iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

co se teda dělo na poradě pobočky.

Znak pobočky

Severomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara vznikla v roce 2004 v Ostravě. Tou dobou ji založily tamější aktivní kluby a oddíl (OBS Plameňáci, KBS Pluto, KBS Ostré šavle), které hledaly možnost zastřešení své činnosti.
Za dobu své existence pobočka uspořádala desítky akcí, z nichž některé se staly legendou - Boj o zlatodoly, Po stopách tajemství Uctívačů Ginga, Kuličkiáda či klubařská setkání. Tradičně se pobočka také zapsala jako pořadatel výstav, propagujících Jaroslava Foglara.
V současnosti pobočka sdružuje jak mladé klubaře, kteří připravují aktivity pro děti a mládež v regionu, tak sběratele a letité tahouny činnosti, kteří připravují výstavy a pořádají tradiční akce.

Členem pobočky se může stát každý řádný člen SPJF. Předpokladem, ale nikoli povinností, je bydliště v Moravskoslezském kraji. Přihlášení do pobočky je nutné provést písemně na adresu pobočky nebo meilem.
Člen pobočky může očekávat více informací o dění v pobočce i v celém sdružení. Má také právo spolupracovat na fungování pobočky,

V této zóně se dozvíte nejdůležitější informace o činnosti Severomoravské pobočky SPJF. Webové stránky pobočky se nacházejí zde: www.smp.spjf.cz.

facebook: www.facebook.com/groups/1395269057437330/members

Současné vedení pobočky:

Vedoucí: Ivan Jung - Mexičan
1 zástupce: Tomáš Černecký - Miki
2 zástupce: Vojtěch Kuldan - Pulec

Kontakt:
Email: smp@spjf.cz

Adresa: Ivan Jung, Na Líškovci 7, Ostrava - Přívoz


13.3.2016 19:49
Autor: Kosta, Počet přečtení: 682

Sešli jsme se na RADAMOKu v počtu 4, abychom probrali to co je důležité. Viz níže:

1     Zahájení

Volba zapisovatele: Zvolen - Miki

1.1    Návrh programu porady

 

 1. Informace z porady vedení SPJF
 2. Problémy v pobočce:

. Pozdní sundání Rychlých šípů

. Nezaznamenání důležitých datumů v pobočce či nečtení vypracovaného zápisu poslaného meilem

 1. Kontola úkolů
 2. Kuličkiáda
 3. Další porada
 4. různé

2. Jednotlivé body programu

 

 1. Kosťa informoval přítomné co se zhruba dělo na lednové a únorové poradě vedení SPJF. Únorová porada byla ideová. Viz zápis z únorové porady.

 

 1. Bylo řečeno Kosťou a připomenuto Mexičanem že každý kdo za něco ručí je i za určitou věc zodpovědný. Je třeba včas reagovat na nepředpokládané události a když zodpovědná osoba nemůže splnit daný úkol tak má dát někomu s vedení vědět ať se to když tak může řešit dál.

Spokojenost s tím že většina přítomných má diáře. Jinak všechny důležité události se dají vyčíst ze zápisu z porady, kterou rozesílá všem členům pobočky Kosťa

 

 1. Vše zatím splněno.

 

 1. Mexičan přednesl co potřebuje od nás. Všichni co se zúčastní akce jako pořadatelé mají sraz ve 12.00 v den konání kuličkiády v Hornickém Muzeu. Kosťa napíše pozvánky a pak článek o kuličkiádě na iklubovnu apod. + bude fotit.

 

 1. Další porada proběhne 23. 9. 2016 od 17.00 na RADAMOKu

 

 1. – Kosťa připomenul serii akcí „turistikou ke zdraví“. Informace budou posílany členům pobočky emailem nebo budou na zóně sev. pobočky a facebooku: severomoravská pobočka sdružení přátel jaroslava foglara.

 

 • Valná hromada – viz příloha, zápis z vedení sejf
 • Donald připomenul, že v červnu bude setkání ve Sluneční zátoce: 18. 6. 2016. Někteří členové pobočky pojedou do zátoky již v pátek 17. 6. 2016.
 • Připomenuto že kromě kuličkiády bude třeba společný výstup na Ivančenu 24. 4. 2016
 • Úkol pro všechny. Popřemýšlet do další porady o tom co se dá zlepšit v pobočce
 • Diskuze na téma členská základna. Donald říká že se zkoušel kontaktovat se skautama, účinek není žádný…..

2     Úkoly

 

1/2016 – Mexičan zajistí ceny pro drakiádu. – z 1/2016 – ještě je čas.

2/2016 - Kosťa požádá o změny na klubovně – nové vedení pobočky. – z 1/2016 – uděláno.

3/2016 - Kosťa pošle zápis z výroční schůze všem členům pobočky a seznam členů Mexovi – z 1/2016 – uděláno.

4/2016 - Kosťa pošle Mikimu fotky z výstavy k 20 letům sejf. – z 1/2016 – uděláno.

5/2016 - Kosťa napíše pozvánky a pak článek o kuličkiádě na iklubovnu apod.

6/2015 – Kosťa požádá Sovu ať předá kliče od vývěsky v Havířově Donaldovi nebo jemu

 

 

Platné pravidla:

 

 1. Noví členové (probráno a schváleno na poradě 1/2015 pokud se přihlásí nový člen, schválí ho vedení pobočky emailem, pokud bude porada vedení za delší dobu. Jednotliví členové vedení pobořky reagují buď ano přijmout nebo ne nepřijmout na e-mail pobočky: smp-spjf@seznam.cz.

Členem pobočky je od této chvíle každý, kdo své členství potvrdí písemně (e-male nebo dopisem. Nevztahuje se na členy pobočky přítomné na výroční schůzi 24. 10. 2014. )schváleno na výroční schůzi 24.10.2014.

 1. Povinností každého kdo je zodpovědný za akci napsat krátký článek a spolu s fotkou/fotkami poslat Kosťovi a Sovovi, pokud se neomluví s někým jiným.
 2. Volat o pomoc když nemůžu splnit nějaký úkol. Volejte, pište na meil nebo někomu s vedení pobočky.(1/2016)

 

 

Vytvořil 13. března 2016 v 19:51:31 Kosta. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*