iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Jan Šimáně Galén - velký otazník lidskosti

Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!

12.2.1023 18:09
Autor: Menhart, Počet přečtení: 223

Opěvovat ho nechci, i když (právě proto, že) jsme si byli před 30 roky hodně blízcí. Byl jsem viceprezidentem Galénovy nadace, vozil jsem ho na akce, navštěvoval doma, spoluzasedal s ním v Malé Duze, byli jsme v jeho Nulté stovce, přátelili jsme se  atd. atd.

 

Galén drží balíček Zpravodajů SPJF, který je monotematicky zaměřen na rozhovor s ním - Mé životní výhry. Co s ním asi Menhart domlouvá?
Foto asi z nějaké porady PONS

 

Oslavné články na Jana Šimáně - Galéna naleznete na jiných místech:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0im%C3%A1n%C4%9B

Jan Šimáně – Galén | Asociace NNO JČK (annojck.cz)

Jan Šimáně – Galén – Adam.cz

Duha - Březové lístky

magazín eKamarád | Včera zemřel Jan Šimáně – Galén (ekamarad.cz)

Zemřel Jan Šimáně - Galén (galenuvodkaz.cz)

 

Opěvovat ho nechci, i když (právě proto, že) jsme si byli před 30 roky hodně blízcí. Byl jsem viceprezidentem Galénovy nadace, vozil jsem ho na akce, navštěvoval doma, spoluzasedal s ním v Malé Duze, byli jsme s klubem v jeho Nulté stovce, přátelili jsme se atd. atd.

Asi v roce 2004-5 jsem se začal zajímat, jak se dostal do svazků STB. Jestli někde něco omylem podepsal nebo cílevědomě spolupracoval se Státní bezpečností - STB.

Chtěl jsem poznat jeho život, který sám neprezentoval a který nenajdeme v oslavných článcích k jeho osobě.

 

Galén je bezesporu výrazná osobnost, kterou těžko popsat v krátkém (ale i dlouhém článku). Navíc jej nechci popisovat já, který se s ním lidsky rozešel, protože jsem pochopil, že něco říká a něco jiného dělá. 

 

Dovolím si pravduhledajícímu čtenáři předložit několik výstřižků z Galénova života:

 


 

Výstřižek 1. - Merkur

 

Miloš Blažek - Merkur byl skautský vedoucí.

Převzato z Životopis bratra Miloše Blažka – Merkura – ELŠ (skauting.cz), kde najdete celý příběh tohoto katolického skautského vedoucího:

"…Na začátku ledna 1959 byl (Miloš Blažek - Merkur) zatčen za vedení „vlastivědného kroužku“, odvezen do vyšetřovací vazby, kde strávil několik měsíců. Soud se konal v květnu 1959 a Miloš Blažek byl odsouzen na 4,5 roku. Jako vězeň pracoval v kamenouhelných dolech, mezi spoluvězni bylo mnoho kněží a řeholníků. Věznění těžce dopadlo i na manželku a jejich roční dcerku. Manželka byla vyhozena ze zaměstnání a nikde neměli odvahu ji znovu přijmout. Řadu měsíců tak zůstala bez prostředků. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii. Na doporučení manželky si našel práci ve stavebnictví. Od té doby až do roku 2009, tj. do věku 83 let pracoval na plný úvazek ve stavebnictví jako dělník…"

 

             

              

                               

 

Období 50. let je známé politickými procesy, kterými komunisté likvidovali nepohodlné spoluobčany (Milada Horáková, Rudolf Slánský…). V roce 1959 vyšlo několik článků proti Miloši Blažkovi. Mezi nimi nechyběl ani článek Jana Šimáněho - Galéna, který vyšel v dubnu. O měsíc později v květnu měl Miloš Blažek - Merkur soud, kde dostal 4,5 roku.
Zde je Galénův článek:

 

Zdroj: Učitelské noviny, 23. dubna 1959

NEPŘENECHÁVEJTE DĚTI KAZISVĚTŮM!

Naše nejmladší směna slaví radostné jubileum. My, pionýrští vedoucí, vzpomínáme na těch deset let jako na období, které se nijak nepodobá růžové selance. Bylo to období sice radostné, ale i bojovné.

