iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Některé praktické problémy v realizaci dokonalých ideálů

diskuze o budoucím vývoji SPJF

26.9.2004 22:07
Autor: Turbomysak, Počet přečtení: 1125

Jsem rád, že zde Soki spustil toto fórum, i když po zkušenostech moc dobře vím, že se zde budou vyjadřovat jen ti lidé ze SPJF, kteří touží po změně a modernizaci. Cílem mého článku není naštvat své odpůrce, ale spíše najít rozumnou alternativu postupné realizace Sokiho idejí, které bychom si v koutku srdce přáli všichni.

Za každým postupem a růstem firmy či organizace je obrovské množství práce. Tato práce nemůže vycházet z jedince, ale z celé firmy – jedině tak může být úspěšná. I když existují alternativy, kdy jeden člověk-vůdčí typ – dokáže vytáhnout firmu na vrchol, vždy je toto podmíněno bezchybnou spoluprácí a komunikací mezi jednotlivými zaměstnanci, odděleními, apod. Organizace s navenek pak jeví jako jeden celistvý a organický celek, který všichni uznávají a hájí.A zde je první kámen úrazu. V SPJF je činnost velmi špatně (zda se dá říci vůbec) koordinována. Podívejme se samotnou JMP. Byla ustanovena již někdy na jaře a od té doby nedošlo k žádnému setkání jejích členů, potažmo vedení. A proč? No protože není snaha (omlouvám jak Čápovi, tak Jituš i Ježkovi, ale buďme upřímní – co vlastně JMP zatím udělala? Možná to vyzní tvrdě, ale konkrétně vlastně h***o.) Ono, když je snaha všech vedoucích pracovníků, kteří dokáží kvalitně motivovat svoje podřízené, pak je úspěch napůl hotov, ale pokud něco vznikne jen proto, aby to bylo, pak je asi někde chyba. Ano, již jsem dostatečně pronikl do struktury a fungování SPJF, abych dokázal pochopit důvody vzniku (ty nemusíte obhajovat). Jenže již při vzniku měl být také položen plán, kam vlastně takové uskupení směřuje a čeho chce dosáhnout v daném roce, v roce následujícím, apod. Je potřeba plánovat a také vyhodnocovat, jak byly naplánované věci splněny (to vidím jako základní smysl setkání vedení jakékoliv organizace – např. dozorčích rad podniků, stejně tak vedení SPJF – pokud tomu tak není, opět je někde v systému chyba).Druhou věcí je věčná nekomunikativnost všech lidiček, kteří se v klubovně na Kopečné schází. Nenarážím toliko na Stegiho a jejich „utajený big-projekt“, ale spíše na způsob jednání, který preferuje Robin a Čáp (já osobně proti vám žádné předsudky nemám a rád s vámi budu spolupracovat, ale je potřeba také „zabučet“ – to mě totiž učili už doma, že když neřeknu, co bych potřebovat, nebo co mám na mysli, pak těžko někdo bude telepat, aby mě snesl k nohám přesně to, co potřebuji). Robinův projev, který při prvním průrazu do BS narazil na hradbu Sharp-MVBobr, jenž mu jasně dali najevo, že buď nebude tak radikální nebo si může založit vlastní časopis, se tedy omezuje na tradiční prohlášení – „Já jsem solitér“. Ano, buď si solitér, ale pak nevím, co v SPJF vlastně pohledáváš (a to bez urážky, předpokládám, že ostatními dají za pravdu).

A konečně třetím vážným nedostatkem tedy je malé množství lidí, kteří jsou ochotní něco obětovat ze svého volného času a angažovat se na akcích. I já mám mnoho jiných zájmů, ale prostě, když pořádáme akci a já neprozřetelně slíbím, že na ní pomohu, tak cítím svou povinnost tento slib dodržet (pokud mi v tom nebrání zájmy vyšší priority). Pak jdou všechny ostatní zájmy stranou.Já se v SPJF angažuji především proto, že se mi nelíbí současný stav. A na tom se doufám shodne všech nás pět, že ten je fakt dost bídný. Jenže si musíme uvědomit, že základem kvalitního růstu je opravdu a jen komunikativnost, otevřenost a spolupráce. Nesmí se stát, že někdo z nás se stane nezastupitelným – pak jde celé sdružení do pytle. Ano, jsou zde lidé, kteří se snaží si tuto pozici vytvářet (myslím starší gardu).Je toho mnoho a já si myslím, že předně bychom tyto problémy neměli probírat na internetu, ale spíše si udělat poradu (řekněme JMP), kde toto by se měl probrat další vývoj, směr a smysl této pobočky. A pokud dokážeme odhodit osobní nevraživost (jak říkám, já proti nikomu ze SPJF nic osobního nemám – ano byl jsem nepříjemně překvapen, že jsou v SPJF lidé, kteří se snaží na stranu jednu hájit Foglarovi ideály, ale na stranu druhou jsou mnohem větši skety než-li někteří moji kamarádi, jenž sice mluví sprostě, kouří a chlastají, ale když za nimi dojdu, tak vím, že se na ně mohu naplno spolehnout. A tomu říkám přátelství. Ne tomu, na co si někteří hrají ve sdružení. A pokud někomu nesedí moje názory, postoje či podobně věci, rád se s ním sejdu o samotě a můžeme to probrat. Tomu se nebráním. Bohužel, tento dobrý zvyk se asi za současného stavu a chování některých prostě nemůže ujmout. Základem je tedy otevřený dialog a pokud nebude, pak můžeme o Sokiho představě opravdu jen snít (nebo si založit vlastní organizaci).


Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 6. července 2011 v 06:01:30


Diskuze ke článku

13. října 2004, 08:25
Jitulka

Víš někdy jsou mi milejší lidi kteří, třeba kouří a pijí než ti "slušní" Protože charakter se neodráží jen na tom kdo kouří a kdo pije. A ty Ježku nemůžeš posoudit charakter lidí jen podle toho... Navíc nevím kdo tu útočí
11. října 2004, 23:56
Jezour

No, podle mého názoru se Turbo trošku spletl v řekněme charakteru svých přátel. Pokud mu spíš voní kamarádi, kteří mluví sprostě, kouří a pijí alkohol, nechápu o co mu Tady jde. Já můžu říct jen tolik.
Každý po svém prkně. Ať si o mě myslí každý co chce.
Taky nechápu o čem se chce pořád bavit? Když pořád jenom útočí, ano, utočí..(Každý ať si to přebere podle svého)[jedna závorka pro Čápa navíc];=§
8. října 2004, 23:07
Turbomysak

Ano, bagatelizovat, to ji Čápe fakt jde. Kdybys ses raději vyjádřil k problému a ne k závorkám.
1. října 2004, 20:09
CapzAdamova

V šestém odstavci, třetím řádku na padesáté čtvrté pozici je otevřená závorka, která není nikde dál uzavřena. Tímto považuji celou diskuzi za bezpředmětnou.
29. září 2004, 14:04
Jitulka

RObinova připomínka mi přijde absolutně zcestná, pokud vím Myšák měl kontakt se SPJF dříve než ty (můžete si případně porovnat dopisovatelská čísla) Ale to je celkem bez debat. Tvoje připomínka se Ježku téměř netýká tématu, spíše by ses měl s konstruktivními připomínkami zapojit do řešení problémů....
28. září 2004, 20:21
Turbomysak

Tak tohohle bych se jaksi nebál Ježku. Mimochodem podle mého mínění již bylo tajnůstkářství dost a dost (mimoto tohle fórum je přístupné pouze pro mě, Jituš, Sokiho, tebe a Čápa, takže pokud si vzájemně důvěřujeme, můžeme mluvit otevřeně a narovinu - není se koho bát). Mimoto, i já jsem si musel natlouct nos, abych pochopil, kam si mohu dovolit zajít podle bontonu SPJF. Ale tento bonton je pouze určitou zkostnanělou představou, která brzdí kvalitní rozvoj naší organizace. A náš vztah s Jituš sice je jednou stranou mince, ale opravdu se nebojím toho, že bych na SPJF zanevřel při našem případném rozchodu ;-)))). Já to nedělám proto, abych se někomu zalíbil, ale proto, že mě to baví a dává mi to i určitý smysl (což předpokládám, nám všem, jinak bychom se tolik neangažovali). Jenže jak říkám, problém o kterém je nutné diskutovat je minimálně to, jak dosáhnout cíle, který si vytyčíme. A zrovna ty, jako místopředseda JMP bys měl mi určitě mohl osvětlit, účel a výsledky JMP za dobu její existence. Nějaké kvalitativní či kvantitavní vylepšení zabezpečení či komunikace v rámci SPJF, popř. ve vztahu JMP a vedení SPJF jsem si ani moc nevšiml. Kde je tedy smysl tohohle celého divadla? Minimálně toto je moje první otázka do diskuze.
28. září 2004, 15:30
JEŽEK

Nevím, jestli to víš, Míšo ale Já jsem JEŽEK, i když ti to asi připadá zvláštní..
Nevím, o čem chceš diskutovat, když nedokážeš mlčet o tom, co jsme si řekly mezi čtyřma očima. Taky říkáš, že pro Sdružení pracuješ proto, že se ti nelíbí součsný stav. Nevím, sice jak jsi se dostal do SPJF, ale pokud mě paměť neklame, přišel jsi s Jiťou se kterou tě pojí nějaký vztah. Je otázkou, zda tovoje práce v SPJF, nezkončí současně s vaším přípdaným rozchodem...
26. září 2004, 22:10
Turbomysak

No, jelikož jsem spíše realista (z bláhových ideí jsem po zkušenostech vyrostl), tak jsem si dovolit provést hrubou analýzu současného stavu s popisem základních problémů, které drží naší organizaci při zemi. Je to můj subjetivní názor, takže jej prosím nikdo neberte příliš osobně
Vložení nového komentáře
*
*
*