iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Holubník


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

8.8.2011 12:59
Autor: Renca, Počet přečtení: 3826

Obrázek ke článku HolubníkProvoz volnočasového centra Holubník na České 11 v Brně je u konce, v právě minulých dnech jsme se museli vystěhovat, nábytek a vybavení je nyní provizorně uloženo v klubovně na Hrnčířské 17. Na následujících řádcích najdete nejen podrobnější informace o činnosti a financování Holubníku, ale hlavně odpověď na otázku: Bude Holubník fungovat i nadále?

logo Holubníku

Činnost v Holubníku započala v říjnu 2010 a úspěšně fungovala až do konce června. Pronájem prostor (včetně povinných plateb za služby a elektřinu) činí 7214 Kč za měsíc, což je v součtu dosud 72140 Kč. Tyto finance se nám podařilo získat především díky sponzorským darům (firma Cígler Software: 30000 Kč) a dotačnímu programu města Brna (23000 Kč), zbylou částku tvořily finanční příspěvky Vás, návštěvníků Holubníku.

hudebni hraniV současné době však nejsme schopni zajistit další peníze na provoz, a proto jsme byli nuceni vypovědět smlouvu a prostor se (snad dočasně) vzdát. Vždy je totiž nutné mít v předstihu peníze alespoň na 4 měsíce provozu (tj. 28856 Kč), neboť výpovědní lhůta je 3 měsíce. Zároveň jsme také žádali firmu Staeg (která prostory pronajímá) o snížení částky za služby a elektřinu (což dohromady činí 6523 Kč) v době prázdnin, kdy činnost v Holubníku neprobíhá. Firma nám však neslevila ani korunu.

tanceniHolubník se stal v posledních měsících stěžejní činností Oblastní organizací SPJF Perpetuum, což je jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Hlavním správcem Holubníku byl Jiří Čáp Kalina (člen Perpetua). Od října se v Holubníku vystřídalo několik programů: Divadelní tvoření (Lenka Suzuki Zahrádková), Anglická čajovna (Ifka Dadáková), Klub deskových her (Renča Chloupková), Hudební tvoření (Ondera Herzán), čajovna a cyklus Učená holoubata (Jana Béďa Mafková), Tančení (Jakub Darsig Petruška, Renata Saggitta Seiferová), THrips (Vladimír Stopař Schmid) a občasný program PBP (Prase bez prasete). Všem vedoucím tímto děkuji za jejich invenci a organizaci uvedených aktivit.

Perpetuum se rozhodlo myšlenku na provoz centra ve stylu Holubní­ku nepohřbí­t - od září chceme zkusit získat další finance (nejen psaním žádostí o dotace), ale hlavně svojí vlastní dobrovolnou činností (různými brigádami,…). Podle současných kalkulací to není vůbec bláhová myšlenka - ostatně posuďte sami:

Od září do prosince uplynou 4 měsíce, což znamená náklady ve výši 4 × 7214 Kč = 28856 Kč.

Přibližně 3000 Kč měsíčně dokážeme vydělat na vstupném, prodeji čajů a dobrot v čajovně, to je celkem 12000 Kč, nemluvě o nakoupených zásobách, jež nemusí přijít v niveč. Zhruba dalších 3000 Kč máme nyní v pokladně jako rezervu po ukončení provozu.

Zbývá tedy necelých 14000 Kč, které je potřeba sehnat na provoz do konce roku. Od ledna nejméně do června je pak možné počítat opět s dotací od města Brna, vlastními výdělky a doufáme i dalšími zdroji financování, zejména grantového charakteru, na nichž průběžně pracuje vedení Perpetua ve spolupráci se SPJF.

A nyní­ výzva pro nás - návštěvníky, kteří bychom mohli mít zájem na pokračování provozu Holubníku: Podaří-li se nám sehnat 14 tisíc korun během čtyř měsíců, nemusíme v Holubníku skončit.

programČáp (jako správný správce Holubníku dodává): "Když si představím, že tisíc korun lze vydělat na (pořádné) jednodenní brigádě, je to jen tři a půl člověka měsíčně, kteří se zaváží, že společně věnují třeba jeden víkendový den nějaké práci na stavbě, v supermarketu nebo jinde. Proto se chci dotázat - najde se třináct nadšenců (já se hlásím jako čtrnáctý), kteří by se chtěli podílet na záchraně Holubníku? Představuji si to tak, že dáme dohromady tým 14 lidí, kteří se zaváží pro Holubník vydělat 1000 Kč na nějaké brigádě, samozřejmě se pokusíme najít takové zaměstnání, aby nás mohlo pracovat co nejvíc společně v příjemném prostředí. Pokud někomu nebudou vyhovovat termíny, obtížnost zaměstnání nebo bude chtít podpořit Holubník jinak než prací, samozřejmě může svou tisícovku vydělat jinde (darováním plazmy, obchodováním na burze apod.). Vše by se muselo stihnout do konce roku 2011, do té doby si můžeme peníze půjčit."

