iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Výroční schůze zvolila nové vedení pražské pobočky

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

10.6.2012 14:23
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1195

K letošnímu 105. výročí narození Jaroslava Foglara připravila Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara se svými tradičními spolupracujícími organizacemi na úterý 8. května 2012 Foglarovské inspirativní jarní dopoledne (FIJDA). Podobná setkání mají v pražské pobočce SPJF už víceletou tradici a podrobněji se o jeho průběhu dočtete na Bohouškovi. Zde se budeme věnovat následné odpolední akci a tou byla Výroční schůze pražské pobočky.

Členové pražské pobočky poměrně dlouho a závažně diskutovali o budoucnosti pražské pobočky i celého SPJF. Shodli se na tradičním programovém směřování ve smyslu:

Výroční schůze Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky pověřuje Vedení Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky, aby

  • pokračovalo v propagaci života a díla Jaroslava Foglara v Praze a Středočeském kraji
  • pokračovalo v badatelských a humanitárních aktivitách
  • hledalo možnosti k rozvíjení práce s dětmi a mládeží (např. formou klubů)

Pověřili vedení Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky, aby prosadilo na jednání Valné hromady SPJF návrh, aby byl schválen závazný termín vybírání členských příspěvků. Při současných variantách různé platby členství není vlastné jasné, kolik má SPJF v daném roce členů.

Po prezentaci kandidátů zvolila výroční schůze vedoucího oblastní organizace Milana Lebedu, dva zástupce vedoucího oblastní organizace Petra Molku a Martina Rosola, členy vedení oblastní organizace Vladimíra Dvořáka, Václava Noska, Tomáše Náhlého a revizora oblastní organizace Marii Molkovou.

Vytvořil 10. června 2012 ve 14:30:33 Krizmen. Upravováno 1x, naposledy 10. června 2012 ve 14:32:21, Krizmen


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*