iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Alpín odhalil ceduli uličky "Ve Stínadlech"

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

9.10.2006 11:23
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1312

Symbolické odhalení nového pojmenování dosud bezejmenné ulice v Praze 1, která nese název Ve Stínadlech, provedli 5. října 2006 Filip Dvořák, předseda Komise územního rozvoje Prahy 1 a Milan Lebeda – Alpín, místopředseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara a vedoucí naší pražské pobočky.

O akci informoval týž den Večerník z Čech (ČT 1), zpravodajství TV Prima a následující den i denní tisk (MF Dnes, Metro, 24 hodin - na první straně, Lidové noviny).
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

24. října 2006, 12:06
Rolf

Viděl jsem repotáž v záznamu na internetu, poté jsme ji shlédli na poradě Vedení SPJF. Hezká propagace srdužení... :)
Vložení nového komentáře
*
*
*