iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Úkoly z porad vedení SPJF

Nejdůležitější informace Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Odkazy na důležité dokumenty.

Všechny důležité dokumenty naleznete v sekci SPJF » Dokumenty.

14.2.2016 09:19
Autor: Čáp, Počet přečtení: 1084

V tabulce níže najdete úkoly ke splnění z porad vedení SPJF. Zadané a dosud nesplněné úkoly jsou oznaeny bíle, splněné úkoly zeleně, nesplněné (zrušené) úkoly červeně a úkoly, které momentálně z nějakého důvodu nelze plnit, modře.

Číslo úkolu Zadání Osoba Termín Stav
138-04/17 Zajistit nový mobilní internet dle odhlasovaného návrhu Vedení. Čáp 21. 1. 2018 pokračuje
137-04/17 Technicky zajistit rozesílání Bobří stopy přes firmu Send. Soki, Vojta 31. 12. 2017 pokračuje
136-04/17 Přidat výstřižky z článků o JF do foglarovské Wikipedie. Soki, Čáp 30. 4. 2018 pokračuje
135-01/17 Návrh znění smlouvy se skautskou nadací Jaroslava Foglara. Legislativní komise SPJF. 15. 4. 2017 hotovo
134-01/17 Zveřejnit složení komisí v kontaktech na webu. Láďa 1. 4. 2017 hotovo
133-01/17 Nachystat plán komunikace Sova 1. 4. 2017 hotovo
132-01/17 Zjistit možnost distribuce Bobří stopy mimo. Menhart 1. 4. 2017 hotovo
131-01/17 Sehnat nového účetního. Čáp, Sova, Vojta 31. 1. 2017 hotovo
130-01/17 Akutně pomoci Renče s účetnictvím. Čáp 25. 1. 2017 hotovo
129-01/17 Zjistit nabídku mobilního internetu, zajisti vybrání a schválení vhodné varianty. Čáp 1. 4. 2017 hotovo
127-01/17 Prodloužit licenci na program Money S3. Změna: zajistit nový software. Čáp 31. 12. 2017 pokračuje
126-01/17 Dotázat se, které tiskoviny (výstřižky) lze zveřejňovat na webu. Vojta jarní porada 2017 hotovo
125-10/16 Zavolat do šumperské tiskárny ohledně bannerů Čáp 15. 10. 2016 hotovo
124-10/16 Aktualizace směrnic SPJF legislativní komise SPJF 22. 1. 2017 pokračuje
123-04/16 Banner a článek k aplikaci 25 let SPJF. Soki 31. 12. 2016 hotovo
122-04/16 Návrh koncepce úložiště jednotlivých článků. Soki 16. 4. 2016 hotovo
121-04/16 Grafický návrh propagační kartičky na Foglarovské dny. Soki, Vojta, Bobr 25. 5. 2016 hotovo
120-02/16 Finanční plán Foglarovských dní. Vojta, Soki, Renča 16. 4. 2016 hotovo
119-02/16 Úkolníček na zóně iklubovny. Čáp 16. 4. 2016 hotovo
118-02/16 Dodání loga v křivkách Láďovi a žádost o zřízení sekce Pro média. Vojta 16. 4. 2016 hotovo
117-02/16 3 varianty vzorové tiskové zprávy do sekce Pro média na spjf.cz. Sova 31 10. 2016 pokračuje
116-02/16 Umístit na onedrive seznam regionálních novin. Vojta 16. 4. 2016 hotovo
115-02/16 Vytvoření formuláře a odborné poradny stránkách spjf.cz. Soki 30. 4. 2017 hotovo
114-02/16 Oslovení paní učitelky ohledně „metodického balíčku“ pro školy. Alpín průběžně nesplněno
113-01/16 Vypustit zdvojené odkazy na i-Klubovně. Láďa 16. 4. 2016 hotovo
112-01/16 Sběrač bude rozesílat denní přehled ve 20:00. Soki 29. 2. 2016 hotovo
111-01/16 Pracovní skupina se sejde nad konceptem výroční zprávy. Vojta, Sova 10. 2. 2016 hotovo
110-01/16 Zaslat Čápovi návrhy na nové bannery. Vedení SPJF 31. 12. 2017 pokračuje
109-01/16 Prověřit možnosti platebních bran – ceny atd. Viz obchůdek. Soki 16. 4. 2016 hotovo
108-01/16 Na SNJF ověřit možnost použít povídky a některé knihy JF jako námět pro nové komiksy do BS. Alpín 16. 4. 2016 hotovo
107-01/16 Prověřit možnost požádat o grant na podporu vydávání Bobří stopy u SNJF ve výši kolem 20 000 Kč. Alpín 13. 2. 2016 hotovo
