iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

O čem rozhodla Výroční členská schůze Pražské pobočky SPJF 10. 6. 2023?

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

13.6.2023 13:43
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 150

Zveřejňujeme podstatné informace z jednání výroční schůze členů Pražské pobočky SPJF konané 10. 6. 2023 ve Skautském institutu - Rybárně.

Výroční schůze členů Pražské pobočky SPJF:

 • schválila zrušení právní subjektivity pobočného spolku Pražské pobočky SPJF,

 • schválila pokračovat v existenci Pražské pobočky SPJF bez právní subjektivity,
 • vyzvala předchozí členy vedení pobočného spolku k součinnosti s likvidací pobočného spolku Pražské pobočky SPJF,
 • schválila pokračování činnosti Pražské pobočky SPJF (s tradicí od roku 1993),

 • zvolila vedoucího pobočky, člena vedení Milana Lebedu – Alpína, dále Martina Rosola – Divočáka, zástupce vedoucího, člena vedení a Petra Molku – Besta, zástupce vedoucího, člena vedení,

 • poděkovala Vláďovi Dvořákovi za členství ve vedení pobočky SPJF a že zůstal ve vedení po rezignaci vedoucího a zástupce vedoucího pobočného spolku PP SPJF,

 • přijala usnesení o dalším směřování pobočky ve znění:

  Pražská pobočka SPJF bude i nadále pokračovat v propagaci života a díla Jaroslava Foglara v Praze a Středočeském kraji, v badatelských a humanitárních aktivitách a bude hledat možnosti k rozvíjení činnosti s dětmi a mládeží a spolupráci s organizacemi propagujícími život a dílo Jaroslava Foglara.

  Pražská pobočka SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti.

 • uložila vedení pobočky, aby navázalo pravidelnou komunikaci s členy SPJF v Praze a Středočeském kraji,

 • pověřila vedení pobočky, aby definovalo dotaz na Vedení SPJF kdo může být členem pobočky, doporučila, aby se touto otázkou se zabývalo nejbližší Vedení SPJF a případně změnilo směrnici pro pobočky SPJF.

Vytvořil 13. června 2023 ve 13:54:54 Krizmen. Upravováno 2x, naposledy 13. června 2023 ve 13:58:02, Krizmen


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*