iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Jaké byly PBP na sklonku roku 2009?


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

6.12.2009 10:49
Autor: Renca, Počet přečtení: 764

Po delší odmlce vám opět přinášíme krátké reportáže z pátečních akcí Perpetua, které jsou známé pod názvem PBP = Prase bez prasete. Jedná se o volnočasové aktivity pro členy pobočky i pro širokou veřejnost. Neváhejte a určitě k nám do Brna na PBP někdy zavítejte! Pokud si přejete dostávat informace o pátečních akcích, ozvěte se na email jmp@spjf.cz.

Brigáda v hrnku 4. 12. 2009


V pátek se v rámci PBP konala již tradiční brigáda v Hrnku - nové klubovně SPJF na Hrnčířské 17 v Brně. Brigáda začala již v 16.00, většina přítomných však došla až v jejím průběhu.

A co jsme všechno dělali? Stěžejní činností měla být instalace nového kohoutku, ke které bohužel nakonec nedošlo... Místo toho jsme však udělali spoustu další věcí - evidovali jsme nové vybavení, uklízeli v Malém hnoji = skladu, který je součástí Hrnku a instalovali nové programy nezbytné pro chod redakce BS na počítač SPJF.

Celkem jsme se sešli čtyři - Čáp, Jerry, Šmoula a Renča, brigáda probíhala až do nočních hodin. Všem zúčastněným jménem Perpetua děkuji a těším se na další PBP.

Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 6x, naposledy 3. července 2011 v 00:37:53


Diskuze ke článku

20. prosince 2009, 12:31
Kawi

Já tam byla taky, jenže jsi, Renčo, odešla dřív než jsem já přišla. :)
Vložení nového komentáře
*
*
*