106-01/16 Připravit osvětový program o JF na tábor Ječmínka. Vojta, Láďa, Menhart 31. 7. 2016 nesplněno
105-01/16 Zjistit, jak zacházet se zisky z pronájmu Muny. Alpín 30. 4. 2016 hotovo
104-01/16 Průběžně kontrolovat stav účtu na Publeru. V případě potřeby informovat Renču, aby byla vystavena faktura Publeru na zisk z prodeje. Menhart průběžně hotovo
103-01/16 Překontrolovat smlouvy s Brontosaury ohledně Muny Čáp 31. 12. 2016 splněno
102-01/16 Odhlásit vozík z registru. Vojta 31. 12. 2017 pokračuje
101-01/16 Připravit podklady pro oslovení ČRDM s Movember Menhart 29. 2. 2016 hotovo
100-10/15 Zaplatit členské příspěvky za JMP do JRDM. Čáp 31. 12. 2015 hotovo
99-10/15 Sdílet vytvářený zpravodaj na platformě Sběrač. Soki průběžně hotovo
98-10/15 Spustit brainstormingový nástroj Sběrač nad databází SPJF. Soki 31. 10. 2015 hotovo
97-10/15 Zjištění stavu a případné předání poháru vítězi memoriálu ve vyjímání. Pepa 31. 12. 2015 hotovo
96-10/15 Prodloužení členství SPJF v ČRDM. Drobek 31. 12. 2015 hotovo
95-10/15 Vytvoření seznamu akcí a jeho tisk. Drobek 31. 12. 2015 hotovo
94-10/15 Web hry Hledáme Rychlé šípy. Renča 17. 11. 2016 hotovo
93-10/15 Rozjet akci vyměření a odkup pozemků od obce před Munou č. 36. Vojta 30. 6. 2016 hotovo
92-10/15 Aktualizace googlovského kalendáře na iklubovně. Sova průběžně hotovo
91-10/15 Rozeslání BS a složenek lidem, kteří byli členy před rokem a teď už nejsou. Láďa a Vojta 30. 4. 2016 hotovo
90-10/15 Plán čerpání dotací v roce 2016. Dotační komise 31. 12. 2015 hotovo
89-10/15 Zaplatit povinné ručení karavanu. Renča 31. 12. 2015 hotovo
88-10/15 PR pro Cígler SW v Zeměměřiči. Menhart,
Renča
30. 6. 2016 hotovo
87-10/15 Zařídit označení SPJF na cedulích a
panelech v budově na Moravském náměstí 13.
Bobr 30. 11. 2015 hotovo
86-10/15 Koncem roku poslat email s letošními příjmy a výdaji. Renča 31. 12. 2015 hotovo
85-10/15 Dořešit situaci ohledně přístupu k účtu SPJF. předseda jeden měsíc po zápisu u rejstříkového soudu hotovo
84-10/15 Obnovit spojení s Ječmínkem. Vojta 30. 10. 2015 hotovo
83-10/15 Zjistit, zda lze účty za benzín do generátoru zahrnout do kategorie energie z dotace MŠMT. Čáp 31. 12. 2015 hotovo
82-10/15 Dodat kreslířům podklady k postavám na karty. Vojta 11. 10. 2015 hotovo
81-10/15 Reklama pro Olympii s nabídkou členství, klubů i BS. Čáp 20. 10. 2015 hotovo
80-10/15 Zřídit adresu buttony@spjf.cz. Čáp 30. 10. 2015 hotovo
79-04/15 Kodex klubovny, diskuze o pořadí a znění bodů, udělají Čáp se Sokim o přestávce a předloží ke schválení. Soki, Čáp 10. 10. 2015 hotovo
78-04/15 Zajistit Alešovi práva na iklubovně do zóny Články a jiné. Čáp 10. 10. 2015 hotovo
77-04/15 Oslovit Windyho s materiálem na Wikipedii. Alpín 10. 10. 2015 hotovo
76-04/15 Výroční zpráva za rok 2014 – hotovo v minimální formě. Sova, Drobek 30. 6. 2015 hotovo
75-04/15 Otestovat karetní hru. Čáp, Drobek 31. 12. 2017 pokračuje
74-04/15 Zajistit kalkulaci cen za vydání karet. Vojta 31. 5. 2015 hotovo
73-04/15 Oslovit kreslíře J. Filípka ohledně karet. Bobr 31. 5. 2015 hotovo
72-04/15 PR plnění pro Cígler Software. Hynek 10. 10. 2015 hotovo
71-04/15 Oslovit pana Rapšacha – pán neexistuje, Rapšach je město –
úkol je nesplnitelný (jde o lepšího průvodce zaslaného na disketě před
mnoha lety), Bobr ještě osloví Sharpa.
