iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Půjčovna vybavení Perpetua


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

17.1.2008 21:24
Autor: Hynek, Počet přečtení: 1359

Ahoj. Níže naleznete seznam vybavení SPJF, které půjčuje Perpetuum - Jihomoravská pobočka. Jsou to především tábornické a sportovní potřeby, které byly zakoupeny z grantů a dotací Jihomoravského kraje. Bližší informace naleznete ve výpůjčním řádu.

Půjčovní řád vybavení

Ohlášené akce SPJF
Na předem ohlášené akce SPJF se sportovní a tábornické vybavení (dále jen vybavení) půjčuje zdarma. Akce musí být ohlášena alespoň měsíc předem třeba formou pozvánky například v Bobří stopě, seznamu akcí nebo na iklubovně (e-Stopa apod.) apod. V případě, že vybavení bude žádáno na dvou akcích ve stejný termín, rozhoduje dřívější datum zveřejnění pozvánky na akci nebo dohoda organizátorů těchto akcí. Akcí SPJF může být i činnost oddílu či klubu.

Soukromé akce oddílů, klubů a jednotlivců
na soukromé akce se vybavení půjčuje dle aktuálního ceníku. Vybavení lze půjčit jen v případě, že není v daný termín potřeba na ohlášené akci SPJF, která má přednost. V případě, že vybavení bude žádáno na dvou soukromých akcích ve stejný termín, rozhoduje dřívější datum požádání o výpůjčku nebo dohoda.

Výpůjčka a vracení
Půjčování a vracení vybavení probíhá osobně v klubovně SPJF na Hrnčířské 17 v Brně, kde vám správce nebo jím pověřená osoba vybavení vydá a poté zapíše do výpůjční knihy. Je dobré se s dostatečným předstihem domluvit na osobním předání věcí v klubovně.
Vybavení si může půjčovat pouze člen SPJF starší 15 let a zároveň se stává ručitelem za tyto předměty.
Vybavení se vrací v původním stavu, čisté, suché. V případě poškození je potřeba vybavení na vlastní náklady opravit nebo koupit nové.

Ceny a počty kusů k výpůjčce:






















Půjčovaný předmětCena/denpočet ks
člun nafukovací - Pálava50,-4 ks
kajak nafukovací - Amigo25,-1 ks
pádlo10,-10 ks
týpí 4 m*80,-2 ks
týpí 5 m*80,-1 ks
týpí 7m*100,-3 ks
pumpa k lodi10,-1 ks
plovací vesty10,-4 ks
přívěsný vozík za auto**50,-1 ks
papírenská lana cca 30 m20,-3 ks
luk35,-1 ks
vysílačky Brondi10,-4 ks
buzoly10,-4 ks
jízdní kolo Merida30,-1 ks
sněžnice Sasquetch 620,-6 párů
dataprojektor20,-1 ks
GPS navigace30,-3 ks
horolezecké vybavení--,-1 kspouze na některé akce SPJF

*k týpí patří i liningy, špachtle, provazy, popř. i ozan
**přívěsný vozík se půjčuje na adrese Zahradní 2, Adamov. Jeho správcem je Čáp.

Ceny jsou uvedeny za kus/den.
Platí se pouze za dny, kdy bylo vybavení přímo používáno. Věci je třeba co nejdříve vrátit. Vybrané peníze budou použity k nákupu dalšího vybavení.

Na závěr přejeme spokojenost a krásné zážitky se sportovním a tábonickým vybavením.

Kontakt na správce
Stopař, 774221536, vlada.sc(zavinac)seznam.cz
V případě jeho nezastižení kontaktujte někoho jiného z pobočky (Čáp, Hyňas, Vojta ...)







Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

7. června 2008, 15:58
CapzAdamova

Pokud by však tábor HS byl oficiální akcí SPJF, bude to zadarmo. Viz organizační řád zde.
11. února 2008, 15:49
Hynas

Ahoj Condore, pokud si chceš půjčit stan na celý tábor, bylo by dobře, kdyby ses už teď dopředu obrátil na Stopaře - týpí je málo a mohou termínově kolidovat s táborama SPJF, případně se možná domluvíte na nějaké slevě.
7. února 2008, 12:46
Condor

Pujceni typi na tabor se plati stejna cena? diky
6. února 2008, 21:33
CapzAdamova

Jo, tak to je supr článek.
Vložení nového komentáře
*
*
*