iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Stínadelská ulička ožila

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

21.12.2005 14:21
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 915

Tajemné místo u kostela sv. Haštala bylo i letos svědkem tradičního foglarovského svátku VEČERA SVĚTEL, každoroční závěrečné akce pražské pobočky SPJF.

Letošní "Večer" připravili opět Best s Alpínem a kromě tradičního svíčkového kruhu se letos účastníci odebrali do uličky, která snad již brzy ponese foglarovské pojmenování, zahráli si pátrací hru, do svého cancáku mohli získat nové razítko a do peněženky záhadnou minci.
Vyhlášeny byly také výsledky pátrací hry Hledáme Rychlé šípy (letos se skrývali na střeše domu kavárny Slávia poblíž Národní třídy).
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

1. ledna 2006, 00:31
MVBobr

Novoroční pozdrav Vám z jihu Moravy zasílá MV Bobr. Přeji pobočce úspěšný rok 2006 a superinformace na Bohouškovi!
Vložení nového komentáře
*
*
*