iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Nepoužívané logo Pražské pobočky

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

13.1.2007 16:18
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1713

Alpín napsal: Logo vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
V roce 2004 však většinový názor Výroční schůze Pražské pobočky prosadil nepoužívat její logo a využívat jen logo celostátní.
Tentýž postup Výroční schůze PP navrhla i na celostátní úrovni respektive na úrovni dalších poboček. Tento návrh se neujal, takže zatímco další pobočky SPJF svá loga mají, na půdě Pražské pobočky stále platí usnesení, které zatím nebylo, i přes pokus, většinovou vůlí revokováno. Nejstarší pobočkovské logo, logo poctivě dodržující podobu znaku celostátního, tak prozatím pospává "v šuplíku" a čeká na svoji další příležitost..

Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

25. září 2008, 11:28
Shirokko

PP SPJF se zdaleka nevymyká jen tím, že nemá své "logo". Vymyká se například i tím, že má jako jediná právní subjektivitu jako Oblastní sdružení SPJF, organizuje nebo se spolupořadatelsky podílí na bezpočtu akcí, které mají mimořádnou mediální odezvu, mezinárodní účast nebo společenský dopad. Atd., atd., atd., ... -
4. března 2008, 13:50
Krizmen

Jenom, že PP SPJF se vymyká tím, že jako jediná z poboček své logo nemá :-)
20. února 2008, 00:34
Shirokko

To, že PP SPJF nemá "vlastní" logo, je správné a není to škoda.Z několika důvodu: Prvním je, že kdo se alespoň trochu zabývá užitou grafikou, ihned postřehne, že Plutův návrh není po stránce koncepční, ani výtvarné povedený - na moderně pojaté logo je příliš složitý, nadřazuje sekundární informaci nad primární, plošně je nevyvážený atd., atd. Členská schůze PP SPJF jej však odmítla zejména proto, že nepovažuje za vhodné, aby se vizuální prezentace SPJF "rozmělňovala" do bezpočtu lokálních symbolů regionálních sdružení a poboček, z nichž většina je navíc na štíru s pravidly kladenými na užitou grafiku atd.
23. ledna 2007, 19:59
Ferda

Přesto jsem moc rád, že ses tímto článkem, Alpíne, prezentoval. Pořád jsem nevěděl, jak ono logo vypadá. Chtěli jsme si vzít příklad, ale už je to za námi. Asi bych jinak zkusil vyjít z vaší podoby. No, už je to takhle. Tak teď jen doufám (a spím kvůli tomu klidně), že se to vaše logo začne opět používat. Ovšem, jak správně díš, většina je většina. Hlavně, že to jinak klape. A to vám přeju.
18. ledna 2007, 19:09
Bublina

Taky doufám :)
17. ledna 2007, 13:10
Alpin

Bublino, dle mého osobního názoru to škoda je velká. Nicméně je zapotřebí ctít většinový názor, vzešlý hlasováním a jemu předcházející (nikoliv krátkou )debatou :-)na zmíněné Výroční chůzi PP. ... Třeba časem většina názor změní!:-)
16. ledna 2007, 18:31
Bublina

Není to škoda?
Vložení nového komentáře
*
*
*