iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Blíží se výroční schůze PP SPJF

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

1.6.2021 15:51
Autor: Menhart, Počet přečtení: 217

Po pandemickém omezení shromažďování nastalo období rozvolňování a Vedení PP SPJF chystá odloženou výroční schůzi. Vyzýváme všechny členy PP SPJF, aby si zkontrolovali zaplacené příspěvky v celorepublikovém spolku SPJF a...

Vyzýváme všechny členy PP SPJF, aby si zkontrolovali zaplacené příspěvky za rok 2021 v celorepublikovém spolku SPJF a sledovali tuto stránku PP SPJF, kde bude výročka oznámena dle stanov spolku.

 

Pokud chcete být na výroční schůzi upozorněni emailem, ozvěte se na pp@spjf.cz (do předmětu napište VYROCKA 2021) a pokusíme se vám zaslat info emailem.

 

Za vedení PP SPJF
Men H art

Vytvořil 1. června 2021 v 15:53:55 Menhart. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*