iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

2. (HROMADNÝ) ODBĚR KRVE


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

20.4.2010 18:33
Autor: Jerry, Počet přečtení: 1700

Další špica akce...

Před veleslavným PBP Lezením (16.4.2010) se ráno uskutečnilo další vyždímání neboli podojení prasátek z naší pobušky.

Mohlo mít i větší účast než ŽDÍMÁNÍ no.1, protože se hlásila spousta lidí, že URČITĚ (ale fakt určitě dej vědět!) pújdou...

Leč. jak je na našich akcích dobrým zvykem dostavilo se jen zdravé jádro - UMA! Vojta i já jsme velice rádi dali, jen mě nevzali, že su nachlazené, tak si to ještě zvopáknu...

Chtěl bych všem pro výstrahu zde uvést jména hříšníků, kteří slibovali a pak vysrabili. Jsou to: Velký humr Zoidberg Hyňas, Mimoňský autista (nebo autistický mimoň) Stopař, Vypočítavá účetní Ivča T. a medvídek Pů - baron Le ŽaBant. Doufám, že toto zveřejnění jimi otřese a sami se chopí iniciativy a dojdou se vyždímat (třeba se mnou, za cca dva týdny až bubu po viróze - ale fakt to už domlouvat nebudu).

vivat injekce a tlustý vošklivý sestřičky.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 5x, naposledy 4. července 2011 ve 20:02:53


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*