iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Ideál nebo utopie - jedna z vizí budoucího SPJF

diskuze o budoucím vývoji SPJF

25.9.2004 21:27
Autor: Soki, Počet přečtení: 1333

Celý cyklus článků a diskuzních témat zahajuji snad podnětným i šokujícícm článkem. Neříkám, že tohle je to, k čemu máme směřovat. Článek se ale dotýká mnoha problémových oblastí, kde je co zlepšovat.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara je všeobecně známá, kulturní a vzdělávací nevládní organizace. Zabývá se především poradenstvím v oblasti práce s neorganizovanou mládeží, kde čerpá především z odkazu Jaroslava Foglara. SPJF organizuje přednášky a besedy s mládeží buď přímo na školách nebo ve svých vzdělávacích střediscích v Praze, Brně a Ostravě. SPJF rovněž organizuje dětské skupiny na bázi Foglarových čtenářských klubů a mimo to sdružuje i několik dětských oddílů. SPJF, také propaguje samotné dílo a život spisovatele Jaroslava Foglara.

SPJF má oblastní organizace v každém kraji ČR. Každá organizace má zastoupení ve vedení SPJF, které se schází přibližně 5x do roka. Oblastní organizace se starají o plnění cílů SPJF v jednotlivých regionech, sdružují aktivní členy, pořádají také akce směřující k propagaci díla Jaroslava Foglara (výstavy, soutěže). Zároveň se snaží o maximální informovanost členů SPJF ve svém regionu o pořádaných akcích, burzách, publikacích atd.

SPJF má 10 stálých zaměstnanců (hospodáře, jednatele, šéfredaktora časopisu Stopa, dva redaktory, webmastera a 4 pedagogy volného času).

SPJF vydává zdarma zpravodaj pro všechny své členy, který vychází vždy na začátku každého sudého měsíce. Mimo to je vydavatelem dětského časopisu Stopa.

SPJF pořádá každých pět let tzv. Foglarovské dny – týden přednášek, osvěty pestrého využívání volného času, prevence kriminality a toxikomanie, kampaně za výstavbu dětských hřišť, skejtparků, … působí na veřejnost, aby poskytla klubovny atd. Na tyto dny se najímají desítky brigádníků a stovky dobrovolníků.

Magazín Stopa je financován ze zisku z prodeje a ze sponzorských darů a reklam. Vychází v nákladu 40 000 výtisků v české a 25 000 výtisků ve slovenské mutaci každý měsíc. Časopis navazuje na veleúspěšnou časopiseckou činnost Jaroslava Foglara, je nejprodávanějším všeobecně zaměřeným dětským časopisem. Obsahuje především kreslené seriály, novinky ze světa hudby, filmu, počítačových her, techniky, přírody, záhady, fotocestopisy a nápady na pestrou činnost venku i doma. Na rozdíl od staré Bobří stopy se otevírá všemu, co je zajímavé a rozšiřuje obzor čtenářů, podle filozofie Foglarova MH a Vpředu.

SPJF spravuje nejnavštěvovanější dětské servery v ČR a SR. Poskytuje vlastní emailové adresy, webhosting pro dětské projekty, internetové hry a soutěže.

SPJF má kromě svých tří vzdělávacích středisek i svou lesní základnu, kde probíhají speciální osvětové pobyty mládeže a srazy klubů.

SPJF organizuje mládežnické neformální hnutí Bobří stopou, jehož příznivci, v počtu přibližně 50 000, dostávají za symbolické zápisné speciální kartu, která je opravňuje k různým výhodám, slevám u partnerů SPJF a podobně. Hnutí informuje své příznivce o srazech a dalších akcích.

SPJF sdružuje stovky členů, což jsou především největší fandové SPJF a pak aktivní nadšenci, kteří vyvíjí činnost. Členové mají speciální výhody a veškerý servis. Členství v SPJF je prestižní záležitostí, členové vlastní zlatou kartu, podílí se i finančně na chodu Sdružení. Již není model, že pár aktivistů vytváří činnost pro tisícovku členů SPJF, ale zhruba 1000 aktivních členů SPJF vytváří činnost pro desetitisíce příznivců zapojených do hnutí Bobří stopou a celkově pro celou společnost.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 1x, naposledy 5. července 2011 v 04:00:11


Diskuze ke článku

7. října 2004, 19:54
Rolf

Himbajs to jsou dlouhý články....
29. září 2004, 14:30
Jitulka

SOkiho vize se mi jak pro člena vedení i jak řadového člena zdá naprosto úžasná a opravdu je to asi snem všech kteří to myslí se sdružením upřímě. SPlnit se nám to podaří pokud dokážeme prorazit barieru přesudků a zkostnatělostí. A samozřejmě obětujeme tomu část svého volného času a sebe sama. Je potřeba odhodit předsudky vůči ostatním a otevřít se novým trendům a myšlenkám... A hlavně CHTÍT spolupracovat opravdu spoluptacovat... jako jedinec sám o sobě, hrající si na svém písečku nedokážeme tolik jako celek
26. září 2004, 19:19
Soki

Ano, tohle je jedna z mozných vizí, všichni zůčastnění máte právo napsat svou vlastní vizi a připomínkovat vize jiných ... tím bych zacal ... své vize nebo témata k diskuzi vkladejte prostřednictvím odkazu PRIDAT ČLÁNEK
26. září 2004, 13:06
Turbomysak

DOufám, že to máme chápat jako tvou vizi, protože některá fakta (tedy většina) jaksi nesouhlasí. Jako cíl to je hezké, ale diskutovat je potřeba především o tom, jak tohoto cíle dosáhnout.
Vložení nového komentáře
*
*
*