iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Lamius (Soudce)

O Asterionu

7.12.2005 15:25
Autor: Drik, Počet přečtení: 2030

Další z bohů se vám představí poněkud netypickým způsobem...:)

Je tomu teprve jeden alden, co jsme slavili 21. traven, tedy den Slavnost rovnosti zasvěcený Pánu a Paní, který byl znovu skvostnou oslavou barevného Dne a krásné noci našeho nejvyššího boha a naší Paní, a je načase, abychom se připravili na další významný den, jenž se snoubí s prvním ovocným úplňkem, Soudný den, patřící Spravedlivému. Patřící bohu všech poctivých lidí a těm, co naslouchají hlasu svého svědomí, den patřící Lamiusovi, Soudci.

A právě proto jsme si dovolili požádat jednoho z kněží soudcova řádu, aby nám všem pomohl ozřejmit některé zajímavosti o tom, jenž soudí, a jeho řádu. Kněží Larek byl tak laskav a přijal pozvání do sídla naší redakce, kde ochotně odpoví na naše dotazy, za což mu patří náš dík.Kdyby přišel někdo z krajů, kde neznají naše bohy a zeptal se, kdo je to Lamius, co byste mu řekl?

To je snadné. Lamius je Soudce. Lamius je ten, na jehož bedrech spočívá spravedlnost celého světa. Lamius je ten, kdo čte v Knize života

Jak jej poznáme, jestliže jej spatříme například na nějaké fresce či zpodobněného některým ze sochařských mistrů?

Pero a kniha. Pero a kniha jsou připomínkou jeho úkolu. Do ní zapisuje hříchy souzených a z ní čte i rozsudky a tresty. Bývá též označována jako Kniha osudu, neb právě v tomto svazku jsou zapsány celé dějiny Asterionu od úsvitu věků až po současnost.
Barvami Spravedlivého jsou šedá a žlutá, kamenem pak citrín.
Jeho tělo už nese únavu stáří. Lamius se však svému věku nepoddává a stále si udržuje svoji sílu a vzhled, jako za mladých let. Jeho přísná tvář se dokáže i usmát, ale většinou bývá nepřístupná. Lamius není tím, s kým by se dalo licitovat.

Ten, jemuž sloužíte, si nepotrpí na nějaké vybrané oblečení jako někteří jiní z bohů, jako třeba Tarfein či Gor.

Stěžejními kameny osobnosti Spravedlivého jsou askeze, rozhodnost, spravedlivost. Stejně jako On i mi se odříkáme všeho, co by mohlo zatemnit náš úsudek a svést nás z cesty. Oblečení má ušité z přírodní látky v šedožluté barvě. Lamius zde není jen pro bojovníky či hýřilce, ale pro každého, kdož naslouchají svému svědomí.

Nyní víme dost o vašem bohu, ale co jeho kněží? Jací jsou oni?

V církvi našeho boha můžeme najít kněží, kteří se pro jednoduchost dají rozdělit do dvou skupin – jedni, co se věnují lidskému právu a předsedají soudům, a druzí, kteří hledají spravedlnost u svého boha.
Ovšem každý Lamiusovec, bez ohledu do které skupiny patří, je služebníkem pravdy. Nesmí nikdy strpět žádnou nepravost. Jakýkoliv spor, lež či přetvářku musí sprovodit ze světa a to veřejně a přede všemi.
Naši kněží nikdy nesmí odmítnout žádnou prosbu o pomoc, která si žádá rozsouzení nějakého sporu či vyjasnění zločinu.

Proč právě vy sám jste si vybral právě Lamiuse jako toho koho budete následovat?Co vám dává váš bůh? Proč on a ne některý z ostatních bohů panteonu?

Protože právě Lamius je bůh, který je tu pro každého, bez rozdílu postavení. Není tu jen pro vybrané šlechtice s bohémským životem ani jen pro ty, jenž se touží zpíjet do němoty či pro ty, jenž dávají na odiv jen sebe. Není to pouze bůh egoistických bojovníků či chudých tuláků. Lamius je tu pro všechny, jenž se nebojí kráčet cestou pravdy.
To On nám dává sílu nesejít z cesty, to On nás provede cestou lží a intrik až k osvícené pravdě a spravedlnosti. To On nám dává schopnost číst v lidských tvářích a prohlédnout vše nekalé. To On nám pomáhá k tomu, že našim očím neunikne nic, co by nemělo. To On bdí nad každým svědomím…

Proslýchá, že v logickém myšlení se Lamiusovcům nevyrovnají ani přední univerzitní profesoři. Kolikráte stačí jen drobný náznak, zdánlivě nevinná stopa a vy z ní dokážete rozplést neuvěřitelné klubko spletitého případu.

To vše jsou dovednosti a zkušenosti získané dlouhou praxí a odmalička budovaným citem k právu. Ale především je to vůle našeho boha, kterému nic neunikne a který shlíží na svět a chrání jeho řád a spravedlnost.

Jak je možné, že vaším rozsudkům, vynášeným vždy na veřejných prostranstvích rozumí i lidé neovládající náš jazyk?

Víte, právě tyto veřejné rozsudky nám jsou někdy vyčítány, neb v nich říkáme vše a to se některým lidem nelíbí. Ale právě to je podstata naší víry. Pravda je tu pro každého a pokud s ní někdo naloží špatně i na něho dopadne trest Spravedlivého.
Pravda a spravedlnost nemají hranice ani bariéry, někdy jí to trvá déle, ale vždy nakonec dojde svého. Každý jednou musí předstoupit před Lamiusův soud a tam vyslechnout svůj rozsudek, kde mu bude vše spočteno.

Poslední má otázka se konečně týká právě svátku, který nás čeká. Co nám můžete říct o Soudném dni? Pro váš řád to zrovna neznamená žádné bujaré oslavy, možná spíše naopak, nemýlím-li se?

Každý rok v den, na který připadá ovocný úplněk, se slaví Soudný den. Tento den může každý přijít s jakýmkoli problémem k některému z našich kněží a tento se mu pokusí poradit, jak nejlépe bude umět. A to ať se jedná o letitý sousedský spor či problém s bolestí zad (nyní se Larek poprvé lehce usmál).
V tento den stejně tak mohou předstoupit rovněž již odsouzení zločinci a požádat o rehabilitaci svého soudního procesu.

Nyní mi nezbývá než poděkovat a rozloučit se....

I já děkuji. (Larek se lehce ukloní a odchází vstříc denním povinostem)

Pro albirejský aldeník Bílá vrána Pepin Prnžálek.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 1x, naposledy 4. července 2011 ve 12:18:50


Diskuze ke článku

14. prosince 2005, 16:33
Tomik

Hm... téda.. co na tohle má člověk říct? No prostě nemá to chybu. Má ten člověk nové roucho? Nebo vyprané v Perwolu? krásně září. Jen tak dál. Nějakou bohyni bych prosil. :-)
8. prosince 2005, 15:35
Stegi

Už když jsem viděl ten barevný obrázek (fotku), jsem to věděl. Tohle je ten nejlepší...
8. prosince 2005, 14:38
Nienna

Zajímavé...
8. prosince 2005, 14:23
Danda

v pořádku?
8. prosince 2005, 07:10
Killien

V pořádku:)
Vložení nového komentáře
*
*
*