iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Směrnice pro činnost OBS

1. Každá organizovaná skupina dětí při SPJF vyvíjející pravidelnou činnost pod vedením osoby starší 18 let musí být registrována při SPJF jako oddíl (oddíl Bobří stopy– zkráceně OBS) a splňovat kritéria stanovená těmito směrnicemi.

2. Oddíl SPJF může založit člen SPJF starší 18 let, který je dostatečně známý Vedení SPJF a který projde základním proškolením. Registraci oddílu musí schválit stovkař Oddílů Bobří stopy (dále jen stovkař OBS) a Výkonný výbor SPJF.

3. Členem oddílu se stává zájemce na základě svého písemného přihlášení u vedení oddílu.Člen oddílu je členem SPJF, včetně všech práv a povinností z toho vyplývajících.

4. Vedoucí oddílu je osoba starší 18 let a je stanoven na základě vnitřních pravidel oddílu.Vedoucí oddílu je povinen zajímat se o informace určené pro pracovníky s mládeží při SPJF v oficiálním tisku SPJF a projít patřičným školením podle charakteru jeho činnosti.Vedoucí oddílu je povinen být v kontaktu se stovkařem OBS a informovat jej o činnosti oddílu nejméně jednou za tři měsíce zasláním hlášení o činnosti oddílu. Kontaktní adresa vedoucího oddílu je současně i kontaktní adresou oddílu, pokud oddíl nezvolí jinak.

5. Činnost oddílu musí být v souladu se stanovami SPJF a zákony ČR.

6. V případě závažných sporů uvnitř oddílu, případně mezi oddíly, oddílem a výkonným výborem nebo vedením SPJF, rozhoduje Revizní komise SPJF.

7. Oddíl může mít postavení Oblastní organizace. V tom případě musí oddíl být schopen své orgány a způsob obsazování těchto orgánů přizpůsobit pravidlům pro orgány Oblastní organizace.

8. Oddíl může vedení SPJF zrušit v případě, že po jeden kalendářní rok nevyvíjel žádnou činnost nebo není v kontaktu se stovkařem OBS. Vedení SPJF může oddíl zrušit také pokud jeho činnost porušuje stanovy SPJF či zákony ČR. V tomto případě jsou členové oddílu povinni vypořádat veškeré své závazky vůči partnerům v místě takovým způsobem, aby je nemusely řešit organy SPJF.

Schváleno Vedením SPJF 22.4.2006