iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Pražské pobočce SPJF je 30 let

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

26.9.2023 05:08
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 91

25. září 2023 uplynulo přesně 30 let od okamžiku, který je považován za založení Pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Tehdy se sešli Alpín, Best, Krizmen s tehdejším předsedou Sdružení přátel Jaroslava Foglara Delfínem a společně na dvorku radlické Voskářky besedovali o foglarovských aktivitách v Praze a jejich zapojení do činnosti SPJF. Začalo se tak odvíjet dnes již rozsáhlé klubko setkání, výstav, soutěží, besed, přednášek, her, výprav, setkání a rozličných mediálních aktivit, kterými členové SPJF z Prahy a Středočeského kraje rozvíjí odkaz Jaroslava Foglara.

V průběhu své existence bylo do pražské pobočky zapojeno více než sto členů foglarovského sdružení, k dnešnímu dni se k jejím aktivitám hlásí devět foglarovců.
 

Vytvořil 26. září 2023 v 05:10:25 Krizmen. Upravováno 1x, naposledy 26. září 2023 v 08:36:31, Krizmen


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*