Bobr 10. 10. 2015 hotovo
70-04/15 Oslovit tvůrce Malého průvodce po Stínadlech – komunikace pokračuje do lednové porady. Alpín 10. 10. 2015 hotovo
69-04/15 Obnovit setkávání v Morku. Vojta průběžně hotovo
68-04/15 Mikrosite na buttony – hotovo, ale nevisí na webu. Soki 10. 10. 2015 hotovo
67-04/15 Aktualizace rozpočtu. Čáp 31. 5. 2015 hotovo
66-04/15 Servis kopírky. Vojta 10. 10. 2015 hotovo
65-01/15 Priority na zónu vedení. Soki 25. 4. 2015 hotovo
64-01/15 Foglarovská Wiki. Alpín získá od Windyho kopii Jestřábích perutí. Alpín + Soki 18. 1. 2017 nelze splnit
63-01/15 Komiksová kniha Olympie (komiksy vyšedší po Dobrodružství s Bobří stopou) – bude v prodeji v půli října 2016. Bobr hlídá. Bobr průběžně hotovo
62-01/15 Zveřejnit vyjádření k dědictví JF – čeká se na oficiální sdělení, že dědictví bude převzato – poté Alpín vydá vyjádření. Alpín 18. 4. 2017 pokračuje
61-01/15 Přehled vydávaných kartiček. Bobr 25. 4. 2015 hotovo (sloučeno s katalogem)
60-01/15 Změnit zápis u rejstříkového soudu - je třeba doplnit nájemní smlouvu - zajistí Bobr Alpín 23. 10. 2016 hotovo
59-01/15 Možnost vydávání karet EYCA členům. Sova 25. 4. 2015 hotovo
58-01/15 Timeline SPJF. Soki 25. 4. 2015 splněno
57-01/15 Soutěž s bannerem. Čáp 25. 4. 2015 nesplněno
56-01/15 Projekt kopírka + projektor. Čáp 25. 4. 2015 nesplněno
55-01/15 Sourozenecké členství. internetová
komise
28. 2. 2015 hotovo
54-01/15 Vzor prohlášení o použití toneru. Alpín 25. 4. 2015 hotovo
53-01/15 Seznam směrnic. legislativní a internetová komise 25. 4. 2015 hotovo
52-01/15 Předání cen klubům. Drobek 25. 4. 2015 hotovo
51-01/15 Vytvořit předávací protokol na ceny ze soutěží Čáp 25. 4. 2015 hotovo
50-01/15 Přepočítávat kurzy z Muny - hotovo (probíhá a bude probíhat). Čáp 25. 4. 2015 hotovo
49-01/15 Zpětná vazba projektové komisi. Renča 25. 4. 2015 hotovo
48-01/15 Vyúčtování MŠMT. Vojta 31. 1. 2015 hotovo
47-01/15 Zápis z Valné hromady. Čáp 28. 2. 2015 hotovo
46-01/15 Poslat hotovou revizní zprávu - neposláno, Menhrat bude urgovat. Hyňas 30. 10. 2015 splněno
45-01/15 Seznam směrnic. legislativní a internetová komise 25. 4. 2015 hotovo
44-10/14 Uzavření smluv s digitální trafikou Public.com a s IT Media Newton. Menhart 20. 11. 2014 hotovo
43-02/14 Zrušení Šumperské pobočky. Čáp 30. 11. 2014 hotovo
42-04/14 Upravit organizační řád JMP – podle stanov splněno, dále bude upraveno dle nově upravených řádů do 1 měsíce. Čáp měsíc po vyjití směrnic pokračuje
41-02/14 Vytvořit e-mail pikarec@spjf.cz. Čáp 30. 4. 2014 hotovo
40-02/14 Vypracovat Výroční zprávu za rok 2013 a odeslat vytištěnou včas na MŠMT. Drobek, Rolf 30. 6. 2014 hotovo
39-01/14 Reklamovat opravu tee-pee. Čáp 12. 4. 2014 hotovo
38-01/14 Rozesílat vybrané informace ze zasílaných materiálů ČRDM příslušným funkcionářům. Drobek průběžně hotovo
37-01/14 Najít účetního SPJF. Hospodářská komise 31. 3. 2014 hotovo
36-03/13 Napravit generování adresních štítků z databáze členů Čáp 30. 10. 2013 hotovo
35-03/13 Databáze článků o J. Foglarovi, Čáp dá seznam článků na web Aleš + Čáp 12. 4. 2014 hotovo
34-03/13 Zaslat náměty na úpravy stanov/připravit 1. verzi upravených stanov. Legislativní komise 31. 3. 2014 hotovo
33-03/13 Připravit reklamu SPJF do publikací nakladatelství Olympia. Bobr, Čáp 30. 11. 2013 hotovo
32-03/13 Připravit zprávu o činnosti. Drobek 31. 10. 2013 hotovo
