iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Večer světel v Brně


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

18.12.2013 20:18
Autor: Renca, Počet přečtení: 1571

Obrázek ke článku Večer světel v BrněV podvečer 17. prosince se i Brně uskutečnil tradiční Večer světel, který byl letos obohacen o vyhlášení výsledků pátrací hry Hledáme Rychlé šípy v Brně.

Setkání bylo letos naplánovano do Denisových sadů u obelisku, program byl úměrně zkrácen kvůli nepříjemnému mrazivému počasí. Okolo páté hodiny odpoledne se začali scházet první účastníci, rozsvěceli jsme lampiony a připravovalo se vyhlášení výsledků pátrací soutěže.

Kromě tradičních účastníků - zejména z řad pobočky Perpetuum - se letos po delší době objevily na Večeru světel i neznámé tváře - právě hledači Rychlých šípů. Na úvod jsme si přečetli úryvek ze stínadelské trilogie (Dobrodružství v temných uličkách od Jaroslava Foglara), ve kterém se vysvětloval původ svátku Večera světel, také jsme si připomněli proč bylo pro Večer světel stanoveno datum 17. 12.

Úspěšným pátračům byly následně předány originální diplomy a speciální výroční turistická známka, která byla ke hře vydána. Celkem se pátrání po Rychlých šípech v brněnských Stínadlech zúčastnilo 26 osob, které soutěžili v 15 pátracích skupinách. Ze všech účastníků soutěže jsme nakonec ještě vylosovali tři šťastlivce, kteří si navíc odnesli i komix Rychlé šípy ve Stínadlech, vystřihovánku klubovny RŠ a také pohlednici, která byla RŠ věnována. Po vyhlášení jsme se vydali k místu, kde se letos Rychlé šípy skrývaly, a figuríny jsme z balkónu rovnou oddělali. Pro účastníky (na fotografii níže), které ještě nezahnalo do tepla domovů mrazivé počasí, byla na závěr připravena krátká hra - "Osvobozování Ježka v kleci, co byl pod zámkem" (můj pracovní název, Čáp snad promine).

Účastníci Večera světel - Brno 2013

Jménem všech pořadatelů děkuji všem účastníkům VS - rádi jsme si vyslechli vaše historky z pátrání či tipy pro vylepšení hry. Dík patří také firmě Horizont Travel, na jejímž balkónu byly Rychlé šípy po celý měsíc umístěny.

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*