iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

3. výroční schůze pražské pobočky zvolila nové vedení

Pražská  je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Na své výroční schůzi 10. 11 .2018 se Pražská pobočka rozhodla používat své logo, které vytvořil v roce 2002 výtvarník Vladimír Pechar - Pluto.
 
Vedení pobočky (od 10. 6. 2023)
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupce: Martin Rosol - Divočák
Zástupce: Petr Molka - Best
 
Kontakt:
Pražská pobočka SPJF
Adresa (korespondenční): Milan Lebeda, Před Cibulkami 8, 150 00 Praha 5
 
Email: pp@spjf.cz

 

 

15.5.2006 10:37
Autor: Krizmen, Počet přečtení: 1152

Pohled do jednacího sálu napovídá, že výroční schůze Oblastní organizace pražské pobočky SPJF se zúčastnila řada ostřílených foglarovců. Ano, vládla zde přátelská a dělná atmosféra, nikdo se nepohoršoval nad projednáváním úředních záležitostí, spíše naopak. A bylo to ku prospěchu věci.

Výroční schůze schválila Výroční zprávu za rok 2005 a základní programové směřování Oblastní organizace ve znění: „Výroční schůze Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky pověřuje Vedení Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky, aby

- pokračovalo v propagaci života a díla Jaroslava Foglara v Praze a Středočeském kraji

- pokračovalo v badatelských a humanitárních aktivitách

- rozvíjelo klubovní myšlenku

- se aktivně podílelo na přípravách oslav 100. výročí Foglarova narození.“Dále výroční schůze vyslechla zprávu o přípravách oslav 100. výročí narození Jaroslava Foglara a uložila Vedení Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky, aby předložilo Vedení SPJF návrh na úpravu stanov SPJF na nejbližší valné hromadě SPJF, ve třech bodech, z nichž ten nejvýznamnější se týká práva volit na Valné hromadě (aby zde mohli volit pouze členové SPJF ve stáří nejméně patnácti let, neboť by mohlo jinak jednání VH být považováno za zmatečné (děti nemohou činit právní úkony) a současně uložila Vedení Oblastní organizace SPJF – pražské pobočky, aby předložilo Vedení SPJF návrh členů výroční schůze týkající se iniciování udělení státního vyznamenání Jaroslavu Foglarovi in memoriam k 28.10.2007.


Po prezentaci kandidátů bylo zvoleno nové vedení:

- vedoucí oblastní organizace Milan Lebeda

- dva zástupce vedoucího oblastní organizace Slavomil Janov a Vlastislav Toman, revizor oblastní organizace Marie Molková a členové vedení oblastní organizace Václav Nosek, Martin Rosol, Petr Molka a Jan Trojan.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

1. června 2006, 11:09
Krizmen

Ahoj Čápe, pražská pobočka používala jednu dobu své existence původní logo pražské pobočky od pana Pechara. Podle usnesení výročky, starého tuším asi dva roky, používá pražská pobočka na svých akcích logo celostátní.
30. května 2006, 00:17
CapzAdamova

Ahoj, nemůžu nikde sehnat logo PPOO, á se někde na síti stáhnout?
Vložení nového komentáře
*
*
*