iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Porada a nejbližší akce PP SPJF

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

29.1.2020 14:26
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 337

Informace z jednání vedení Pražské pobočky SPJF z 14.1.2020
 
V nejbližší době se uskutečnilo či uskuteční několik akcí, které popisujeme níže.

23.1. vernisáž výstavy v Mělníce - se už konala a moc se povedla. V Mělníce zkrátka Foglar žije!!

12.2. Pražské kolo Memoriálu Jana Tleskače, ZŠ Libčická, Praha 8
16.3. Středočeské kolo Memoriálu Jana Tleskače, ZŠ Nučice, okres Praha - západ
24.4. Pražská lítačka
20.6. Sluneční zátoka, soutěž dovedností a další akce
17.8. – 21.8. Příměstský tábor s RŠ, Praha – Čimice 
 
 Potřebujeme spolupracovníky na vymýšlení, organizaci i pomoc při jednotlivých akcích. Prosíme zájemce, ozvěte se.

Tajlor
 
 

Informace z jednání vedení Pražské pobočky SPJF z 14.1.2020
 
V nejbližší době se uskutečnilo či uskuteční několik akcí, které popisujeme níže.

23.1. vernisáž výstavy v Mělníce - se už konala a moc se povedla. V Mělníce zkrátka Foglar žije!!

12.2. Pražské kolo Memoriálu Jana Tleskače, ZŠ Libčická, Praha 8
16.3. Středočeské kolo Memoriálu Jana Tleskače, ZŠ Nučice, okres Praha - západ
24.4. Pražská lítačka
20.6. Sluneční zátoka, soutěž dovedností a další akce
17.8. – 21.8. Příměstský tábor s RŠ, Praha – Čimice 
 
 Potřebujeme spolupracovníky na vymýšlení, organizaci i pomoc při jednotlivých akcích. Prosíme zájemce, ozvěte se.

Tajlor
 
 

Vytvořil 29. ledna 2020 ve 14:31:43 Tajlor. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

19. dubna 2020, 17:03
Sorry jako...

Sorry jako... Myslíte, že jste vtipní?! Tyto jízlivosti si strčte na svůj pražský klobouk
16. dubna 2020, 23:46
PP SPJF

LETOŠNÍ PRAŽSKÁ LÍTAČKA ODPADÁ

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu do konce dubna 2020, LETOŠNÍ PRAŽSKÁ LÍTAČKA ODPADÁ.
Sorry jako...
Vložení nového komentáře
*
*
*