iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Večer světel 2022 v Praze

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

15.12.2022 20:16
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 52

Členové Pražské pobočky SPJF a další zájemci se sejdou v tradiční čas na tradičním místě - 17. prosince 2022, v 17 hodin u postranního vchodu kostela sv. Haštala v Praze 1 na Večeru světel, který se zde koná při příležitosti výročí vydání prvního příběhu Rychlých šípů. Svíčku či lampion s sebou. 

Po dvouleté přestávce, kdy se Večer světel nekonal s obvyklým programem, se program vrací do zajetých kolejí. Pro zájemce bude připravena i zahřívací hra v okolních uličkách. Na závěr bude dán prostor zájemcům i pro diskuzi nad budoucností pražské pobočky. 

Vytvořil 15. prosince 2022 ve 20:25:25 Krizmen. Upravováno 1x, naposledy 15. prosince 2022 ve 20:25:54, Krizmen


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*