iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Člen pražské pobočky obdrží nakladatelskou cenu Olympie

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

2.5.2006 21:52
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 907

Ve stánku OLYMPIA L 001 na veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích budou ve čtvrtek 4.5.2006 ve 14 hodin předány nakladatelské ceny za rok 2005. Obdrží je člen pražské pobočky SPJF Milan Teslevič za ilustrace a

Oldřich Pošmurný za grafickou úpravu trilogie J. Foglara - Rychlé šípy ve Stínadlech.

K tomu připomínáme, že text o vzniku uvedeného monumentálního díla z pera právě Oldřicha Pošmurného přinese TAM-TAM členů pražské pobočky, který by všichni členové pobočky, pokud se nic nestane, měli podle posledních informací obdržet do svých poštovních schránek nejpozději do pátku příštího týdne.Na knižním veletrhu by měly být rovněž na stánku Olympie k nahlédnutí první stránky komiksu Hochů od Bobří řeky.

Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*