iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

2x Hitparáda asterionských celebrit

Je to o Asterionu:)

4.1.2007 16:29
Autor: Hwaelos, Počet přečtení: 3148

Zdaleka nikdo nemiluje žebříčky tak jako já. Proto jsem se rozhodl pojmout další tématický článek trochu netradičně:)

Upozornění: Tyto žebříčky vycházejí ze znalostí, které by na Asterionu měl zkušenější dobrodruh, což jste právě vy a vycházejí také z našeho pojetí Asterionu.

Top 15 nejmocnějších vládců

Hitparáda patnácti panovníků a vládců, kteří nejvíce ovlivňují život na Taře.

1. Khar Démon
Prostí vesničané sice tímhle jménem už jen straší malé děti, protože i pokud někdy tenhle netvor existoval, bájný Taranis ho přece proklál mečem, ne? Minimálně prosté obyvatele pohraničních částí Dálav napadne, že skřetí říši na jihu někdo musí vést. Příliš se ale nepozastavují nad tím, kdo to vlastně může být. Zato zkušenější dobrodruhové jsou si jistí. Khar Démon žije, vládne z daleké Země nářků a své špehy má téměř všude. Patrně i ti nejmocnější pouze spekulují, jak vypadá, nebo jak se po své smrti dostal opět do přírodní úrovně, ale s projevy jeho moci se člověk nevědomky setkává dnes a denně.
Ve všech Dálavách a patrně i na Lendoru působí jedna z nejmocnějších tajných organizací: Kharovy noční stíny. Ve znalejších kruzích také není tajemstvím, že za plánem, vytlačit bohy Sedmnáctky ze scény, stojí také on. Touží ovládnout Taru a nejlépe celý Asterion. Není zcela jasné, co by se stalo, kdyby se mu to povedlo, ale rozhodně to není pěkná představa.
Jeho minulost je zamlžená. Předpokládá se, že jeho původ je arvedanský. Stojí za zánikem Arvedanského císařství i jeho následovníka Devíti knížectví. Jeho generálové a drakolidé měli zásluhu na tom, že se kontinent roztrhl vedví, na tom, že se odcizili temní a světlí elfové a také na tom, že Vieen Prokletý přivedl na povrch Asterionu nemrtvé.

2. Walden er Gwendor
Panovník Východního království (Almendor) a tedy i Východní dálavy, nejmocnější lidské enklávy na Taře. Je synem Riodena II. Mezi obyvateli své říše je znám jako nesmlouvavý a tvrdý muž, který je však otevřený cizím názorům. Jeho politika je progresivní a poněkud nekonzervativní. Což se odrazilo i v tom, že jako jediný vládce sídlí na jižním kontinentu. Jeho sídlem je Albireo.
V mládí byl dobrodruhem a s několika přáteli scestoval velkou část Tary. To je mu velmi platné při jednání s představiteli jiných národů. Jedním z prvních kroků jeho vlády bylo rozšířit Východní dálavu dále na jih a proto uzavřel spojenectví s vládci trpaslíků Borinem a Gainem a dohodli se na společném postupu proti národu hevrenů. Tato „Válka koní“ teď zaměstnává jeho mysl nejvíce.
Pozn. „er“ znamená v arvedanštině něco jako „z“. „Er Gwendor“ by se tedy dalo přeložit jako „Z rodu Gwendorů“

3. Zyl Červený
Bývalý vrchní generál Kharových vojsk. O jeho minulosti se ví málo. Pravděpodobně v době Démonovy nepřítomnosti se odtrhnul a založil v Tisíci jeskyních Dračí království. Údajně se jedná o geniálního stratéga a vynikajícího bojovníka. Snad i díky tomu si udržel svou pozici navzdory hněvu svého bývalého pána. Traduje se, že to byla síla jeho vůle, která odemčela staletí zapečetěné brány podzemního Derteonu. Pro své armády odtud vynesl mnoho dávných artefaktů pro své skřetí velitele. Nyní nejspíše řídí svůj výpad do Západní dálavy.

