iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Vzpomínky z bratrstva - 2. část

zóna hráčů a příznivců hry Bratrstvo 2

4.9.2008 14:24
Autor: Lukyna, Počet přečtení: 1416
První věk Bratrstva měl neopakovatelnou atmosféru a vnesl do Stínadel rozruch a nadšení. Tenkrát mi vše připadalo tak dokonale „foglarovské“ a férové. Vontové si vážili možnosti být součástí bratrstva. Ve stínadelských uličkách se začaly objevovat zajímavé zvěsti o vzácných předmětech ukrytých ve Stínadlech. Tyto předměty měly pro Vonty velkou hodnotu, byly pozůstatkem předchozí generace žijící ve Stínadlech a k některým předmětům se vztahovaly příběhy a legendy, které kolovaly ulicemi. Vontové podnikali objevitelské výpravy za těmito předměty. Členové v jednotlivých ulicích se postupně stmelovali, začali podnikat společné výpravy do ostatních ulic dychtíc odhalit skrytá tajemství, zakládali společné skrýše ve svých ulicích, kam ukládali předměty nalezené při svých výpravách. Existovala pevná a kamarádská spolupráce v ulici, vznikala nová přátelství a Vontové byli svorni. Každá ulice si hlídala své teritorium a i když občas pronikli do ulice cizí Vontové snažící se objevit ukryté předměty v dané ulici a došlo k šarvátce, nebyly z toho nijaké velké uliční boje. To byly ještě časy , kdy se jednotlivé ulice mezi sebou dokázali domluvit. Každá ulice měla svého zástupce voleného místními Vonty a tito zástupci vytvořili radu bratrstva, která bděla nad klidem a pořádkem ve Stínadlech. Mezi těmito zástupci byli osobnosti a vůdci, ke kterým Vontové vzhlíželi a kterých si vážili. Nejdůležitějším členem rady a nejváženějším obyvatelem Stínadel byl Velvont. Byl volen vždy na určité období a měl určité pravomoce, které ho opravňovali k usměrňování dění ve Stínadlech. Být Velvontem byla velká pocta a věřím, že každý, kdo se jím stal, si toho vážil a snažil se, jak nejlépe uměl prospět svou vládou Stínadlům, být příkladem pro ostatní a zapsat se do dějin bratrstva co nejlépe. Nejen Velvontové však ovlivnili dějiny bratrstva, byli to i skvělí vůdci ulic, výrazní Vontové snažící se přispět k věhlasu své ulice nebo dokonce celých Stínadel, i nenápadní Vontové, kteří však zasvětili svůj život bratrstvu a byli pyšní, že k němu mohou patřit.
Ti, kdo měli to štěstí a zažili počátky bratrstva, jistě rádi na ně vzpomínají. Na prvního Velvonta, který měl nelehkou úlohu a byl průkopníkem bratrstva, na seznamování se s jednotlivými Vonty a hledání nových kamarádů, na počáteční šíření vontských myšlenek a činů, na zrození něčeho neskutečného a velkého – na zrození NAŠEHO BRATRSTVA !

Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 2x, naposledy 6. července 2011 v 00:51:09


Diskuze ke článku

16. září 2008, 12:14
Kopirak

První věk byl ten nejkrásnější. To už nikdy nezažijeme. Ale záleží jen na nás, jaká Stínadla budou, až se opět Bratrstvo spustí...
Vložení nového komentáře
*
*
*