31-03/13 Nahlásit připravované akce v roce 2014/zpracovat kalendář akcí. všichni, Drobek, Rolf 15. 12. 2013 hotovo
30-03/13 Rozeslat všem členům vedení obecné zásady o autorských právech. Nashville 30. 10. 2013 hotovo
29-03/13 Zrušit účet SPJF u ČSOB. Bobr 31. 12. 2013 hotovo
28-03/13 Urgovat vyúčtování akce Severomoravské pobočky. Donald 31. 10. 2013 nesplněno
27-03/13 Vypracovat hlášení a vyúčtování letošních projektů. Renča, Čáp, Vojta 30.11.2013 hotovo
26-03/13 Zpracovat a podat návrhy na dotační programy na příští rok. Čáp, Vojta 31. 10. 2013 hotovo
25-02/13 Návrh oficiálních dokumentů SPJF využitelných pro písemný styk poboček SPJF – Renča předložila tři návrhy šablony dopisu. Vedení odsouhlasilo variantu 1. Její používání je závazné pro oblastní organizace SPJF a pobočky SPJF při oficiální korespondenci s externími subjekty. Renča 12. 4. 2013 hotovo
24-02/13 Zaslat členům vedení odkazy na opravené šablony dokumentů SPJF – úkol splněn. Renča 22. 4. 2013 hotovo
23-02/13 Vypracovat návrh nových stanov SPJF – viz část 5; úkol pokračuje jako úkol 34-03/13. legislativní komise 31. 8. 2013 hotovo
22-02/13 Zaslat návrhy na akce během setkání ve Sluneční zátoce – nezaslal nikdo; úkol ukončen. všichni 12. 4. 2013 nesplněno
21-02/13 Prověřit možnosti sídla SPJF. Bobr 12. 4. 2014 hotovo
20-02/13 Umožnit aktivní přístup členům vedení na pracovní verzi www stránek SPJF. Čáp 12. 4. 2014 hotovo
19-02/13 Oslovit „badatele“ s žádostí o příspěvky do BS – e-mailem provedl Aleš, většina oslovených odpověděla s tím, že vesměs bylo odmítnuto publikovat v BS. Aleš 12. 4. 2014 hotovo
18-01/13 Uspořádat archiv SPJF. Bobr, Drobek, Čáp. 31. 12. 2013 hotovo
17-01/13 Prověřit stížnost M. Zelenky ohledně stížnosti na nevrácení originálů fotografií a zařídit jejich navrácení. Bobr 5. 2. 2013 hotovo
16-01/13 Prověřit stížnost M. Zelenky ohledně stížnosti na nevrácení originálů fotografií a zařídit jejich navrácení Bobr 5. 2. 2013 hotovo
15-01/13 Projednat možnou změnu konání VH SPJF. Čáp 13. 4. 2013 hotovo
14-01/13 Zjistit stav Severomoravské pobočky. Čáp 13. 4. 2013 hotovo
13-01/13 Zjistit stav kauzy „dědictví po JF“. Any 15. 2. 2013 hotovo
12-01/13 Zjistit možnosti pojištění objektu Muna. Čáp 13. 4. 2013 hotovo
11-01/13 Diskuse o budoucnosti SPJF v rámci Lesní školy na Muně 15.-17.3.2013, zhodnocení. Rolf 13. 4. 2013 hotovo
10-01/13 Oslovení vydavatelství Olympia s žádostí o propagaci SPJF. Bobr 13. 4. 2013 hotovo
09-01/13 Průzkum finančních nákladů na tisk Seznamu akcí SPJF v roce 2014. Any 31. 10. 2013 hotovo
08-01/13 Rozhodnout o možných zvýhodněních předplatného BS pro sourozence, dětské členy. vedení 31. 10. 2013 hotovo
07-01/13   Bobr 5. 2. 2013 pokračuje
06-01/13 Informace o placení členských příspěvků v písmenkovém Zpravodaji Vojta 15. 2. 2013 hotovo
05-01/13 Obsazení pozice účetního (Svišť) a zajištění školení. Hospodářská komise, Bobr 13. 4. 2013 hotovo
04-01/13 Hospodářská komise udělá plán čerpání projektů - plnění úkolu probíhá, bude upřesněno v hospodářské sekci. Hospodářská komise 31. 12. 2015 hotovo
03-01/13 Bobr + Pepa + Rolf – katalog tiskovin. Bobr + Pepa 31. 3. 2017 hotovo
02-01/13 Vytvořit směrnici o hospodaření. Hyňas a Čáp 30. 4. 2012 hotovo
01-01/13 Zajistit vydávání karet EURO. Hyňas 31. 12. 2013 nesplněno
Vytvořil 14. února 2016 v 09:27:54 Čáp. Upravováno 34x, naposledy 20. ledna 2018 v 10:28:02, Čáp