4. Wu Šeng
Skřítci ho přezdívají „Dračí císař“. Je panovníkem Horského císařství, pokrývající celé Skřítčí vrchy. Jeho poddaní ho, až na drobné výjimky, milují a ctí jako otce. Je-li pravda, co říkají, pak vládne už sedm století. Rozhodně však na svůj věk nevypadá. Chodí zásadně v bílé, má robustní atletickou figuru, je mistrem bojových umění a vynikajícím diplomatem. Sousedé ho minimálně respektují. Veliký vliv má na dění ve Zlatém lese a Lese padajících stínů, ale vážnosti požívá i v Almendoru, Asari Kasim, Červeném lese, v Tarosu a pochopitelně v obchodnické Jižní dálavě. Často se pohybuje mezi prostými lidmi ve své říši a pak by v něm při sbírání čajovníku nebo křtění skřítčího novorozence těžko někdo hledal mocného, nesmlouvavého vladaře.

5. Sajgidara
Sagjidara je princeznou Plaveny, Mořského císařství. Moci se ujala trochu nestandardně, státním převratem. Byla dcerou Marrana, posledního císaře. Plavila se v čele plavenské flotily, kde si svými velitelskými a bojovými schopnostmi vydobyla značné postavení. Před rokem (854 k. l.) byl však panovník otráven i s jediným synem. Byla svolána Rada lordů, kde zasedají významní šlechticové a mágové. Za pomoci Modrého mága a jeho psioniků vtrhla na radu a nechala usmrtit většinu přítomných, včetně zástupců Čtyř království. Ujala se vlády a opevnila hranice, kde hrozila válka s Keledorem a Almendorem. V dalším kroku rozšířila loďstvo a zcela zakázala provozování magie.
V současnosti je Plavena nejexpanzivnější velmocí na Taře. Vojáci Císařství pronikají do Duhového pralesa, Země šelem, Lesa padajících stínů, Arrvey, i Smutného hvozdu a značně profitují z dovážených surovin.

6. Borin III. Železná pěst + Gain Čtyřprstý
Trpasličí vládci ze Zelanských vrchů. Spravují okolí Krazu a Kwesaru a krom hledání drahých kovů zapojili svůj národ do dobyvatelské války proti národu hevrenů. V současnosti trpasličí řemeslnické a vojenské umění uplatňují u bran hlavního města hevrenů Canthie.

7. Dedar Strbic
Rilondský místodržící a zástupce danérského Urozeného sněmu – za těmito slovy se skrývá úřad faktického vládce Západní dálavy. Dedar pochází z mocného danérského rodu Strbiců. Působí klidným vyrovnaným dojmem, má pověst dobrého obchodníka a tvrdého politika. Jedná zpravidla samostatně, bez poradců a rilondští si špitají o jeho spojení s gildou Varemar, která zde má téměř monopolní práva.
Jeho pozici neoslabují ani snahy markraběte Eralise, jehož moc, jakožto potomka danérského krále, je spíše iluzorní.

8. Vieen Nešťastný
Není sice zcela jisté, zda je jeden z bájných Tří čarodějů stále naživu, ale zprávy dobrodruhů, kteří pronikli do hloubi Umrlčí říše u jezera Yrakan, vypovídají, že by tomu tak mělo být. V tom případě by Vieenovi bylo zhruba osmnáctset let. Kdysi stál na straně lidí. Bránil spolu s dvěma nejmocnějšími mágy své doby Eldebranskou říši před Kharovými armádami. Bylo to v době, kdy už byl roztržen kontinent a skřeti přeplouvali na Taru rozvrátit lidskou říši zcela. Království bylo nesvorné a vyhlídky na jeho přežití nebyly příliš příznivé. Vieen se tedy ponořil do studia zakázaných magických postupů a položil základy nekromancie. Přivedl na svět armádu nemrtvých, kteří měli porazit Démonovy legie na Lendoru. Jenže stvůry nerozlišovali mezi dobrem a zlem a ničily vše kolem sebe. Po jejich pobití byl Vieen nazván „Prokletým“ a zmizel ze scény, aby založil svou říši na dálném jihu, kam se poté stahovali čarodějové, které lákalo tajemství zapovězeného.
Přestože nekromantská hanza působí skrytě i v některých dálavských městech, jediné opravdové boje zakouší Vieenova říše se skřety a světlonoši z Braghiny. Nevládne však absolutisticky. Prý předsedá sněmu, kde jsou zastoupeni i další významní nekromanti.

9. Očulawa
Očulawa je vládkyní, pomou říše Asari Kasim v Duhovém pralese. Je první ženou v tomto úřadě, což není vůbec snadné. Vše je totiž podřízeno vlivům tradice a náboženství a kněží nemají mladou ženu vůbec rádi. Ale vybral si ji bůh Velký had a tak jim nezbývá než skřípat zuby. Očulawa přinesla mnohé změny. Začala aktivně jednat se zástupci téměř všech mocností na Taře a uzavřela mnoho obchodních i státních smluv. Jediné Mořské císařství nepotvrdilo nárok Asari Kasim na existenci, protože se nachází v oblasti plavenských zájmů. Na hranicích říše trvá tedy stálé rozbroje a lokální bitvy. Přesto má zatím pralesní říše navrch.

