iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Dotace na akce SPJF v roce 2009

Nejdůležitější informace Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Odkazy na důležité dokumenty.

Všechny důležité dokumenty naleznete v sekci SPJF » Dokumenty.

14.4.2009 19:38
Autor: Hynek, Počet přečtení: 1249

I v roce 2009 podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktivity Sdružení přátel Jaroslava Foglara a umožňuje tak organizátorům akcí čerpat finanční prostředky na hrazení části nákladů. V krátkém článku se pojďme podívat na to, jak získat peníze na svoji činnost v rámci Sdružení.

Dotace lze využít na oficiální akce SPJF, splňující pravidla stanovená v Směrnici pro pořádání oficiálních akcí SPJF. Doplňme, že za oznámení Výkonnému výboru se považuje zveřejnění pozvánky na akci prostřednictvím článku v eStopě tady a pokud není akce zamítnuta, je automaticky Výkonným výborem schválena.

Podle podmínek stanovených Vedením SPJF pro rok 2009 (je tedy možné čerpat peníze i na akce uskutečněné už od 1. ledna dodnes) lze využít dotaci na oficiální akci SPJF, na které je nejméně 80 % účastníků mladších 26 let a celkem je na ní aspoň 6 osob.

O akci musí být napsána stručná reportáž a k vyúčtování podle pravidel ve Směrnici pro pořádání oficiálních akcí SPJF je nutné doložit prezenční listinu.

Po splnění těchto požadavků lze získat 25 Kč na účastníka a den u jedno- a vícedenních akcí a 30 Kč na účastníka mladšího 18 let a den u táborů (splňujících požadavky MŠMT), maximálně však 70 % všech nákladů na akci.

Nakonec tři praktické ukázky:
Příklad 1: Liberecká pobočka SPJF pořádá akci pro veřejnost Malování na chodníku, tedy musí:
 • Měsíc před akcí umístit pozvánku sem do eStopy, redakce ji zveřejní a pokud se neozve Výkonný výbor, je akce schválena.
 • Na všech plakátech a propagačních materiálech musí být uvedeno logo SPJF.
 • Zajistit školeného vedoucího nebo osobu známou Vedení SPJF (tedy někoho, komu Vedení povolí akci pořádat, stačí dotaz mailem).
 • Na akci nechat všechny účastníky zapsat do prezenční listiny.
 • Na výpravě musí být alespoň šest účastníků pod 26 let.
 • Provést vyúčtování akce s originály účetních dokladů podle Směrnice pro pořádání oficiálních akcí SPJF a poslat to všechno na adresu SPJF včetně čísla účtu nebo adresy, na kterou požadujete zaslat peníze.
Příklad 2: 350. OBS Zelené vesty vyrazil na výpravu do Spálených mlýnů a chce čerpat dotaci, tedy musí:
 • Zajistit školeného vedoucího nebo osobu známou Vedení SPJF (tedy někoho, komu Vedení povolí akci pořádat, stačí dotaz mailem).
 • Na akci nechat všechny účastníky zapsat do prezenční listiny.
 • Na výpravě musí být alespoň šest účastníků pod 26 let.
 • Po skončení napíší Zelené vesty reportáž do eStopy nebo pošlou hlášení o akci svému stovkaři.
 • Na adresu SPJF zašlou účty nalepené na papírech A4 a sečtené podle Směrnice pro pořádání oficiálních akcí SPJF společně s adresou, na kterou požadují Zelené vesty zaslat peníze.

Příklad 3: 635. AT Klokani hodlá čerpat dotaci na akci Průzkum starého pivovaru:
 • V klubu není žádná dospělá osoba, která by mohla převzít zodpovědnost za pořádání akce SPJF, proto nelze o dotaci žádat.
 • Navíc lézt do starého pivovaru je jistě nebezpečné a každý rozumný vedoucí by akci zakázal.
 • Pokud však bude klub mít opravdu dobrý nápad a bude chtít akci vyúčtovat, musí se dohodnout s jiným dosplým členem SPJF, který absolvoval školení vedoucího nebo je známý Vedení SPJF (tedy někoho, komu Vedení povolí akci pořádat, stačí dotaz mailem), aby akci uspořádal a klub se jí pouze zúčastní.
 • Nyní však již nejde o akci klubu, ale o oficiální akci SPJF podobnou té z prvního příkladu.

Na závěr je dobré podotknout, že členem SPJF musí být pouze osoba za akci zodpovědná, účastníci mohou být zájemci z řad veřejnosti, klubaři a vůbec nečlenové SPJF. V případě, že by však na akci bylo podezřele mnoho nečlenů vzhledem k počtu organizátorů, je v moci Výkonného výboru akci nepodpořit. Dodávám, že podle směrnice jsou členy SPJF všichni členové oddílů a poboček SPJF.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

19. dubna 2009, 11:25
Hynas

Sepsal Čáp do eStopy, já jsem to sem jen překopíroval :-)
Vložení nového komentáře
*
*
*