iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Pod gingem se vzpomínalo ale i diskutovalo o pěstování ginga

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

8.5.2006 22:44
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 933

V zahradě ginga na Kampě jsme si už po čtrnácté připomenuli vznik čtenářských klubů v roce 1937 na stránkách Mladého hlasatele. Je třeba krátce vzpomenout, že setkání se již několik let nesou spíše v komorním a pamětnickém duchu. Nejvíce byla navštívená setkání v letech 1992-1993 (140 lidí), kdy byla spojena s celodenní akcí organizovanou pro tehdy existující kluby, které se sem sjely z celé republiky. Nejméně klubařů (celkem 4) přišli v roce tuším 1996. Snad se při příležitosti příštího 15. jubilejního setkání podaří zmapovat celou historii této akce. A co zažili účastníci setkání 8.5.2006?

Diskutovali jsme o poměrně tristní současnosti čtenářských klubů. Největší radost nás šest přítomných mělo z asi šestnácti malých ging, které pro přítomné namísto pamětního lístečku vypěstoval Martin Rosol ze semínek samičího stromu rostoucího poblíž Jestřábova rodného domu v Benátské ulici. K dispozici bylo tajemné a znovuobjevené razítko a přítomní obdrželi exkluzivně jako první TAM-TAM pražské pobočky SPJF č. 8, který Alpín po ukončení setkání odnesl v obálkách na hlavní poštu k rozeslání. Členové pobočky v něm najdou pozvánku na výroční schůzi pobočky.Jinak se v Nosticově zahradě nic nezměnilo, snad jen, že na právě rašícím gingu je připevněna nová ptačí budka, na níž je napsáno bílou barvou „F“. Příště se zde sejdeme po patnácté a to k 70. narozeninám.


Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*