10. Rungil Temná
Královna temných elfů z Červeného lesa. Velice krásná a podle všeho také velmi moudrá. Sídli ve Wutabengo, městě, kterému lidé říkají Platanový háj. Mimo svou domovinu cestuje jen zřídka. Jednou za rok se vydává do Elfích kopců ve Východní dálavě a několik dní tráví v Albireu v poradách s lidmi jako Walden, Alwarin, nebo M'Biya. Obyvatelé jejího království ji milují a položili by za ni život. Přesto je její moc silně omezena, protože lesní elfové si velmi cení své individuality. Rozhoduje však o krocích Červeného lesa jako celku a nejvýraznějším krokem v poslední době bylo předání části Proroctví, které se našlo na území hvozdu pouštním elfům a opětovné sblížení mezi těmito dvěma národy.

11. Mia Tače
Potomek vládců Zlatého císařství a současná panovnice provincie Su ve Zlatém lese. Díky svému původu a ambicím sjednotit všechny provincie do jednoho státu, si vysloužila nenávist několika vládců okolních provincií a několik neúspěšných pokusů o atentát. Proslýchá se, že nad ní drží ochranou ruku dračí císař Wu Šeng, což ale nijak nesnižuje schopnosti „Malé císařovny“, jak se jí přezdívá. Mimo jiné nedávno uzavřela smlouvu s představiteli Tarosu o zastavení jejich kolonizace okrajů hvozdu.

12. Zamoras
Momentální náčelník hevrenského lidu. Hevreni si svého „vallero“ (krále) volí na jeden rok, přičemž rozhodují jeho skutky i majetek v koních. Zamorasovi je dle zpráv kolem 40 let, je urostlý a dobrý válečník. Zvolen je už poněkolikáté. Je velmi ctěný, avšak jeho faktická moc není příliš velká, ani využívaná, neboť hevreni jsou hrdí na svou svobodu více než lesní elfové. Zamoras momentálně velí svým bojovníkům v Canthii.

13. Vuk Čerev
Hlava rodu Čerevů, kteří vlastní úrodný pobřežní pás levého břehu řeky Duren. Ačkoli je tomuto muži téměř 80 let, stále si uchovává důstojný vzhled a fyzickou kondici. Nezřídka vyráží na objevitelské či obchodní výpravy do nitra Jantarových stepí, či Rychlých dun. O svůj majetek musel při kolonizaci Tary tvrdě bojovat a od té doby mu také chybí jedna ruka. Na druhou stranu má za ta léta mnoho vlivných přátel (a nepřátel, samozřejmě), jejichž řady vzrostly také díky jeho osmi potomkům. Jedna dcera je Eldebranskou valkýrou, druhá studuje magii na rilondské univerzitě, další se učí moudrosti pouštních elfů, syn Vrač je subotamským mnichem a Ivir známým bardem. Obecně je však považován za čestného muže, který se stará o své poddané.

14. Iztok Celigojovič
Muž, který ovládá relativně malé území, ale velkou vojenskou silou. Iztok je severský pirát, který se usadil v Zálivu Hynka Ponhorčáka (malá zátoka v Rilondském zálivu). Vystavěl si tu hradiště Lojozava a začal spravovat oblast celého pobřeží Rilondského zálivu a několik vesniček, které tu leží, považuje za své léno. S ním tu žije celý kmen tvrdých seveřanů, jimž je vladykou. Pirátské řemeslo sice nepověsil na hřebík, ale nepřepadává oficiální lodě Danérie, protože si od toho slibuje uznání Lojozavy jako suverénního knížectví.

15. Wanda ze Šerova
Eldebranská valkýra, která je velitelkou sil na hradě Maebron v Horním knížectví (Záp. Dálava). Zanedlouho totiž vejde v platnost úmluva, kdy pevnost připadne rytířskému řádu. Pochází z Keledoru, poté, co dorazila na Taru se zúčastnila mnoha výprav, ať už do hlubin Derteonu, do Mar'Nub, či na území Dračího království. Momentálně čelí skřetímu náporu a velí vojenským silám rodu Gonduličů a nutno říct, že si na tomto místě lze stěží představit lepšího člověka.


