iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Příspěvky SPJF na činnost v roce 2010

Nejdůležitější informace Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Odkazy na důležité dokumenty.

Všechny důležité dokumenty naleznete v sekci SPJF » Dokumenty.

19.4.2009 11:18
Autor: Hynek, Počet přečtení: 1143

Vedení SPJF vyhlašuje Příspěvky SPJF na činnost v roce 2010. Zapojte se do dotačních programů SPJF a získejte finance na vaši činnost či drobné projekty. Nabídka platí pro oddíly, pobočky, ale i pro individuální členy SPJF.

SPJF chce v umožnit lepší zapojení jednotlivých členů, oddílů a poboček do svých aktivit v roce 2010. To by měly umožnit právě Příspěvky SPJF na činnost v roce 2010. Uzávěrka je 15. září 2009.

Jedná se o úplně nový způsob financování činnosti členů SPJF, nebo spíše o jiný způsob přerozdělení financí od ministerstva školství a z dalších dotačních programů.
Příspěvek může získat oddíl, pobočka či jednotlivec (člen SPJF), a to zcela nezávisle na běžných dotacích na akce. Jedná se o způsob, jak financovat položky, které se do dotací na akce zařadit nedají (např. koupě stanu na tábory, oprava klubovny, dlouhodobé aktivity pro veřejnost atd.). To, že získáte Příspěvek na činnost, nijak neomezuje vaše šance získat dotace na akci.

Vyplněním formuláře zajistíte, že váš projekt bude zařazen do Souhrného projektu SPJF, podávaného na ministerstvo školství. Současně bude váš nápad průběžně zařazován do dalších dotačních programů různých nadací apod. tak, abyste jej mohli uskutečnit za co nejlepších finančních podmínek.

Praktické informace
O kolik mohu žádat?
To záleží na vašem uvážení. Je ale samozřejmé, že nesmyslně vysoké nároky nebudou moci být uspokojeny (alespoň ne v celé výši). Výsledná částka také závisí na dotacích získaných od MŠMT - a počítejte s tím, že může být i čtyřikrát nižší, než částka žádaná. Při rozdělování získaných peněz na jednotlivé projekty SPJF také upřednostní ty nejlepší, nejpřínosnější a s nejoprávněnějšími náklady (dá jim největší část žádaných peněz), ale alespoň zčásti se pokusí uspokojit každého.

Kdy se dozvím výsledky?
První výsledky budou k dispozici kolem 31. října, kdy musí být podán Souhrný projekt na MŠMT, do kterého budou vaše projekty prakticky překopírovány. Předpokládáme, že nebude důvod kohokoliv vyloučit už k tomuto datu :-)
Druhé kolo výsledků a skutečná částka závisí na výši získaných peněz od MŠMT a k dispozici bude pravděpodobně koncem března 2010, nejpozději začátkem dubna.

Mohu podat více projektů?
Zakázáno to není... ale občas je lepší jeden projekt kvalitní, než několik špatných.

Podrobné informace a předkládání žádostiŽádosti o příspěvek je nutné poslat do 15. září v jedné kopii poštou a e-mailem na:
e-mail: dotace@spjf.cz
poštou: SPJF – Bobří stopou
P.O.BOX 245
658 45 Brno

Další informace získáte také na uvedeném mailu.


Závěrem příklad žádostí o příspěvek
  1. Jenesterská pobočka chce pořádat zábavné odpoledne pro děti. Vymyslí si tedy pěkný název projektu (např. Děti poznávají humry) a určí řešitele (např. Baltazar Hrabal), který projekt sepíše. Za jeho uskutečnění tedy ručí společně s vedoucím pobočky paní Nosálkovou. V rámci projektu koupí např.: lízátka pro každého účastníka jako cenu; balíky papírů, tužky, pastelky; párty stan (aby měli kam se schovat při dešti); luk; jízdné pro pořadatele atd.
  2. 78. OBS Hurvínci opravuje svoji klubovnu. Protože nemají kromě vedoucího nikoho staršího 18 let, stane se řešitelem projektu přímo vedoucí oddílu Petr Hubáček a je za něj sám zodpovědný. Z projektu zaplatí např.: novou záchodovou mísu; 2 týpí pro letní tábory; práci zedníka a instalatéra; benzín na dovoz dřeva z lesa autem; dřevo od hajného atd.
  3. 783. AT Makrely chce udělat výstavu o Foglarovi v místní mateřské škole. Protože v něm není nikdo starší než 18 let, řešitelem a současně žadatelem o projekt se stane Vojtěch Kalina, otec jednoho z klubařů a současně člen SPJF. Za projekt je potom zodpovědný on a může z něj zaplatit například: poplatky OSE; dovoz materiálu z Brna a z Prahy; pronájem prostor atd. Přestože se jedná o jednorázovou třídenní akci, náklady jsou příliš vysoké, aby je bylo možné financovat z dotacích na akce, na druhou stranu je to velmi přínosná aktivita, kterou uvidí nakonec 1423 návštevníků. Příspěvek tedy získá.
  4. Jiří Šmíd chce udělat kurzy vytahování ježka z klece pro veřejnost. Protože je členem SPJF, zažádá o příspěvek a dostane jej. Celkem uspořádá deset školení (na každé přijde osm lidí), peníze z Příspěvku na činnost tak vynaloží velmi dobře.Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 2x, naposledy 4. července 2011 v 00:56:57


Diskuze ke článku

13. září 2009, 22:58
Hynas

Uzávěrka podávání projektů byla posunuta na 25. září 2009.
Vložení nového komentáře
*
*
*