V prvních měsících a letech jsme bojovali jednak s nepochopením, jednak s reakcí, která s nenávistí hleděla na prvé dětí v rudých šátcích. Později jsme těžce zápolili s nedostatkem vedoucích pro rychle rostoucí skupiny a nyní zápasíme o kvalitu vedoucích, o bohaté a výchovně účinné formy práce s dětmi. Jednou z forem pionýrského života je turistika. Teprve v poslední době jsme se vlastně naučili zplna oceňovat její význam a snažíme se získat co nejvíc pionýrů, vedoucích a zejména také učitelů pro vycházky, nedělní výlety a pro táboření. Mládež miluje přírodu, ›prázdninová dobrodružství, hry, táborové ohně, kolektiv. Nebudeme-li  turistiku provádět my, komunisté, odboráři a svazáci, pak značná část mládeže zůstane v neorganizovaných, víceméně divokých partách. Romantické touhy mládeže se pak celkem lehce zmocňují chuligánští „siláci“, falešní hrdinové a někdy i lidé s pochybnou minulostí, vyznavači idealistických, náboženských a jiných reakčních názorů.

O tom, že nemůžeme podceňovat možnost zneužití turistiky ke křivení mládeže, svědčí proces, který se konal před krajským soudem v Praze. Bylo prokázáno, že učitel Miloš Blažek ze Stodůlek organizoval ze svých nynějších i bývalých žáků protistátní skupinu. Skautským slibem s doložkou „Tak mi pomáhej bůh!" zavazoval mladé lidi, aby „v každé době“ zachovali věrnost staré buržoazní republice. Dělo se tak ve spolupráci s knězem i jako duchovním rádcem tajného oddílu a na pozadí polní mše organizované v putovním táboře. Tento „putovní tábor" charakterizovala na jedné straně bohoslužba, na druhé anekdoty o socialismu a jeho představitelích. Blažek vytáhl a oprášil všechny symboly skautské organizace, slibovou lilii a odznak tří orlích per. Bývalý ministrant chtěl vychovat nové ministranty, vštěpoval jim odpor k socialismu, k lidovému Československu, k Sovětskému svazu a vychovával tak příští sabotéry v našem hospodářském i kulturním životě. Vydával svedeným chlapcům konspirativní pokyny o utajení schůzek v bytech rodičů, učil je lhát a přetvařovat se před spolužáky.

Jak si asi tento člověk vykládal odpovědnost učitele lze soudit z toho, že soudu chtěl dokazovat, že svůj služební učitelský slib prý plnil při vyučování, ale na „soukromých“ výletech s chlapci se jím už necítil vázán. Lze věřit v takovou naivitu u člověka, který absolvoval před 7-8 léty universitu? Dvojí tvář to měl být životní profil jeho odchovanců, kteří se měli tvářit jako nejloajálnější občané lidově demokratického státu a přitom čekat na rozvrat a pomáhat mu sabotáží. Blažek do- vedl hlodat i „vědeckými" národohospodářskými argumenty. Nad statistikami odborných časopisů rozvíjel své názory o neudržitelnosti socialistického zřízení. Pozdě s lítostí vysvětloval, že uznává svou vinu a že pramení z výchovy jeho nábožensky přísné matky. Pozdě se shrbená stařenka rozplakala nad těmito slovy svého syna, vypovídajícího na lavici obžalovaných. Byla to pravda či jenom výmluva? To vědí nejlépe oni dva. Není to důvod k zamyšlení i pro ostatní rodiče?

Viděl a slyšel jsem v soudní síni vypovídat svědky, dvacetileté chlapce, svedené „turisty“. Mnozí z nich dodnes nedovedou rozeznat pravdu a lež v řečích svého „vedoucího“,, a i když vypovídají naprosto shodně o faktech jeho trestné činnosti, tváří se, jako by neviděli jejích zrádcovské jádro, a snaží se ulehčit bývalému učiteli.

Jeden z nich říká: „K naší činnosti, i když byla nesprávná, nás spojilo stejné náboženské smýšlení." Hle, kam až vede rozpor mezi náboženstvím a vědou, rozpor mezi dvojí výchovou! Není to vykřičník pro ty vychovatele, kteří ještě stále věří, že „víra nemůže škodit“? A ještě jedna věc stojí aspoň v závěru za povšimnutí. Blažkova zrada se halila do nevinné formy turistické činnosti. Co to znamená? Ukazuje to, jak přitažlivá a lákavá je to činnost. Osvoboďme turistiku od tohoto nebezpečí tím, že ji pevně postavíme do služeb pionýrské organizace, které pomáhá i Československý svaz tělesné výchovy. Jsou to právě ty dvě organizace, kterých se bývalý učitel Blažek tolik štítil a před nimiž tak rafinovaně utajoval svou činnost.reakční

Jestliže ovšem turistiku prováděla skautská organizace, naprosto to neznamená, že už navždy patří pečeť zpátečnictví turistickým výletům, táborům, putování. Naopak.

