iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

12. výroční schůze Perpetua


Jihomoravská pobočka - Perpetuum je oblastní organizací SPJF s vlastní právní subjektivitou.

Perpetuum se snaží o pořádání aktivit pro děti a zejména mládež z jihomoravského kraje, pořádá nárazové víkendové akce (Šalinění, Hledáme Rychlé šípy a jiné) a v letech 2010-2011 vedla úspěšné volnočasové centrum Holubník.

Vedení pobočky

vedoucí: Kamil Albrecht - Soki
zástupce vedoucího: Jiří Kalina - Čáp
člen vedení: Renata Chloupková - Renča

revizor oblastní organizace: Kateřina Sloupová - Drobek
pokladník oblastní organizace: Jiří Kalina - Čáp

Kontakt

OBLASTNÍ ORGANIZACE SPJF Perpetuum
Sídlo (korespondence): Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Email: jmp@spjf.cz
Web: http://www.jmp.spjf.cz
Číslo účtu: 2400070197/2010 (Fio)

IČ: 72062886

O pobočce

Jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara byla založena 13. září 2003 v Brně především za účelem koordinace a zdokonalování aktivit SPJF určených pro mládež v Logo PerpetuaJihomoravském kraji. Od roku 2007 používá svůj oficiální název Perpetuum. Členy pobočky jsou v současnosti nejaktivnější členové SPJF z Jihomoravského kraje a další zájemci o pořádání volnočasových aktivit na jižní Moravě. Členem pobočky se může stát každý člen SPJF s trvalým či přechodným bydlištěm v Jihomoravském kraji. JMP se řídí Stanovami SPJF, směrnicemi pro činnost poboček a oblastních organizací a svým Jednacím a volebním řádem. Od února 2010 má svoji vlastní právní subjektivitu a stala se tedy Oblastní organizací SPJF - Perpetuum.

Pod patronátem JMP se konají každoročně výpravy, víkendové soutěže a hry. Seznam aktuálních akcí je zájemcům rozesílán emailem - k odebírání našich novinek se můžete přidat také - stačí napsat na email jmp@spjf.cz.

V letech 2005 a 2006 vyvíjela pobočka činnost ve volnočasovém centru Bedna, jehož činnost však byla v červnu 2006 v důsledku pronájmu budovy ukončena. Na tento program volně navázala provozováním volnočasového centra Holubník ve středu Brna od října 2010 do července 2011.

Členové JMP se schází přibližně jednou měsíčně (mimo prázdniny a svátky) na řádné schůzi JMP. Jednou ročně se koná výroční schůze JMP, jejímž programem je zejména volba vedení pobočky. Každý rok vydává JMP Výroční zprávu o své činnosti, která je součástí Výroční zprávy SPJF.

Poslední výroční schůze se konala ve středu 5. 10. 2011. Do vedení OO byli zvoleni Renata Chloupková (vedoucí), Vojtěch Hanuš (zástupce vedoucí) a Robert Žďárský (člen vedení OO). Na výroční schůzi byl také zvolen revizor OO - Iva Tesárková. Zápis ze schůze najdete v samostatném článku v této zóně.

Znakem JMP je list stromu gingo (viz logo pobočky).

Odkazy:

5.10.2014 20:54
Autor: Čáp, Počet přečtení: 1419

Ahoj kamarádi,
rád bych pozval ty z vás, kteří jste členy Perpetua, i ostatní, kdož jste se během uplynulého roku zúčastnili některé z našich akcí, na 12. výroční schůzi naší Jihomoravské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve středu 22. října 2014.

Aktivity se během posledního roku rozšířily hlavně směrem do podzemí, opuštěných míst a urbexových lokalit a navíc máme spoustu dalších nápadů na to, co prozkoumat a kam se společně podívat, takže nás čeká rozvoj i v příštím roce. Rádi bychom proto do řad Perpetua pozvali i ty z vás, kteří jste se zatím akcí účastnili jen jako externí příznivci a „kolemjdoucí“. Členství sice není a ani v budoucnu nebude podmínkou většiny akcí, ale zajistí vám, že se dozvíte o všech aktivitách a sami se můžete podílet na tom, co budeme v budoucnu podnikat.

Pokud stále váháte, třeba vás přesvědčí chystaná komentovaná prohlídka brněnských kolektorů pod centrem města, plavba po Svitavském náhonu, návštěva kostela v Mušově nebo středověké sklepy na Římském náměstí. Samozřejmě se ale naše aktivity neomezí jen na podzemí a urbex a v zimě zopakujeme soutěž na tanečních podložkách v párty pokoji u Žemle nebo společnou návštěvu aquaparku v Brně či okolí.

Hlasování a volba vedení na výroční schůzi je omezena pouze na platné členy (členství obnáší příspěvek ve výši 300 Kč/ročně), ale účast na schůzi může být zajímavá rovněž pro vlažné zájemce, kteří si chtějí vše omrknout nebo nezájemce, kteří se chtějí jen potkat či podívat na fotky (viz program):

PROGRAM

17:00 otevření klubovny na Hrnčířské 17
17:30 zahájení jednání, úvodní slovo vedoucího
17:35 shrnutí posledního roku aktivit, představení změn ve směrnici pro činnost Perpetua, uzávěrka účetnictví
17:45 návrhy kandidátů na místo vedoucího a 2 zástupců + revizora
18:00 volba vedení a revizora Perpetua
18:15 plány aktivit na příští rok, termíny „velkých“ akcí typu kolektory, Šalinění apod., termíny malých akcí do konce roku
18:45 promítání fotek z akcí v uplynulém roce (Krysí štola, vodovodní štola, Šalinění s vlastní tramvají, podzemí pod konzervárnou Fruta, OP Prostějov, Stránská skála, stará a nová Ponávka aj.)
19:30 volná diskuze, zájemci s Flashkami si mohou odnést všechny fotky z uplynulého roku

Na akci bude zajištěno občerstvení, uvítáme rovněž vaše vlastní příspěvky (kofola, bábovka od babičky či vlastní, pochoutky z Asie, místní delikatesy aj., prosím bez alkoholu).

Neváhejte také pozvat své kamarády, partnery, děti, rodiče a další zájemce o společné akce v podzemí i nad ní v příštím roce.

Jiří Kalina - Čáp, vedoucí Perpetua

PS: Zájemci o pravidelné deskovky v brněnské klubovně nechť se rovněž ozvou, domluvíme termín schůzek v podzimním semestru 2014.

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*