iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Hledáme Rychlé šípy


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

26.10.2014 09:02
Autor: Renca, Počet přečtení: 1384

I v roce 2014 se můžete těšit na legendární pátrací hru opět v ulicích města Brna. Perpetuum pro vás připravuje její druhý ročník, vše podstatné naleznete v článku níže.

Legendární chlapecký klub z románů a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara se v závěru roku 2014 vydá na výpravu do Brna. Slavná parta, kterou zná už několik generací čtenářů, si naše krásné město s bohatou historií bude prohlížet od 17. listopadu až do 17. prosince 2014. Dokážete v té době Rychlé šípy v Brně objevit?

V duchu této legendy se v jubilejním roce zrodu Rychlých šípů (jejich první kreslený příběh vyšel na zadní stránce časopisu Mladý hlasatel 17. prosince 1938) uskuteční v centru města Brna pátrací hra pro všechny chlapce a děvčata (ale i dospělé!), kteří mají rádi romantiku a dobrodružství, jež sálají z příběhů vzpomínaného autora. Tato soutěž má již dlouholetou tradici – od roku 2001 je každoročně pořádána v Praze, v Brně se chystá její druhý ročník.

Princip hry je jednoduchý: Kdesi uprostřed historické části města budou od 17. listopadu do 17. prosince 2014 umístěny figuríny celé pětice chlapeckého klubu – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Figuríny podle komiksu, který kreslil Jan Fischer, jsou v téměř životní velikosti a stojí (všechny pohromadě) na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, střešním výklenku, ochozu a podobně. Figuríny jsou dobře viditelné přinejmenším z přilehlé ulice či náměstí, prostě běžně dostupného veřejného prostranství – jen je najít!

Pátrací území je ohraničeno tramvajovými kolejemi, které vedou po ulicích Nádražní, Masarykova, přes Náměstí Svobody a Rašínova. Severní hranici území tvoří ulice Joštova. Území je dále omezeno ulicemi Husova, Pekařská, okrajem Mendelova náměstí a ulicemi Václavská a Hybešova. Všechny hraniční ulice (kromě ulice Václavská a Mendelova náměstí) jsou součástí herního území.

mapka_Brno

Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat nebo jej nakreslit. Obrázky s adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutno zaslat organizátorům hry nejpozději do 16. prosince 2014 elektronicky na e-mail: jmp@spjf.cz nebo poštou na adresu:

Perpetuum

Hrnčířská 17

602 00 Brno

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve středu 17. prosince 2014 od 17 hodin u obelisku v Denisových sadech pod Petrovem v rámci akce Večer světel.

Všichni pátrači, kteří budou při hledání figurín Rychlých šípů úspěšní, získají stylové suvenýry a na tři vylosované pak ještě čeká knižní odměna a papírová vystřihovánka Stínadel.

Setkání Večer světel je rovněž inspirováno příběhy o Rychlých šípech ve Foglarových románech.  V současnosti jsou Večery světel pořádány v různých městech v celé republice jako vzpomínka na spisovatele, který celý svůj život a tvorbu zasvětil práci pro mládež.

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*