Pionýrská organizace, tělovýchovné organizace i odbory využívají stále více turistických forem k výchově dětí a mládeže. I škola by mohla být účinnou oporou pokrokové turistiky. Jen by mělo být ještě víc učitelů, kteří dokáží věnovat dětské turistice několik svých nedělních a prázdninových dnů. Je to práce vlastenecká, průkopnická, a je-li správně za- měřena, stává se součástí naší kulturní revoluce.

JAN ŠIMĀNĖ,

ředitel Krajského domu pionýrů a mládeže v Praze

 

 

V prosinci 2005 jsem se s Galénem domlouval, že zprostředkuji setkání Galéna a Merkura, kde si oba starci mohou popovídat a usmířit se. Oba souhlasili - Merkur se slovy, že jemu i dalším už dávno odpustil. Než ale došlo k setkání, Galén nakonec couvl, že on nic špatného neudělal a nemá se za co omlouvat...

 


 

Výstřižek 2. - Kvítko

 

Zajímal jsem se, jestli spolupráci s STB nepodepsal Galén omylem, jestli mu to STB nepodstrčila a jestli Galén spolupracoval vědomě či nevědomě...
Galénův spis je velkým archivem informací nejrůznějšího typu. Nahlédněme do něj zprávou nadporučíka Kvítka:

 

Zpráva STB o získání ke spolupráci Jana Šimáněho - Galéna

Dne 27. 11. 1975 proběhla v době od 9:00 hod do 11:00 hodin v kavárně "Na Valdeku" schůzka s KTS (kandidátem tajné spolupráce) "JAN", jejíž cílem bylo získání jmenovaného ke spolupráci s pracovníky FMV (Federálního ministerstva vnitra). Schůzku řídil náčelník 2. oddělení 3. odboru X. správy (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli) FMV mjr. Miroslav LAGRON za účasti ŘO (ředitele odboru) npor. Miroslava KVÍTKA.

KTS "JAN" se na schůzku dostavil v přesně stanovený čas, dodržujíc zásady konspirace. V úvodní části schůzky. byl zrekapitulován dosavadní styk a jeho výsledky. Byl kladně zhodnocen vztah KTS k orgánům FMV, jeho seriozní přístup k osvětlení i pro něho nepříjemných záležitostí, které se týkaly jeho bývalé činnosti mládežnickém hnutí, zejména v mikrokolektivech". KTS "JAN" v rozhovoru přiznal, že pod vlivem objektivních událostí ne vždy správně hodnotil stávající situaci a podléhal různým tlakům, které se zejména v junáckém hnutí v té době vyskytovaly.

KTS "JAN" v rozhovoru uvedl, že si váží té skutečnosti, že může být ve styku s pracovníky FMV, zejména proto, že ho s nimi spojují společné zájmy o výchovu mladé generace. Mimo jiné uvedl, že styk s námi ho vnitřně rehabilitoval v tom směru, že se cítí být znovu platným členem socialistické společnosti.

Vztah KTS "JANA" k pracovníkům FMV byl upevněn i tím, že jsme se z hlediska lidských vztahů zajímali i o jeho rodinný život, zejména o zdravotní stav Jeho manželky, která xxx(začerněno)xxxx.

V dalším průběhu vázacího aktu bylo přistoupeno k osvětlování problému mládežnického hnutí, zejména byla rozbírána situace v otázce činnosti bývalé organizace Junák, současná situace v TISu a konkret- nější projednání činnosti Josefa ZIKÁNA - "Bobra", který vede v současné době nelegální mládežnický oddíl. K tomu KTS "JAN" uvedl, že za účelem zjištění jeho současné činnosti navázal písemný kontakt a že předpokládá, že se styk s Josefem ZIKÁNEM podaří prohloubit. Dále KTS hovořil o osobě Karla GELNARA, čsl. emigranta, který v současné době působí jako spolupracovník tiskové agentury UPI ve Švýcarsku. Sdělil, že má možnost s GELNAREM udržovat písemný styk. KTS bylo naznačeno, aby v tomto písemném styku pokračoval s tím, že obsah dopisů bude vždy konsultován. Po vyjasnění si další spolupráce, zejména upřesnění našich zájmů v bázi mládeže, bylo přistoupeno k rozboru dalšího udržování styku, jeho utajení před třetí osobou, způsob zpracovávání zpráv a jejich předávání. Zároveň bylo domluveno náhradní spojení. 

Závěrem vázacího aktu byl KTS "JAN" požádán o napsání slibu o spolupráci, což splnil bez výhrad.

