iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Holub v písku aneb skrovné nahlédnutí do filmové vědy


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

31.5.2010 21:03
Autor: tendruhejvojta, Počet přečtení: 1574

V posledních několika měsících bylo pěkně pouze jeden den. A zrovna na něj připadla již dva roky plánovaná akce, která pěkné počasí přímo vyžaduje - plážový volejbal.

Zbývalo ještě přesvědčit personál sportovního centra v Komárově, že není hezky jen v našich hlavách a 21. května mohla začít pořádná plážová bitva. Poté, co odpadli účástníci, kteří volejbal vyloženě nesnáší, jsme se sešli v počtu čtyři.
Každý, kdo viděl alespoň jeden z dílů početných amerických seriálů, kde jsou pláže a plážový volejbal naprostou nezbytností, ví, že tento počet je pro hru ten nejlepší.
Zlatý fond amerického hraného filmu se hemží případy, kdy dva nemotorní kamarádi hrají s až neuvěřitelnými úspěchy plážový volejbal proti taktéž dvěma namakaným bouchačům, často šampiónům místní malibské ligy, přičemž se tak stávají hrdiny okolních pláží a zvláště pak dívek zde nesourodě rozesetých. Rovněž zápasy dvou namakaných bouchačů proti dvěma dozlatova osmahlým dívkám jsou často jen předzvěstí přicházející svatby na karibských ostrovech.
Ač se někomu může zdát počet dva a dva, tedy dohromady čtyři, zcela irelevantní, není tomu tak. Snad každému je jasné, že porazit dva přerostlé týpky, mohutně obohacující svou potravu předimenzovanými pikslemi steroidů, můžete pouze se svým nejlepším kamarádem, který ač naprostý amatér a neohrabanec, udělá pro vítězství naprosto všechno, ochoten vyplivnout ze svých útrob jakýkoliv orgán včetně duše. A takový nejlepší kamarád je vždy pouze jeden, pokud je vůbec nějaký. S vámi tedy dohromady dva.
Stejně tak navázat kontakt s opačným pohlavím je zdaleka nejlepší ve dvou. Oproti počtu jedna ostych střídá dravost, při vyšším počtu zájemců je tato dravost naopak ubíjena přílišnou konkurencí. Pokud tedy hrát plážový volejbal, pro úspěch a zdar celé akce je třeba tento počet neustále dodržovat, a to jak na jedné, tak i na druhé straně.
Toto všechno v ono páteční odpoledne dodrženo bylo, proto považuji akci za velmi úspěšnou a děkuji tímto Renči, Čápovi, Šmoulovi a sobě za účast, a také za to, že si již nedovedli žádné kamarády, kteří by hladký průběh mohli narušit jen svou prostou účastí!
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 5. července 2011 v 06:25:23


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*