iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Cesta na tábořiště Tábora smůly po 90 letech

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

3.9.2019 14:48
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 318

Pro ty, kdo nechtějí jet pouze autem, ale chtějí zažít cestu na tábořiště a z tábořiště podobně jako před 90 lety.

Sobota 14.9.2019
Sraz v 8,10 u pokladny č.13 na Hlavním nádraží
odjezd vlakem v 8,22 směr Benešov
výstup z vlaku v Heřmaničkách 9,42
Cesta asi 3 km na tábořiště na Mastníku
11,00 akce u tábořiště - podrobnosti v předchozím článku na i klubovně
13,00 odchod směr Votice asi 6 km ( po cestě několik turistických cílů (tvrze, daňci, vyhlídka...), hraní foglarovských her a pod. dle zájmu i nápadů účastníků i organizátorů)
odjezd vlakem z Votic v 14,50 nebo 16,49. V Praze 16,22 nebo 18,22.

Podrobnosti u Tajlora. Uvítáme předběžné nahlášení účasti na adresu dr.schneider@centrum.cz nebo tel.: 724 762 873.

Pavel Tajlor

 

Sraz v 8,10 u pokladny č.13 na Hlavním nádraží
odjezd vlakem v 8,22 směr Benešo
výstup z vlaku v Heřmaničkách 9,42
Cesta asi 3 km na tábořiště na Mastníku
11,00 akce u tábořiště
13,00 odchod směr Votice asi 6 km ( po cestě několik turistických cílů (tvrze, daňci, vyhlídka...), hraní foglarovských her a pod. dle zájmu i nápadů účastníků i organizátorů)
odjezd vlakem z Votic v 14,50 nebo 16,49. V Praze 16,22 nebo 18,22.

Podrobnosti u Tajlora. Uvítáme předběžné nahlášení účasti na adresu dr.schneider@centrum. cz nebo tel.: 724 762 873.

Pavel Tajlor

Vytvořil 3. září 2019 v 15:07:39 Tajlor. Upravováno 2x, naposledy 4. září 2019 v 18:43:53, Tajlor


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*