iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Porada vedení SMP SPJF

Znak pobočky

Severomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara vznikla v roce 2004 v Ostravě. Tou dobou ji založily tamější aktivní kluby a oddíl (OBS Plameňáci, KBS Pluto, KBS Ostré šavle), které hledaly možnost zastřešení své činnosti.
Za dobu své existence pobočka uspořádala desítky akcí, z nichž některé se staly legendou - Boj o zlatodoly, Po stopách tajemství Uctívačů Ginga, Kuličkiáda či klubařská setkání. Tradičně se pobočka také zapsala jako pořadatel výstav, propagujících Jaroslava Foglara.
V současnosti pobočka sdružuje jak mladé klubaře, kteří připravují aktivity pro děti a mládež v regionu, tak sběratele a letité tahouny činnosti, kteří připravují výstavy a pořádají tradiční akce.

Členem pobočky se může stát každý řádný člen SPJF. Předpokladem, ale nikoli povinností, je bydliště v Moravskoslezském kraji. Přihlášení do pobočky je nutné provést písemně na adresu pobočky nebo meilem.
Člen pobočky může očekávat více informací o dění v pobočce i v celém sdružení. Má také právo spolupracovat na fungování pobočky,

V této zóně se dozvíte nejdůležitější informace o činnosti Severomoravské pobočky SPJF. Webové stránky pobočky se nacházejí zde: www.smp.spjf.cz.

facebook: www.facebook.com/groups/1395269057437330/members

Současné vedení pobočky:

Vedoucí: Ivan Jung - Mexičan
1 zástupce: Tomáš Černecký - Miki
2 zástupce: Vojtěch Kuldan - Pulec

Kontakt:
Email: smp@spjf.cz

Adresa: Ivan Jung, Na Líškovci 7, Ostrava - Přívoz


9.11.2017 15:10
Autor: Kosta, Počet přečtení: 397

přítomni: Tomáš Černecký – Miki, Robert Folwarczny – Kosťa. Vojta Kuldan - Pulec datum: 4. 11. 2017
zapsal: Pulec a Kosťa
z revizní komise SPJF: místo: TOM Průzkumník
hosté: Libor Ćaja – Donald, Ivan Jung -Mexičan hlasování: (pro; proti; zdrželo se)

Zahájení

Volba zapisovatele: Pulec a Kosťa

Návrh programu porady

 

 1. Zhodnocení akce „Vánoce Tondy Pírka“
 2. Akce Rychlé šípy
 3. RADAMOK
 • Příspěvky
 • Kdo bude zastupovat – Mexa - schválení
 1. Kompetence a práce jednotlivých členů vedení  - návrhy atd.
 2. Pulec - práce a komunikace s podporovateli, zájemci, komunikace na internetu/ strategie propagace na Facebooku, práce s lidmi a „lidskými zdroji“  = představí, co se podařilo zatím udělat apod.
 3. Navýšení a posílení vztahů a komunikace s členskou a podporovatelskou základnou – udělal někdo pro to něco?
 4. Výroční schůze 14. 1. 2018
 5. Úkoly
 6. Členové vedení promyslí na další poradu práci ve vedení
 7. Mexa – zajištění besedy o J. F. v knihovně/škole
 8. Různé
  • Členská základna

 

 

 

 

Jednotlivé body programu

 

 1. Zhodnocení akce „Vánoce Tondy Pírka“
  1. akce se vyvedla, díky Mexičanovi se podařilo shromáždit dárky pro 40 dětí v Dětském centru Domeček, do příštích let by chtělo akci domlouvat s větším předstihem a zajistit tak předání opravdu v čase vánočním.
 2. Akce Rychlé šípy
  1. Mexa okolo 15. 11. umístí postavy, zřejmě ale bude potřebovat pomoct. Očekávejme tedy hovor.
 3. RADAMOK
 • Příspěvky – Kosta navrhne Radě SPJF jeho schválení a proplacení
 • Kdo bude zastupovat – Mexa – schválení 3-0-0
 1. Kompetence a práce jednotlivých členů vedení – návrhy atd.
  1. prozatím necháváme tak, s tím, že Kosta bude více rozdělovat své činnosti. Oba předsedové tak mohou být kdykoliv vyzváni.
 2. Pulec – práce a komunikace s podporovateli, zájemci, komunikace na internetu/ strategie propagace na Facebooku, práce s lidmi a „lidskými zdroji“ = představí, co se podařilo zatím udělat apod.
  1. propagovat FB skupinu, vytvořit co největší počet členů, kteří se zajímají o dění okolo JF
  2. Na stránce tvořit obsah – častější příspěvky, náměty k diskusi
 3. Navýšení a posílení vztahů a komunikace s členskou a podporovatelskou základnou – udělal někdo pro to něco?
 4. Na Kostův návrh se bude rozesílat čtvrtletník, který shrne věci uplynulé a nastíní další směřování
 5. Výroční schůze 14. 1. 2018
 6. Úkoly
  1. Mexa – zajištění besedy o J. F. v knihovně/škole
  2. Kosta – příspěvek RADAMOK, čtvrtletník
  3. Pulec – tvoření základny podporovatelů pobočky
 7. Různé
Vytvořil 9. listopadu 2017 v 15:12:21 Kosta. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*