iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Co přinese výroční členská schůze pražské pobočky?

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

12.5.2006 14:02
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 982

Zítra se koná výroční členská schůze pražské pobočky. Co přinese? Jistě mnoho námětů a inspirace pro další rok činnosti. Rovněž bude zvoleno nové vedení pobočky, jehož hlavním úkolem bude se podílet na přípravě oslav nedožitých 100. Jestřábových narozenin v české metropoli.

Pozvánku s termínem a přesným místem konání obdrželi v rámci TAM-TAMU č. 8 všichni členové SPJF v Praze a Středočeském kraji, kteří se v minulosti přihlásili k činnosti a aktivitám Pražské pobočky SPJF.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*