pro Valnou hromadu vypracovává Revizní komise SPJF zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.
 6. Členové Revizní komise SPJF mají právo účastnit se schůzí Vedení SPJF a Výkonného výboru.
Nebyly nalezeny žádné záznamy.