iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

4.4. se bude konat Otevřená porada Pražské pobočky SPJF

Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10.11.2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto a vyšel při tom z celostátního loga SPJF, jehož je rovněž autorem.
Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Pavel Schneider - Tajlor
Zástupce: Vladimír Dvořák
Zástupce: Radek Petr - Menhart
Členové vedení: Pavel Schneider - Tajlor, Vladimír Dvořák, Radek Petr - Menhart
Revizor: Petr Molka - Best
Kontakt:
Oblastní organizace SPJF Pražská pobočka, p.s.
Adresa (korespondenční): Pavel Schneider, V Chaloupkách 36, Bubovice, 267 18 Karlštejn
Web:
Email: pp@spjf.cz
Justice.cz

 

 

6.3.2019 07:59
Autor: Tajlor, Počet přečtení: 336

Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF se bude konat 4.dubna 2019 od 17 hodin v Domě dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova ul. (proti kostelu sv. Václava, pár minut od metra Anděl).

Porada je otevřena všem členům i nečlenům SPJF, zkrátka těm, kteří chtějí pomoci, či s něčím pomoci potřebují...(tedy hlavně s akcemi s vazbou na Jestřába.)

Předpokládám, že budeme připravovat tyto akce:

Spolupráce s DDM Praha 5 – přijde Luboš Vaculín z vedení DDM

5.4. Pražská lítačka. Winoga a Menhart prosí o pomoc při organizaci především v průběhu akce.  Pomoc byla členy pobočky přislíbena. Na schůzce budeme vkládat letáčky o pobočce do Bobřích stop. Využijeme i na další akce (Svět knihy, Tábořiště Mastník).

9. – 12.5. Veletrh knihy. Možnost na této akci zorganizovat soutěž ve vyjímání ježka z klece (Menhart projedna na Vedení SPJF). Předkolo ve vyjímání po celou dobu trvání veletrhu, finále v sobotu nebo neděli. Bude spojeno s besedou a stánkem Albatrosu ale pozor na důstojnost a reprezentativnost akce. Nutnost vytvořit tým organizátorů. Menhart a Tajlor dojednají podrobnosti s Albatrosem.

14.9. a 21.9. Setkání na tábořišti Mastník u Sedlčan (Jedno z tábořišť Foglarova oddílu).  Vyrazíme pomoci Sedlčanským skautům s úpravou místa a zúčastníme se i vlastního setkání za týden. Možnost přespání v místní klubovně.

Příměstský tábor - co by bylo vhodné děti naučit? Diskuse o příměstském táboře s Rychlými šípy v srpnu.

A další

Další informace o činnosti Pobočky jsou na www.iklubovna.cz zóna Pražské pobočky: http://www.iklubovna.cz/zony/prazska-pobocka-spjf -

 

Zveme a na všechny se těší

Tajlor, Menhart a Vláďa Dvořák 

 

Vytvořil 6. března 2019 v 08:02:40 Tajlor. Upravováno 1x, naposledy 6. března 2019 ve 12:02:58, Tajlor


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*