Diskuze ke článku

22. února 2016, 01:14
Čáp (administrátor)

Máš pravdu, Soki - otočeno.

17. února 2016, 20:27
Soki (administrátor)

pořadí ...

Pěkné, ale nahoře by určitě měly být nejnovější úkoly a pravěk někde dole ... Takže prosím otočit :)

16. února 2016, 23:06
Čáp (administrátor)

Jó, Renco, tebe jsem již odepsal. 6 úkolů jsi splnila, ale ke splnění ostatních už asi nedostaneš příležitost (teď bych chtěl slyšet jak křičíš „končím!“ :)

16. února 2016, 20:13
Renca (administrátor)

Ad statistika

Pana Kalčo, jak je možné, že v mém řádku je suma(nesplněné, splněné, pokračující) odlišná od kolonky celkem? To se mi nějak nepozdává :-(. Jinak díky za invenci, přehled úkolů se hodí vždy!

16. února 2016, 19:34
Rolf (přihlášený)

Citáty o statistice

to jsou tedy perly hlavně ten Josif Visralionovič :) ovšem jako příznivec všech nejen sportovních tabulek a kanadského bodování musím podotknout, že spousta úkolů se na poradách vedení nezapisuje, ač má třeba větší důležitost a větší náročnost, než spousta úkolů, které jsou pak v této tabulce.... tudíž je celé bodování zkreslené a je to lež jako veš :)
16. února 2016, 13:58
Čáp (administrátor)

To ne, na to aktuálně postačí bílá barva - co je bílé, plň, ostatní jsou bezpředmětné.

16. února 2016, 13:47
tendruhejvojta (administrátor)

Může být

ale spíš mi šlo o to, abych se mohl červenými barvami řídit v plnění úkolů - pranýř není to, oč tu běží...

16. února 2016, 13:39
Čáp (administrátor)

Myslím, že by bylo lepší červenou ponechat všude tam, kde člověk nesplnil úkol z vlastní nedbalosti, nezávisle na tom, že mu byl pak třeba odebrán a dán někomu jinému; je to taková výstraha typu pranýř. Jsem ale pro, zavést barvu (světle černou, tj. šedou) pro úkoly, které pozbyly smyslu samy o sobě, třeba, když má někdo kontaktovat člověka, který mezitím umře. Můj žhavý kandidát na tuto roli je úkol 07-01/13.

16. února 2016, 12:47
tendruhejvojta (administrátor)

A ještě jeden návrh

Co kdyby úkoly, které byly nesplněny, ale ukončeny, měly ještě jinou barvu než červenou (třeba černou)? Ideální nby bylo, kdyby varovné červené byly jen ty, co jsou nesplněné a zároveň je jejich plnění požadováno.

