iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Sešli jsme se ve Sluneční zátoce

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

20.6.2006 10:14
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1105

Řada členů pobočky neváhala a zajela na tradiční neformální setkání do Sluneční zátoky, které se konalo v sobotu 17. června 2006. Vedle setkání s členy SPJF z celé republiky se zájemci mohli dozvědět z úst člena vedení pobočky...

Václava Noska - Windyho informace o připravovaných pražských filatelistických aktivitách k 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara, které si připomeneme příští rok.
Kromě toho zde byly k dispozici pro členy SPJF materiály z projektu „Ledeč nad Sázavou – Perla Posázaví - propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara“.
Na vztah Jaroslava Foglara k Posázaví a možné využití těchto informací v cestovním ruchu se snaží upozorňovat pražská pobočka již po dlouhá léta, v letech 2001 - 2003 jsme mj. navrhovali vznik informačního panelu v prostorách ledečského hradu.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*