 

Na základě dnešního jednání a seznámení se základní pozitivní koncepcí orgánů Min. vnitra slibuji, že budu čestně plnit úkoly a vést skutečnosti, spojené se spoluprací, zachovám v tajnosti a budu pokládat styk za státní tajemství.
                                                                                      Jan Šimáně, 28. 11. 1975

(Pokud se vám podaří psané písmo rozluštit jinak, napište to do komentáře.
Proč je datum až 28., když schůzka byla 27., se lze dohadovat.)

 

 

Vycházejíce z dosavadního styku a možností TS (tajný spolupracovník) byly dány následující úkoly:

  • navázat kontakt s profesorkou Evou OLŠANSKOU, se kterou počítá ilegální junácká organizace do dorostové komise

  • prohloubit styk s Josefem ZIKÁNEM "Bobrem", prověřit činnost jeho oddílu

  • nadále udržovat styk s Karlem GELNAREM.

 

Kontrola činnosti TS "JANA" a prověřování jeho poznatků bude prováděno agenturní sítí, která má vztah k jeho osobě. Jedná se o TS "PROFESOR", TS "KANTOR" a D "PARO" (tajný spolupracovník Bílý Los, TS ? a důvěrník Rous z Leninského Komsomolu).

Výdaje na schůzce činily 104,- Kčs

Vypracoval : npor. Kvitek

Doporučuji : Náčelník 2. odd., 3. odboru mjr. Miroslav LAGRON

Souhlasím: Náčelník 3. odb., X. S-FMV  plk. František HEREIN

 

 

 


 

Výstřižek 3. - Bobr Zikán

 

Bobr Zikán by byl mým sousedem, kdyby se v roce 1976 na půdě neoběsil. Bylo toho v jeho životě na něj už dost - práce, rodina a STB. Byl na něj nasazen i Galén. Nejenom na něho:

 

Jak vypadali další konspirační schůzky?

KTS "JAN" dále hovořil o svém vzdáleném příbuzném Jiřím ŠIMÁNĚM, který v současné době pracuje v TISu ve Východočeském kraji. K jeho osobě uvedl, že ŠIMÁNĚ Jiří pokud jde o integrační proces se projevil jako pravičák, neboť stál zásadně proti integraci. Jinak pokud jde o jeho vlastní činnost v oddíle uvedl, že byl velmi schopný a měl mládeži co dávat.

K osobě Miloše ZAPLETALA uvedl, že působil jako člen redakční rady časopisu "SKAUT – JUNÁK". Faktem zůstává, že byl členem redakce na dálku. Občas uveřejňoval různé články v tomto časopise, z čehož mu plynuly jisté finanční příjmy. Politicky hodnotí ZAPLETALA jako inklinující k pravici, i když sám se politicky neangažoval. V současné době ZAPLETAL přispívá do "Pionýrské stezky". Jeho kladem bylo, že měl koncepční schopnosti pro teoretické ztvárnění různých brožur, které byly používány JUNÁKY a v současné době jsou používány pionýrskou organizací. KTS "JAN" dále hovořil o spisovateli Alexeji PLUDKOVI, ve kterém se velmi zkamal. Hodnotil ho jako ambiciózního, který za svým vytýčeným cílem je schopen jít přes mrtvoly. Sehrál negativní roli v jeho případě. PLUDEK v době činnosti JUNÁKA byl jeho exponentem, který dokázal prosazovat vehementní zájmy této organizace.

Závěrem bylo hovořeno o osobě Josefa ZIKÁNA "BOBRA". Sdělil, že zatím se na jeho dopis neozval. Předpokládá však, že se za to určitě časem ozve.

KTS "JAN" se o projednávané problémy z oblasti mládežnického hnutí živě zajímal. Jak vyplývá z jeho postoje při styku s pracovníky FMV, má o styk zájem, na schůzky se připravuje.

Příští schůzka byla dojednána na den 27. 10. 1975.

Vydání činilo 35,- Kčs.

 

 

O Josefu Zikánovi - Bobrovi a jeho oddílu si můžete přečíst třeba v knize Lilie pod klopou, lilie za mřížemi od Jiřího Zachariáše - Pedra nebo na skautských stránkách Psohlavců.


 

 


 

Výstřižek 4. - Plášť ve větru

 

Dne 2. prosince 2005 jsme se s Galénem setkali u něho doma v Ruské 1313, Praha 10. Domluvili jsme si na ten den rozhovor, který by navázal na monotematický Zpravodaj SPJF 9-10 z roku 1993 s názvem Mé životní výhry. Tentokrát by se to jmenovalo Mé životní prohry a věnovali bychom se tomu, co se v jeho životě asi nepovedlo.