16. února 2016, 12:43
Čáp (administrátor)

Sedm citátů o statistice

Vojta má pravdu, ony i ty ostatní sloupečky jsou velice ošidné a nespravedlivé. Ale tak je to vždycky:

S pomocí statistiky je jednoduché lhát. Bez ní je ale těžké říci pravdu. (Andrejs Dunkels)
Znám tři druhy lži. Velkou lež, malou lež a statistiku. (George Bernard Shaw)
Statistika je jako bikiny. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá, je podstatné. (Aaron Levenstein)
Bůh je jenom statistika. (Marilyn Manson)
Statistika není mým bohem. (Joseph Ratzinger)
Ihned po lži následuje statistika. (Miloslav Ransdorf)
Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika. (Stalin)

16. února 2016, 12:10
tendruhejvojta (administrátor)

Jen pozor na statistiku

Asi nepřicházím z ničím, čeho byste si nevšimli - nicméně myslím, že statistika je dobrá věc, přesto konkrétně kolonka "podíl splněných" je dosti zavádějící. Jelikož jsou do výpočtu zahrnuty i úkoly tzv. dlouhodobé (které ani nemusí mít přesný termín), nevypovídá statistika nic o tom, jak jednotliví členové plní své úkoly spolehlivě. Myslím, že tento sloupec může být matoucí, protože ukazuje pouze to, jaké procento má každý člen Vedení splněno, bez ohledu na to, zda má tyto úkoly mít splněné nebo ne. Otázka tedy zní, o čem vlastně ona procenta přesně vypovídají?

16. února 2016, 11:10
Čáp (administrátor)

Ono to vlastně není nic, co by nebylo už v předchozích zápisech - tady jen v přehlednější a čtivější formě :)

16. února 2016, 10:34
Krizmen

Tak to je tedy něco

Z přehledu úkolů je vidět, co Vedení SPJF dělá a o čem vlastně většinou my členové, pokud se nezajímáme, nevíme. Super nápad. Díky a klobouk dolů před všemi členy vedení SPJF.
16. února 2016, 00:49
Čáp (administrátor)

Statistika úkolů

Jakožto statistik jsem nemohl tato cenná data nevyhodnotit. Hodnotily se všechny úkoly zavedené v tomto systému (= zadané na poradách vedení SPJF), tj. od ledna 2013 do současnosti. Celkem bylo zaúkolováno 17 jednotlivců, 4 komise a dvakrát také vedení SPJF jako celek.

Nejvíce zadaných úkolů dostal Čáp, který se s počtem 31 umístil na prvním místě - zadáno dostal více úkolů než Bobr a Vojta, kteří se umístili na 2. a 3. místě, dohromady. Čáp je rovněž první v počtu splněných (7) i v počtu nesplněných úkolů (2). V počtu aktuálně pokračujících úkolů vede Alpín, který pracuje na 10 ze 12 úkolů zadávaných od ledna 2013. Hodnocení ovšem není vůči všem zcela spravedlivé - ti, kdož byli zvoleni do vedení až v období 2014-2016 mají samozřejmě na plnění úkolů podstatně méně času.

  Celkem Splněných Pokračujících Nesplněných Podíl splněných
Čáp 31 22 7 2 71%
Bobr 15 11 4 0 73%
Vojta 15 9 6 0 60%
Alpín 12 2 10 0 17%
Drobek 10 9 1 0 90%
Renča 10 6 0 0 60%
Soki 10 4 6 0 40%
Menhart 5 2 3 0 40%
Sova 4 4 0 0 100%
Hyňas 4 1 2 1 25%
Rolf 3 3 0 0 100%
Láďa 3 0 3 0 0%
Any 2 2 0 0 100%
Aleš 2 1 1 0 50%
Pepa 2 0 2 0 0%
Nashville 1 1 0 0 100%
Donald 1 0 0 1 0%
Legislativní komise 4 4 0 0 100%
Hospodářská komise 3 3 0 0 100%
Internetová komise 3 3 0 0 100%
Dotační komise 1 1 0 0 100%
Celé vedení 2 1 0 1 50%
14. února 2016, 23:36
Menhart (přihlášený)

Editace

Jsem přihlášen a nejdou úkoly z vedení editovat. :-(
Vložení nového komentáře
*
*
*