iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Zbylí bohové Sedmnáctky a Hrdinové

O Asterionu

7.3.2006 16:01
Autor: Drik, Počet přečtení: 2236

Stegi a Čiki spojili své síly a tedy i své články, aby dali těm zvídavějším z vás nahlédnout do božské sféry. Konkrétně na další z panteonu, na něž se ve výběru nedostalo (nejsou tedy ve filmu, ani si je nemůžete vybrat pro hru). A ve druhém z článků si můžete přečíst něco o nejznáměnších dobrodruzích na Taře, o šampionech jednotlivých bohů.


Zbytek bohů Sedmnáctky

Už jsme vašim, po vědomostech toužícím, mozečkům představili devět asterionských bohů. Možná někteří z vás vědí, že se božskému panteonu na Asterionu říká Sedmnáctka. Možná jste i zdárně dokončili první stupeň základní školy a tak je vám jasné, že sedmnáct je holt víc, než devět. Snad se mezi vámi najdou i tací, kteří si dokáží vypočítat kolik bohů zbývá. Správně sedm.
No dobře, tak si dělám srandu. Osm. Tak hurá, vrhněme se na ně. Aspoň zběžně. Neděste se. Je nám jasné, že by se vám nechtělo číst dalších osm životopisů (teda spíš bohopopisů) v jednom. Ale věřte, že se máte na co těšit. Dokonce zjistíte i pár informací o již popsaných bozích.

Sirril (Paní hvězd)
Je stejně jako ony krásná, až se tají dech a tajemná tak, že ani nejlepší hvězdářské dalekohledy neodhalí nic z toho, co ona nechce prozradit. Je patronkou noci a v její ochranu se dává každý spáč. A tak jako ve spánku odpočívá tělo člověka, ale jeho duch nespí, bdí Sirril nad myšlením, osobností i duší. Právě nad nimi má neomezenou moc a její kněžky, které lze výjimečně potkat za temné noci, prý umí číst myšlenky i vykládat sny. Díky těmto schopnostem dokáží mezi zdi chrámů shromáždit ohromné množství, často i choulostivých, informací. Ty však nikomu nesdělí a ani je nepoužijí, není-li to v zájmu Sirriliny církve. K paní noční oblohy se nemodlí pouze astrologové, ale všichni lidé se sklony k tajemnu a mystice. V její přízeň doufají i lidé před někým, či něčím se skrývající.

Bongir (Pastýř)
Tak jako je Alcaril patronkou všech rostlin, volně rostoucích i pěstovaných lidmi, je Bongir patronem zvířat, divokých i domestikovaných. Dobře rostlý muž s hustým vousem hrající na flétnu a v prostém oblečení stráží nejen opeřence, čtyřnožce, plazivce, ale i chovatele, pastýře, ptáčníky či honáky. Jeho kněží lidi učí jak se starat o svá zvířata, tak aby se měli co nejlépe nejen ona, ale i jejich páni z nich měli co největší užitek. Jsou dobrosrdeční, prostí a usměvaví. Je i jejich boha má rád takřka každý.

Rianna (Věrná)
Věrná. Jak jinak nazvat ženu, která stojí neochvějně po boku svého muže, přestože ten neustále vyjíždí do nové bitvy, či boje. Ano. Bohyně zpodobňovaná jako pečlivá žena středních let je manželkou Gora, pána bitev. Ona ale v lidech nevzbuzuje bázeň, či snad respekt. Naopak je vlídná ke každému a dovede naslouchat i těm nejvšednějším lidským starostem. Právě díky tomu ji uctívají především ženy. Je patronkou sňatku, rození i vychovávání dětí. Bdí také nad dodržováním závazků a smluv, především pojících se s manželstvím. Její kněžky pečují o nemohoucí, pomáhají ženám rodit a sami dají život mnoha dětem a svým mužům jsou oddanými a věrnými manželkami. Riannina církev je sice otevřena také mužům, ale těch je málo a nikdy nebudou svojí bohyni tak blízko, jako její kněžky.

Estel (Panna)
Do Esteliny církve nejsou muži přijímáni vůbec. Bohyně mládí, s rozpustilýma očima a srdce čistého jako sněhobílá holubice, její symbol, je patronkou léčitelství. Kněžky její církve, Estelinky, můžete najít na celém Asterionu, bojující proti lidskému strádání a především nemocem. Jsou to mladé dívky, které od sebe ani většina lidí nedokáže rozeznat. Jejich bohyně jim propůjčuje dar mládí i krásy. Spousta z nich se ani stáří nedožije, protože zemřou při epidemiích, či jiným způsobem, jen díky tomu, že se snažili pomoci potřebným. Lidmi jsou považovány až za posvátné a nedotknutelné. Pokusí-li se někdo ublížit Estelince, obvykle sám špatně skončí v rukou rozzuřeného davu. Příznivci Estel jsou především lékaři, lékárníci, ale i různí mastičkáři, prostě ti, jež se snaží pomáhat lidem a jejich tělu.