Top 15 nejvlivnějších celebrit

1. Alwarin Bílý
Znají ho všichni. Téměř všechny národy na Taře pro něj mají jiné jméno, ale vždy se jedná o tohož člověka. Z jeho minulosti toho opět není moc známo, ale podle všeho připlul na Taru s prvními osadníky. Pomáhal chránit nově vznikající města před útoky domorodců a Kharových nohsledů a vyjednával pro kolonisty první kontakty s elfy a skřítky. Později se usadil v Albireu a založil tu s přáteli Univerzitu magie a řád Bílých kouzelníků. Někteří lidé tvrdí, že je potomkem jednoho z legendárních Tří čarodějů. Obecně je pokládán za nejschopnějšího magika Asterionu a za hybatele mnoha událostí. Přesto, za jakými činy stojí právě tento důstojný stařec, zůstává většinou skryto. Před nějakou dobou však zmizel a podle zatím nepotvrzených zpráv zemřel, čemuž se však mnohým nechce věřit, neboť pak by se skutečně blížila apokalypsa lidské říše.

2. Černá vdova
Přízrak tajemna se válí nad přezdívkou tohoto člověka. Takřka nikdo netuší, jak vypadá a zda se jedná o muže či ženu. Nedejte se zmást přizviskem, jedná se o označení vůdce nejmocnější zločinecké organizace v celých Dálavách a možná i na Lendoru – Pavučiny. Předpokládá se že současná Vdova není prvním, kdo tento titul nosí, ale jistě neví nikdo nic. (více v článku o organizacích na Taře).

3. Janoš Brukka
Janoš je asi padesátiletý muž, na němž byste však jeho věk nepoznali. Dlouhou dobu žil u hevrenů, mezi nimiž má mnoho přátel. Zde se hodně naučil o způsobech boje a taktiky. Byl jedním z iniciátorů povstání Svobodných měst a po tu dobu byl i velitelem vojsk. Když bylo ale Albireo dobyto Waldenem zpět a Svobodná města padla, zanevřel Brukka na Orlí poutníky (viz. článek o organizacích) a civilizaci vůbec a uprchl mezi hevreny. Ve „Válce koní“ byl vrchním stratégem a v současnosti se stará o to, aby nepadla Canthia.

4. Iskalon
Iskalon je představeným klášter řádu Subotam, Daine v Zelanských vrších. Jako takový nosí typické mnišské oblečení a má oholenou hlavu. Je považován za mistra boje, jak se zbraní, tak i bez ní. A se sartem v ruce je údajně neporazitelným protivníkem. Více je však ctěná jeho moudrost. Vysílá mnichy za úkoly důležitými pro zachování řádu světa a proto jej ctí mnohé národy Asterionu. Před šesti lety vedl výpravu za znovudobytím Ibanu, jednoho z někdejších Subotamských klášterů, které po roztržení kontinentu připadly Kharovi. Na mnichy však na místě čekala léčka. Nikdo přesně neví, co se tam stalo, ale jisté je, že Iskalon se ze svých zranění zotavoval velmi dlouho. V současnosti zřejmě spřádá plán, jak Ibanu získat.

5. Tien
Další z významných hráčů ve válce tajných organizací. Proslýchá se, že Tienina špiónská síť má napojení přímo na Alwarina. Pohnutý příběh této arvedanky, která (jakkoli na to nevypadá) je jedním z nejstarších tvorů Asterionu, zpívají bardové v mnoha dálavských městech. Poté, co se definitivně vypořádala se svým úhlavním nepřítelem Drikem, se již na veřejnosti objevuje jen zřídka a podle všeho se zabývá upevněním pozic „strany dobra“ na kontinentu.

6. Modrý mág
Na Taře se jedná pouze o postavu ze zpráv, které opožděně přicházejí z Lenoru, ale podle toho, co je známo je momentálně pravou rukou a rádcem plavenské princezny Sagjidary. Je také velmistrem organizace psioniků (lidé obdaření psychickými schopnostmi, kterými dokážou působit na své okolí) a velmi schopným politikem.

7. M'Biya
Pokud se najde někdo koho respektují i zarytí nepřátelé pouštních elfů, jedná se zcela určitě o tuto drobnou ženu. Mluví málo, ale pokud už, má její slovo nezanedbatelnou váhu. M'Biya je považována za velkou znalkyni Proroctví mba-magawa-ngo a často je zvána jako přednášející na přední univerzity, či na rokování tarské inteligence. Je blízkou přítelkyní Alwarina Bílého a v současnosti stojí v čele diaspory pouštních elfů v Albireu.