Komu není osud Holubníku lhostejný - prosím přihlašte se do skupiny 14 vyvolených prostřednictvím komentáře dole pod tímto článkem. V září vás následně oslovíme a společně se domluvíme na naší společné "pracovní činnosti" pro záchranu Holubníku.

A teď malý přehled na závěr:

 

nájem

(včetně služeb  a elektřiny)

zisk

(z účastnických poplatků a prodeje čajů a sladkostí po odečtení částky za nákup občerstvení – bez nájmu!)

návštěvnost

(v člověkodnech)

říjen 2010 – červen 2011

64 926 Kč

20 128 Kč

1 259

Všem návštěvníkům Holubníku děkuje Perpetuum za přízeň, budeme se těšit na Vaše ohlasy týkající se Holubníku či rady a tipy do budoucna, které můžete adresovat na email jmp@spjf.cz. A hlavně na vaše komentáře přímo pod tímto článkem.

Vytvořila 8. srpna 2011 ve 13:12:15 Renca. Upravováno 16x, naposledy 10. srpna 2011 ve 22:57:12, Hynek


Diskuze ke článku

3. listopadu 2011, 19:20
Renca (administrátor)

Nové prostory

Informace týkající se shánění nových prostor pro Holubník najdete v tomto článku.

10. října 2011, 23:47
Hynek (administrátor)

Nové prostory

Podle domluvy pracuji na hledání nových prostor. Dosavadní snaha nevyšla, v MČ Královo Pole a přilehlé části Brna-Střed vhodné prostory bohužel aktuálně volné nejsou. Tento týden je však domluvená schůzka s člověkem, který by nám mohl zprostředkovat prostory i přímo v centru, což rozšiřuje náš záběr a možnosti. Děkujme mojí babičce a doufejme, že se její snaha vyplatí :-)

22. září 2011, 19:47
Renca (administrátor)

Nový majitel

Budova se má (pravděpodobně) k novému roku předávat Jihomoravskému kraji.

22. září 2011, 15:04
Čáp (administrátor)

Budova mění majitele?

A kdopak je tím šťastným, v jehož prospěch se MŠMT zbavuje majetku, který měl sloužit dětem a mládeži? Jihomoravská rada dětí a mládeže, která o objekt měla zájem, byla nedávno uklidněna tím, že se jej MŠMT nehodlá zbavovat, pokud se nemýlím…

22. září 2011, 13:14
Renca (administrátor)

Nejnovější informace

Dnes jsem se dozvěděla, že nejméně do konce roku 2011 nelze místnosti, ve kterých jsme na České působili, opět pronajmout, neboť celá budova mění majitele. Pokud víte o nějakých zajímavých prostorách, které by se daly v Brně pronajmout pro náš účel, prosím pište na email pobočky: jmp(a)spjf.cz.

14. září 2011, 20:38
Stopař (administrátor)

holubník

Ahoj,

až do ledna su mimo ČR, takže nic odpracovat nemůžu. Rád vám ale pošlu 1000,- které mám měsíčně navíc od rektorátu na Erasmus :-). No a co se týče brigády, doporučuju stavební práce na naší haciendě na Hajánkách. Na jaře tam byla brigáda a zřejmě uděláme 2. ročník. Je to placené 70,-/hodinu. Jídlo, pití, ubytování, odvoz... vše gratis.

14. září 2011, 18:44
tendruhejvojta (administrátor)

Též se hlásím

Do práce se nehlásím, jednu placenou už mám, těch neplacených i víc. Nicméně rád přispěji avizovaný litřík.

12. září 2011, 19:23
Ondera

Přispěju rád...

..asi nikoli manuálně, ale finančně určitě. Myslím, že i přes vysoký nájem Holubník splnil svůj účel přilákat množství lidu na rozličné aktivity. Ondera říká Holubníku ANO :-)
12. září 2011, 19:15
Renca (administrátor)

Díky

Ahoj kamarádi, děkuji všem za komentáře a hlavně za ochotu Holubníku pomoci. V nejbližší době budeme hledat konkrétní brigády a o dalších podrobnostech Vás budeme informovat emailem i zde na zóně.

