iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Prorok


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

10.1.2010 23:37
Autor: Čáp, Počet přečtení: 781

Tak jsme se konečně dočkali filmu. Kulturychtiví kamarádi si měli v pátek 8. ledna 2010 přijít opravdu na své, protože jsem se s Perpetem vydali do kina.

A přestože podle Jestřába jsou chlapci a děvčata, kteří tráví volný čas v biografu, jen přístavní povaleči zařadili jsme akci mezi prasátka. Jenže ouha - malá chyba v rozesílce zvadel zavinila, že se podrobnosti o akci dozvěděli jen ti, kdož byli den předtím na perpeťácké poradě, takže jsme byli jen tři (Kawi, Jerry, já).

A o co šlo? Devatenáctiletý prorok, Korsičan v jehož žilách koluje i arabská krev, vyfasuje 6 let ve věznici za ublížení policistovi. Zakřiknutý hoch bez rodičů neumí číst ani psát.

Film byl francouzsko-americký a tak jsme se brzy dočkali první akční scény. Proroka si totiž vyhlédne místní klan mafie a dřív než se ve věznici stihne rozkoukat, dostává svůj první úkol. „Zabiješ toho chlápka, nebo zabiju já tebe!“

A pro dokreslení toho, že je úkjol myšlen vážně, následuje několik tvrdších scének, počínaje kopáním a bitím a konče rozřezáváním dutiny ústní tupou žiletkou.

Očekávatelná vražda je podaná velice naturalisticky, rvačka s žiletkou, proříznutí krční tepny a stříkání krve po stěnách cely patří naštěstí k vrcholu nechutnosti, nadále už je film lépe stravitelný.

Jistou kvalitu lze vysledovat ve skutečnosti, že diváka poměrně slušně pohlcuje atmosféra násilí a totální beznaděje ve věznici, kterou z poloviny ovládá mafie a v níž není možné se žádným způsobem dovolat pomoci.

Naopak vytknout je nutné rozvláčnost druhé poloviny děje, kdy na kjednu stranu výrazně ubude akčního děje, na stranu druhou se divák zamotává do stále složitějších vztahů mezi jednotlivými klany a mafiemi na národnostním i jiném půdorysu.

Poměrně očekávané vyvrcholení, kdy prorok krvavě zlikviduje poskoky svého šéfa a šestiletého tyrana a současně jej připraví o zbytky autority, pročež zaujme jeho místo v hierarchii zločinu je tak pro diváka spíše vysvobozením z nudné pasáže mafiánských schůzek.

Vzheledm k tomu, že nepatřím mezi milovníky akčního žánru a v druhé polovině jsem se nudil, ale i s přihlédnutím ke kvalitní atmosféře i technické stránce snímku navrhuji hodnocení 60 %.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 3x, naposledy 4. července 2011 v 11:08:35


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*