Vznikla z toho nahrávka, která při nesestříhání má 2,5 hodiny. Zajímavé to celé může být asi jen pro toho, kdo Galéna osobně znal. Ptal jsem se totiž už po prostudování svazků a k tomu jsem cílil své otázky. Mluvili jsme i o Miloši Blažkovi - Merkurovi. Ptal jsem se ho na jména osob ze svazku, která buď informovala o Galénovi nebo obráceně Galén psal o nich.

Postupně jsme se dostávali k větším podrobnostem, takže jsem mu ukázal jeho spis vedený STB a četli jsme si pak z něho, aby mi Galén komentoval události a postupně se na věci rozpomenul.

Dokonce si i pamatoval (nebo vymyslel), že podpis vázacího aktu (viz výše psaný rukou) není celý, ale že je to jen část z jeho dlouhého dopisu, kde Galén vytýkal FMV různé věci.

Galén byl rád, že se pracovníci FMV zajímali, jak se má on, jeho rodina, co nového v mikrokolektivech. Ptali se ho a on radostně odpovídal, protože mu někdo naslouchal. Z každého záznamu STB s Galénem je vidět, že Galén chtěl být platným členem společnosti. Tak to bylo vždy - hned po Únoru 48 vstoupil do strany, hned do armády, kde byl politickým pracovníkem. Na konci 50. let tepal do ilegálního skautingu, aby během Pražského jara “pochopil” a na konci 60. let byl zase skautským činovníkem a dokonce šéfredaktorem skautského časopisu. 

Za Normalizace byl odsouzen za leták Nepokořená svoboda, ale jak sám uvádí “...jeho odsouzením, přestali být tito soudci marxisty…”. 

Galén po návratu z vězení se zapojil do aktivit Brigády socialistické práce na pracovišti v Mitasu. Nabízel své zkušenosti socialistickému mládežnickému hnutí, ale už byl nevěrohodný - on přesvědčený marxista. Vhodný byl jen pro STB k vytěžování informací o jiných. 

Přišel Listopad a z Galéna se stal masarykovec, demokrat, vůdce mladých. A na sklonku života byl zase evangelíkem… Jistě by splnil odborku meteorolog - vždy věděl odkud vítr fouká.

Alexej Pludek Galéna ve spisu charakterizoval zajímavě - viz nahrávka část 5 asi 40. minuta.

 

 


 

Výstřižek 5. - Strach

 

Ten jsem měl z ve spisu dokumentovaného vztahu Galéna a Bílého Losa. Trochu jsem se o tom rozepsal již na iKlubovně v komentářích u článku Pyramida Březových lístků. 

Obě rodiny se přátelili, společně šetřili a pak koupili auto, které střídavě (po měsíci?) využívali. Posílali si přebytky na přilepšenou - Galén rodině Bílého Losa nevypotřebovaná mýdla, která fasoval v gumárnách. Bílý Los zase posílal Galénově rodině přebytky ze zahrady. Byl to krásný vztah - tuším tomu říkali Optimistické rodiny. Byl plný opravdového přátelství…

Spis obsahuje také hlášení Galéna na Bílého Losa a obráceně. Vzájemně na sebe udávali informace, které si psali v korespondenci, které se o sobě dozvěděli od jiných nebo spolu prožili. 

Oba byli stejní, ale i rozrůznění a to bylo jejich přátelství.

 Výstřižek 6. - Vzpomínka

 

Je to 10 let od úmrtí Jana Šimáně - Galéna a na Facebooku se objevila událost - Vzpomínka na Galéna u jeho hrobu. Já tam nepůjdu - připomenul jsem si ho dostatečně znovuposlechnutím našeho rozhovoru a napsáním tohoto příspěvku.

Nevzpomínám na Galéna ve zlém - hodně jsme mu v devadesátkách naslouchali, hodně jsme si povídali - byl to “guru” - co řekl nebo napsal, mnozí by sekali do kamene.

To platilo ale i v 50., pak 60., 70., ale i 80 letech a mnozí by to sekali ještě nyní. 

 

Sekal bych též,  kdybych se o něm nesnažil vědět více.

 

 

  

Galén s Menhartem při rozpravě na Bambiriádě na Letné (možná 2002)

 

Galén 2 prosince 2005 u sebe doma - Ruská 1313, Praha 10

 


Menhart, Badatelská skupina SPJF, doporučuje zájemcům o další informace, prostudovat Galénovi spisy STB v eBadatelně.

Šimáně Jan     narozen 1. 10. 1924


Foto: SPJF, kopie ze spisu: Archivu bezpečnostních složek

Vytvořil 12. února 2023 v 18:10:08 Menhart. Upravováno 1x, naposledy 12. února 2023 v 19:26:41, Menhart


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*