23. srpna 2011, 22:40
Anička

Pomůžu

Ahoj, Holubník a čtvrtky strávené v něm..na to nemohu zapomenout :-) Moc jsem se tam těšila a vlastně se pro mě stal mým druhým brněnským "domovem". Určitě ráda pomůžu.
22. srpna 2011, 21:20
Standa

Jdu do toho

Ahoj,
ač jsem nebyl příliš pravidelným návštvníkem, tak do toho jdu. Nicméně ti, co mě znají ví, jak jsem na tom s časem. A proto pokud bych nemohl žádný z navrhovaných termínů do konce roku, úderem prosince požadovanou čtyřčíselnou částku snad jinak vydělanou odevzdám do vašich rukou...
18. srpna 2011, 11:50
L.K. (přihlášený)

jdu do toho

od 20.září už budu snad zpět,takže se mnou klidně počítejte :)
16. srpna 2011, 22:37
ifka

pomoc

ahoj děcka...pokud to naplánujete na pěkný termín, který se mi bude hodit, ráda přiložím ruce k dílu:) Avšak pořád si myslím, že jdou najít i levnější prostory a není třeba být úplně v centru:) Dojíždět musí každý, pač nikdo v centru nebydlí a je jedno, jestli dojíždí 10 minut nebo půl hoďky:) ikdyž ten rozjezd je tam taková výhoda:) no snad se potkáme v září:)
10. srpna 2011, 00:14
Hynek (administrátor)

Prostory

Rád o tobě Ježku slyším. Perpetuum určitě na tuto aktivitu má, jak ukázal poslední rok, a mít bude, pokud vyjde uváděný plán. Prostory jsou to drahé, ale levnější se zatím v centru Brna zajistit nepodařilo. A právě tato výhodná poloha Holubníku stála za vysokou návštěvností.

9. srpna 2011, 19:42
Jezek (administrátor)

pochyby

Nepochybuji o tom, že VC je pro SPJF velmi zajímavá a prospěšná věc, ale spíš se zymýšlím, zda na tak finančně náročnou aktivitu (především náklady na provoz a nájem) má NEZISKOVÁ organizace jakou Jihomoravská pobočka SPJF je. Podle mého soudu jde o příliš luxusní prostory (v centru města), které jsou spíš určeny pro komerční využití.

Zajímalo by mě, proč se pobočka drží v těchto komerčních protorách a pro své aktivity nehledá méně nákladné prostory, než jsou ty stávající. Ostatně, zůstává pro mě otázkou, zda adresa v centru Brna přinesla tomuto centru více uživatelů, než kdyby byla provozována v jiných prostorách - za menší než třžní nájemné.

9. srpna 2011, 19:19
JanaV.

Taky se hlásím

Zdarec všem, myslím si, že váš Holubník je určitě prospěšná a zajímavá věc, takže se ráda budu podílet na jeho záchraně (přestože jsem ho bohužel navštívila jen 1 - ale zato to bylo velmi příjemné:D) Takže se ráda případné brigády zúčastním, pokud mi to vyjde časově, klidně to můe byt i nějaká nerozumná brigáda, jeden den se to snad prezije - akorát teda práce v blízkosti potkanů by mi vadila... Jo a mohla bych spíš az někdy na podzim, nejlépe teba a v listopadu...
8. srpna 2011, 21:46
Míša K.

Pomůžu!:-)

Ahoj Renčo a vy všichni ostatní!

Bylo mi potěšením Holubník navštívit a poznat pár z vás osobně poznat. Pokud bude brigáda domluvena na mně vyhovující termín, moc ráda s výdělkem pomůžu:-)
8. srpna 2011, 16:04
Žemle (administrátor)

Hlásím se

Taktéž se přidávám do týmu!
8. srpna 2011, 15:55
Hynek (administrátor)

Hynek

Ahoj,
z pochopitelných důvodů do toho asi nebudu moci jít. Jinak jsem ovšem pravděpodobně schopen zajistit opět určité peníze pro podzim 2011 - jaro 2012 jako sponzorský dar. Mohu se zkusit zeptat.
Kromě toho jsem poprosil babičku, aby se porozhlédla po jiných prostorách s obodbnou dostupností - například před dvěma roky shlédnuté prostory (jako náhrada za tehdy opouštěnou Kopečnou) na Údolní 5 tehdy za necelé 3000 Kč by byly snesitelné, že? Ty už volné nejsou, ale třeba se objeví něco obdobného.

8. srpna 2011, 15:20
Renca (administrátor)

Hledáme dobrovolníky

Prosím všichni zájemci, kteří by se chtěli přidat k četě statečných pro obnovení Holubníku, pište se sem.

Za sebe dodávám: Čápe, jdu do toho (pokud to bude práce rozumná a v dobrém termínu :-)).

Vložení nového komentáře
*
*
*