iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Výroční schůze Pražské pobočky SPJF se bude konat v sobotu 10. června 2023

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

29.5.2023 09:31
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 116

Výkonný výbor SPJF s vědomím jediného člena vedení Pražské pobočky SPJF Vládi Dvořáka pověřil Milana Lebedu - Alpína organizací výroční schůze pobočky, která by měla rozhodnout o budoucnosti tohoto pobočného spolku. Současně výkonný výbor rozeslal pozvánku s vysvětlujícím dopisem všem členům SPJF z Prahy a Středočeského kraje. Výroční schůze se bude konat 10. června 2023 ve Skautském institutu a zde přítomní členové pobočky rozhodnou o její budoucí existenci. Diskutovat budou o tom, zda pobočka i nadále bude mít právní subjektivitu nebo bude fungovat bez ní. Ve hře je i zánik pobočky, v případě, že se nenajde nikdo, kdo by ji vedl a organizoval činnost. 

 

Pražská pobočka SPJF je nejstarším funkčním pobočným spolkem Sdružení přátel Jaroslava Foglara a v letošním roce si připomíná 30 let od svého vzniku. Její členové v uplynulém období měli zásadní vliv na činnost samotného SPJF, působili ve vedení organizace a byli u vzniku řady akcí, které jsou dodnes součástí foglarovské paměti a foglarovského světa (namátkou připomínáme: Setkání u hrobu Jaroslava Foglara, Jaro s těšítky, Výročí čtenářských klubů, Memoriál Jana Tleskače, Akademie Jaroslava Foglara, Hledáme Rychlé šípy, Večer světel).

Vytvořil 29. května 2023 v 09:34:33 Krizmen. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*