8. Asáman
Když řeknu, že Asáman je vychrtlý starý mnich, který vychází jednou do roka ze své cely, zřejmě těžko byste ho do nějakého žebříčku vůbec řadili. Ale zdání klame! Asáman je hlavou všech klášterů Subotam a člověk s neskutečnými znalostmi o řádu světa. Většinu svého času tráví mimo své tělo – ve Stínovém světě, kde prý pomáhá zbloudilým duším a potírá zlé bytosti.

9. Maari
Proslulý elfí věštec sídlí v Elfích kopcích, což je malá vrchovina severně od Albirea. Pro radu sem často chodí moudří z celé Tary. Proslýchá se, že zatím každá starcova věštba se splnila. Maariho sídlo je však chráněno kouzly a tak se může jen málokdo pochlubit, že by s ním mluvil osobně.

10. Tork Tilkilarin
Tork je pravděpodobně nejznámějším dobrodruhem vůbec. Mezi lidmi a dalšími národy je tento temný elf oblíbený pro svou dobrosrdečnost a hlavně pro to, že často ochránil jejich domovy před nebezpečím. Ve své družince má i některé další známé postavy z novodobých legend: Třeba skřítka Pidlužmáka, nebo elfí čarodějku Mantheu, která je Torkovou ženou. Jedná se o výjmečný svazek, neboť Manthea pochází z větve světlých elfů z Lendoru. Mimo jiné je jeho družina proslulá tím, že jako jedni z velmi mála novodobých hrdinů skolili draka.

...v čemž jim pomáhal tak trochu i:
11. Mortus Černý
Muž, který je obecně považován za nejlepšího šermíře obou kontinentů. V očích prostých lidí je to podivín a vrah, ale pravdou je, že jeho „oběti“ jsou těžcí zločinci a špičky podsvětí. Mortus vede legendární spolek lovců hlav „Osmnáctku“ a mezi dobrodruhy je ctěn jako legenda svého řemesla. Momentálně však bojuje o život. Při pronásledování vůdce Kharových nočních stínů byl údajně zasažen šipkou napuštěnou neznámým jedem a Esteliny kněžky pro něho marně shánějí protilátku.

12. Joachim Silezio
Tento muž je i v 90 letech symbolem Jižní dálavy. Narodil se keledorskému obchodníkovi jako jedno z prvních dětí nové kolonie. Když převzal vedení rodu, Sileziové se staly nejbohatším a hlavně nejrespektovanějším rodem. Na rozdíl od ostatních rodů, kde rozhoduje rodinná rada, zde totiž vládne pouze tento jediný muž, který má i rozhodovací právo v jedné z největších gild Erinu, Artiani. Proslýchá se, že jeho metody, jak dosáhnout předsevzatého cíle, nejsou vždy čisté, ale o to efektivnější.

13. Korský děs
O tomto muži vlastně není známo takřka nic. Jedná se o nájemného vraha, který působí v Koru a sem tam i v jiných městech Dálavy. Údajně jeho služeb často využívají tajné organizace jako Pavučina, ale nejspíš ani ty neznají jeho pravou totožnost. Přičítají se mu desítky vražd, mezi lidmi se šeptá, že mu neunikl ještě nikdo.

14. Tiago Nabuloš
Hevren, který je mezi lidmi svého národa známý jako „lovec trpaslíků“, je postrachem malého národa. Proslýchá se, že mu kdysi trpaslíci zavraždili ženu a děti a proto se dal na stezku pomsty. Ať tak, či tak, Tiago je pro Kwesarské přízrakem a nepolapitelnou noční můrou. Jedná vždy sám a v pohybu v lesním terénu ho prý nepřekoná nikdo. Momentálně stojí v čele záškodníků, kteří přepadávají zásobovací karavany a posly Almendoru a trpaslíků, obléhajících Canthii.

15. Mitogar Čorn
Nejznámější hrdina Západní Dálavy. Podle zkazek navštívil gobliní říši v Nekonečných horách, putoval do Skalního města v Rychlých dunách a vrátil se živý z neprozkoumaných sálů Derteonu. Při poslední výpravě pronikl do srdce Kharovy říše a přinesl od tam znepokojivé zprávy.


Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 2x, naposledy 5. července 2011 v 01:51:33


Diskuze ke článku

19. ledna 2007, 17:53
Rozum

Dovolte mi, abych se představij: Jsem Hrdina!:)
18. ledna 2007, 19:15
KILLIEN

> rozum: jo alwarin je alwarin :P
18. ledna 2007, 12:05
Rozum

No, ale Celebrita je tam jen jedna:-P První žebříček je trochu suchej, ale druhej se hemží nadupanou Celebritou:)
12. ledna 2007, 19:18
Hwaelos

Mohl by, ale to bych tam tech lidi nemel tricet, ne? Proto jsem je nedubloval.
12. ledna 2007, 18:57
Killien

Hw: já nevím.. já to měl z druhý ruky.. byl to takový polodotaz.... a tu poznámku v podstatě ignoruj mě jenom zajmalo jesi sem si to myslel...správně :P
a ještě ... proč by nemoh být i celebrita? ( nic já to cháu.. bylo to jenom takové dotázání )
samosebou souhlasím s tím že je ot takový základ... ale ... to je jedno... kfyžtak se zeptám jindy :)
12. ledna 2007, 17:06
Hwaelos

Tak pro ty pomalejsi jeste jednou: Prectete si peclive, slovo od slova upozorneni na zacatku clanku. Pak vam to mozna docvakne, medvedi:)
A pro Killiena (ne, ze bych to sem uz taky jednou nepsal, ale...): Khar nedostal na zadek, Khar je prvni - jenom v jinem zebricku, pac je VLADCE:)
12. ledna 2007, 14:56
Tork

a kde sakra zustal Riam? :o) A dalsi drakolidi? Kde je Lien, Zantur, Kirbeg... :o)
11. ledna 2007, 20:34
Killien

hej :) khar dostal nazadek :) ale ten horek sem celkem očekával a dole moh být v odstatě kdokoli významější... osobně mě dostal Tiago... ale co už :)
11. ledna 2007, 20:04
Hwaelos

Uf, no tak už to máme kompletní:p
7. ledna 2007, 14:41
Tork

aha, tak to je jina :oD Ale stejne zustane na 1. miste Khar :oD
7. ledna 2007, 12:17
Hwaelos

Děti, děti:) Já přece říkal, že to bude hitparáda celebrit a ne organizací.
6. ledna 2007, 12:02
Tork

ja bych ji dal jako 3... Zylovy stiny jsou suchy :oD
5. ledna 2007, 21:33
Killien

>hejky: samo, nevyznělo to možná tak , ale pochipil sem to :P já Pavučinu tipuju taky na 4.. po Kharovych a Zylovych NS a kruci ted mi to vypadlo...
5. ledna 2007, 19:31
Michal

ano kile mas pravdu je popsana v jednom modula ale ja tim myslel ze beezny dobrodruh nevi kdo SKUTECNE je cerna vdova:-) pro sipa: pavucina rullezz a vdova taky samo.. tuhle organizaci uplne zeru a tesim se na jej popis:P jinak tipuju pavucinu ctvrtou..
5. ledna 2007, 17:47
Tork

>Ciky: super, to jsem chtel slyset :oP Uz se tesim na druhej zebricek... a Cerna vdova rullezz... Teda asi hned po Kharovych NS
5. ledna 2007, 14:35
Hwaelos

Tork: Kdybys četl pozorně, nestal by ses medvědem, nebo jak to bylo v té pohádce:) Tohle jsou lidi, co spravují určité území, proto se jim říká vládci. Ti další vlivní, kteří tohle nedělají budou v té druhé patnáctce celebrit:) A jakkoli může trochu zkušenější dobrodruh vědět o tom, že existuje nějaký Krvavý měsíc, nebo Noční stíny, rozhodně nebude vědět kdo je vede. Na druhou stranu Černá vdova je pojem, ta tam bude určitě, do té doby můžeš odhadovat na kolikátém místě:)
5. ledna 2007, 14:31
Killien

>hejky.... : myslím že je někde celkem solidně popsaná.... ale to je fuk :) jinak .. ej to geniální
5. ledna 2007, 12:11
Michal

> tork: myslim ze cerna vdova prijde s organizacemi a navic .. nikdo nevi kdo je cerna vdova:-) je to jenom pojem...
4. ledna 2007, 23:44
Turlogh

Zajímavé počteníčko.....
4. ledna 2007, 21:39
Tork

tohle je sice pekny, ale tak nejak tam chybi nekteri, kteri doopravdy hybou svetem... Cerna vdova a dalsi spicky podsveti :oP
Vložení nového komentáře
*
*
*