iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

29.4.2019 08:33
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 283

Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF
se konala 4. dubna 2019 od 17 hodin v DDM Praha 5, Štefánikova ul. Sešlo se nás 6, což je málo a snad to bude časem lepší.

Potřebujeme pomoci při organizaci následujících akcí. Dobrovolníci prosím hlaste se u Tajlora.

Potřebujeme pomoci při organizaci následujících akcí. Dobrovolníci prosím hlaste se u Tajlora.

5.4. Pražská lítačka – na povel má Winoga a Menhart, zúčastní se Tajlor, Vláďa, Štěpánka.

9. – 12.5. Veletrh knihy – Memoriál Jana Tleskače 2019, MS ve vyjímání ježka z klece. Pravidla a další informace jsou na iKlubovně - www.mjt.spjf.cz.

Čtvrtek a pátek od 10 do 17, sobota od 10 do 11 kvalifikace, sobota od 12:00 semifinále a finále.

Na povel má Tajlor a Menhart, Ozvěte se, potřebujeme pomoci!!!

Služba u stánku, rozhodčí atd. Hodil by se ještě dobrý angličtinář, co se nestydí mluvit pro mezinárodní účastníky.

6.6. Narození Jestřába, jen připomínáme 13:13 hod u rodného domu – ale PP SPJF nic speciálního letos nebude organizovat (není ani půlkulaté výročí).

7.9. Spolupráce s DDM Praha 5 – Akce Den železnic – Vláček -  na povel má Alpín

7.9. a 14. 9. Setkání na tábořišti Mastník u Sedlčan (jedno z tábořišť Foglarova oddílu).  Vyrazíme pomoci Sedlčanským skautům s úpravou místa a zúčastníme se i vlastního setkání o týden později. Možnost přespání v místní klubovně. Zájemci se můžete hlásit u Tajlora - podrobnosti během prázdnin.

 

A další:

Martin Rosol vyprávěl o pěstování ginkga a nabízí sazenice, Štěpánka si vzala nějaké do školy, vedoucí příměstského tábora nějaké jako odměny na tábor, pár sazenic bude i na MJT…

Budeme kreslit placky připomínající tábory pro oddíl Hoši od Bobří řeky. Zajistí Menhart

SPJF může publikovat v časopise Archa – nová rubrika Z bobří hráze, sbíráme nápady...

Pro Prahu 2 zjišťujeme, kam chodil Jestřáb do školy.

Diskuse o příměstském táboře s Rychlými šípy v srpnu.

Na závěr jsme dali foukandu (já ji hrál zase asi po třiceti letech).

Příště se sejdeme na Mastníku v září, kde připravíme akce na na podzim a zimu. Jinak operativně.

 

Zapsal Tajlor  (připomínky Menhart, Vláďa Dvořák)

 

Vytvořil 29. dubna 2019 v 08:35:30 Tajlor. Upravováno 1x, naposledy 29. dubna 2019 v 08:37:01, Tajlor


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*