iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

5. 10. 2011 se konala výroční schůze Oblastní organizace SPJF – Perpetuum


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

9.10.2011 15:49
Autor: Jezek, Počet přečtení: 1586

Obrázek ke článku 5. 10. 2011 se konala výroční schůze Oblastní organizace SPJF – PerpetuumPřítomni: Renča, Ivča, Žemle, MVBobr, Čáp, Hyňas, Vojta, Ježek.

Na začátku schůze byli do pobočky přijati na základě vlastní žádosti Žemle a Vojta. Po té proběhla revize členství v pobočce. K 4. 10. 2011 mělo Perpetuum 12 členů, z toho 5 bylo v jejím vedení a 1 člen pobočky byl revizorem.

Schůze JmPVedoucí pobočky přednesla zprávu o činnosti za minulé funkční období. Pravidelná aktivita Prase Bez Prasete, byla ukončena vzhledem k aktivitám ve volnočasovém centru Holubník. Podrobné informace o provozu centra jsou k dispozici v zóně pobočky. Vedoucí také zmínila pořádání větších akcí (Šalinění, Kraz, Stínadla se bouří), sportovní turnaje či naši účast v akci Bobřík kapky krve.
V souvislosti se zprávou o činnosti Ježek upozornil na absenci podrobnějších podkladů konkrétně pro volnočasové centrum. Vzhledem k tomu, že se jednalo o stěžejní a finančně velmi náročnou aktivitu, měly být připraveny podklady pro rozsáhlejší diskusi přímo na výroční schůzi.
Vedoucí pobočky přednesla zprávu o hospodaření pobočky, zmínila zejména: dotaci z města Brna, dar CSW, příspěvky na činnost (od SPJF), návrat peněz z triček a přehled financí týkajících se volnočasového centra. Současný stav financí pobočky (ke dni konání výroční schůze):

Pokladna + b.ú.:    1 588 Kč + 270,42 Kč

Následovala zpráva Revizora o kontrole hospodaření pobočky.
Vedoucí zhodnotila činnost končícího vedení pobočky a představila pravidla nové volby s tím, že na základě změny stanov loňské Valné hromady SPJF, bylo přistoupeno k redukci počtu členů vedení pobočky z 5 na 3. Přítomní členové pobočky starší 18 let, po potvrzení své kandidatury (Renča, Hynek, Vojta a Ježek) se sami představili. Čáp, Ivča a MVBobr se své kandidatury do vedení pobočky vzdali.
o    Výsledky volby: Renča 18 (vedoucí), Vojta 14 (zástupce vedoucího), Ježek a Hyňas shodně 7;
o    Ježek prohlásil, že se své kandidatury vzdává ve prospěch Hynka, což však pravidla pro volbu vedení podle Směrnic pro oblastní organizace SPJF neumožňují, takže muselo proběhnout druhé kolo volby, v němž Ježek obdržel 4 hlasy přítomných členů a Hyňas 3.

Vedení pobočky je tedy následující:
Renča byla potvrzena ve funkci vedoucího, jejím zástupcem Vojta a třetím členem Vedení Perpetua je Ježek.

Zajímavý souboj proběhl o pozici Revizora, přijala svoji kandidaturu Ivča a svoji pozici se rozhodl obhajovat Čáp.

Výsledky volby: Ivča 4, Čáp 4 -> druhé kolo volby: Ivča 4, Čáp 3.
Revizorkou pobočky se stala Ivča.

Pokladníkem byl hlasováním na základě vlastního souhlasu potvrzen Čáp (5;1;0) a do doby, než se vrátí Stopař, byl jmenován Čáp správcem vybavení (4;0;3).
Téměř celou poradou se prolínala diskuze věnující se zejména - hodnocení dosavadní činnosti a dalšímu směřování Oblastní organizace SPJF. Na konci porady bylo doporučeno, aby byla zlepšena propagace prodej triček Perpetua.

Porada byla ukončena v 19.00.

Na základě zápisu z porady, pořízeném Čápem a upraveném Renčou, zpracoval Ježek.

Vytvořil 9. října 2011 v 15:55:10 Jezek. Upravováno 1x, naposledy 9. října 2011 v 16:06:44, Jezek


Diskuze ke článku

10. října 2011, 23:45
Hynek (administrátor)

Díky Ježku

Děkuji ti Ježku i já.

Na doplnění upozorňuji, že nové aktuální znění jednacího a volebního řádu jsem umístil na web na titulní stranu zóny JMP.

10. října 2011, 10:21
Renca (administrátor)

Zápis z porady

Ježku, díky za pěkný zápis do zóny. Ještě bych ráda dodala, že pokud máte nějaké dotazy (nejen k výroční schůzi), můžete se obracet na email pobočky jmp@spjf.cz, rádi vám odpovíme.

Vložení nového komentáře
*
*
*