iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

26.9.2023 23:57
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 93

Alpín na hlavní stránku iKlubovny.cz napsal (26. 9. 2023):

 Pražské pobočce Sdružení přátel Jaroslava Foglara – nejstarší činné pobočce SPJF – se na pomyslný narozeninový dort 25. září muselo vejít už plných třicet svíček. Velké poděkování patří všem těm, kteří se za tři desítky let v jakémkoliv období a na jakkoliv dlouho na činnosti Pražské pobočky jakkoliv podíleli – členstvím, spoluprácí, organizováním, radou, pomocí, náměty, podporou, vedením, účastí… Jenom díky těm všem se odehrálo tolik příběhů, díky těm všem je „kronika“ Pražské pobočky vedená tři desítky let a pěkně obsáhlá. Pojďme spolu psát další stránky kroniky! Pojďme spolu zapalovat další narozeninové svíčky!
 

Pojďme spolu s Pražskou pobočkou zažívat další nové příběhy! Jste členy SPJF z Prahy a Středočeského kraje? Jste členy Pražské pobočky? Ještě nejste členy Pražské pobočky, ale uvažujete o tom? Máte zájem se zapojit do činnosti Pražské pobočky? Máte náměty na činnost? Máte chuť něco zorganizovat? Nemáte náměty na činnost, nemáte možnost něco organizovat, ale chcete být informováni, chcete dostávat pozvánky na akce stejně jako aktivní členové?Jste členy SPJF z Prahy a Středočeského kraje, nechcete být členy Pražské pobočky, ale chcete dostávat pozvánky na akce stejně jako její členové? Tak se nám ozvěte! Děkujeme!

Poštovní adresa: Pražská pobočka SPJF, Před Cibulkami 316/8, 150 00 Praha 5 - Košíře (adresa slouží pouze pro poštovní styk, není sídlem klubovny) e-mail: pp@spjf.cz

Podle stanov SPJF se každý člen SPJF může dobrovolně přihlásit do nižších – regionálních článků SPJF, členství v regionálním článku tedy nevzniká automaticky na základě místa bydliště člena. Pobočky jsou vytvářeny na územním principu. Umožňují především užší spolupráci členů SPJF v daném regionu. Pražská pobočka sdružuje zájemce z Prahy a Středočeského kraje. Členství v Pražské pobočce není vázáno žádným dalším členským příspěvkem nad rámec členského příspěvku SPJF a míra činnosti každého člena je daná výhradně jeho možnostmi – lze se tedy zapojovat do akcí a aktivit právě podle svých možností, podle svých možností lze přispět nápadem a přípravou akce či aktivity pro ostatní, nebo lze být členem i jen na základě pocitu sounáležitosti s dalšími členy SPJF v regionu, aniž má člen z nejrůznějších důvodů možnost aktivně se zapojit do činnosti v pobočce.

Pražské pobočce gratuluje, za předchozích třicet let činnosti děkuje a na další spolupráci se těší její vedení:

Milan Lebeda – Alpín (vedoucí) Martin Rosol – Divočák (zástupce) Petr Molka – Best (zástupce)

Vytvořil 19. října 2023 ve 22:00:26 Krizmen. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*