iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Výroční schůze Perpetua


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

5.9.2010 21:11
Autor: Renca, Počet přečtení: 1547

Pozvánka na 1. výroční schůzi Oblastní organizace SPJF – Perpetuum dne 6. 10. 2010.

Dovoluji si vás pozvat na 1. výroční schůzi Oblastní organizace SPJF – Perpetuum, která se koná ve středu 6. října 2010 od 17.17 v klubovně SPJF v Brně na Hrnčířské 17 (předpokládaný konec cca v 19.30).

Z programu:
- zpráva Vedoucí Perpetua o hospodaření Oblastní organizace,
- zpráva o činnosti Perpetua,
- volba Vedení a Revizora Oblastní organizace,
- hodnocení dosavadní činnosti a programové směřování Oblastní organizace pro následující období,
- diskuze.

Výroční schůze Oblastní organizace SPJF – Perpetuum (OO) se s hlasem rozhodujícím mohou zúčastnit všichni přihlášení členové OO, tedy ti, kteří jsou členy SPJF, své členství v OO potvrdili vyplněním členské přihlášky do OO a mají uhrazeny ke dni konání výroční schůze členské příspěvky SPJF za rok 2010. Ostatní kamarádi jsou vítáni jako hosté.

Jakékoliv dotazy k výroční schůzi směřujte na e-mailovou adresu renata.chloupkova@spjf.cz nebo na mobilní telefon 776 754 445 (Renča).

Těším se na setkání.
Za Vedení Oblastní organizace SPJF – Perpetuum Renata Chloupková (vedoucí Oblastní organizace SPJF – Perpetuum).


Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 3. července 2011 v 01:15:23


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*