Siomen (Učenec)
Starý muž držící v ruce křišťálovou kouli. Tak bývá nejčastěji Učenec zpodobňován. O senilitě však nemůže být v žádném případě řeč. Siomen je obdařen nejen velkou moudrostí a důstojností, ale také dokonalou pamětí. Snad i proto patří mezi jeho největší přívržence, kromě vědců a badatelů nejrůznějšího druhu, i kouzelníci. Jeho kněží bádají, archivují staré vědění a zajímají se snad o všechno a všechny. I díky tomu dokáží moudře poradit. A to kdekomu. Alchymistovi, sedláku i králi. Jsou obdařeni pamětí zdající se někdy až neuvěřitelnou. Kromě toho se vyznají v mnoha jazycích, včetně starobylých a dávno neužívaných, skvěle rozumí všemožným šifrám a dokáží odhalit každou nesrovnalost, tak jako ti nejlepší vyšetřovatelé.

Mirtal (Múza)
Jediným pravidlem bohyně i její církve je, že žádná pravidla nejsou. Múza je patronkou umělců a umění vůbec a to přece nelze svazovat jakýmikoliv nařízeními. Jemné, burcující, vkusné, dekadentní, abstraktní i realistické. Taková je i bohyně, neustále pohlcena svojí tvorbou, ať už jde o malování, hudbu, sochařství, básnictví, či cokoliv jiného. Její kněží jsou buď excentričtí umělci, nebo poustevníci, žijící na hranici reality a vlastních vidin způsobených užíváním halucinogenních látek. Všichni její kněží jsou obdařeni uměním improvizace, intuice i darem řeči. K jejím příznivcům ale nepatří pouze blázni a snílci. Mirtal vzývají i umělci vážení a důstojní, stejně jako řada kouzelníků, kteří odmítají kouzlit pouze dle zavedených pouček, ale sami s magií experimentují.

Mern (Kovář)
Kovář je mnohými považován za protiklad svého bratra - pána ohně. Zatímco Faeronovy plameny často ničí co jim přijde do cesty, Mern je bůh tvůrce. Jasně to napovídá mohutná postava, mozolnaté ruce, kovářská zástěra i obrovské kladivo v pěsti. Právě z jeho kováren vychází ty nejdokonalejší předměty – brnění, zbraně, ale třeba i kovové hračky. Ve všech je část Mernovi geniality i zápalu. V tom se mu přibližují pouze někteří jeho kněží – řemeslníci. Druhá odnož jeho církve se mu zase snaží přiblížit silou. Mernovi válečníci jsou obrovití tetovaní muži, chodící v plátových brněních se svojí obrovskou palicí vždy po ruce. Mern je především patronem všech asterionských řemeslníků, kteří se k němu modlí v okamžicích práce na těch nejtěžších dílech.

Finwalur (Poutník)
Poslední z bohů Sedmnáctky je věčně na cestách, které jsou, stejně jako celý Asterion, jeho domovem. Neustále putuje. Často jako posel některého z ostatních bohů. I jeho kněží sžírá touha po poznání různých koutů světa. Je těžké je poznat, protože nenosí nic, co by odhalovalo jejich příslušnost k Finwalurově církvi. Společné jim je pouze neustálé putování, neomylný orientační smysl, obdivuhodná vytrvalost i rychlost a pomoc potřebným kdekoliv se s nimi setkají. K Finwalurovi vzhlížejí lidé bez domova i ti, jež často cestují. Ale i další se k němu modlí před dlouhou a namáhavou cestou.


Hrdinové

Už od dob slávy Arvedanského císařství se mezi nejudatnějšími reky, mezi nejlepšími z nejlepších, mezi obhájci práva a spravedlnosti čas od času objevovali výjimeční lidé obdarovaní boží přízní. A tak je tomu dodnes. Možnost stát se hrdinou některého z bohů má ve své podstatě každý myslící tvor, ale je to dlouhá a velice těžká cesta. Cesta víry a statečnosti. Cesta moudrosti a obětování se. Cesta šlechetnosti. Takové události zpravidla předchází velice významná služba některému z bohů, nebo velice statečný čin ve prospěch dobra (a spousta podobných před ním, pochopitelně). Hrdina je zpravidla obdarován bohy nějakým velice mocným magickým artefaktem, který mu napomůže na jeho další pouti. Mnohem větší význam však mají změny v něm samotném. Zbystří se jeho smysly, se zbraní je až nadlidsky rychlý, vyzařuje z něj podivné fluidum, jakási aura výjimečnosti. Snadno strhne davy, aby ho následovaly. V historii byly zaznamenány i případy, kdy hrdinovi v beznadějné situaci uprostřed nepřátelské vřavy přispěchali na pomoc plaví válečníci korunovaní světlem, kteří po bitvě zmizeli neznámo kam, nebo kdy skupina elitních skřetích assasinů v lese přepadla Alcarilina bojovníka a jejich zákeřné útoky mu pomáhaly odrážet větve okolních stromů tak dlouho, dokud jeden po druhém nezahynuli čepelí hrdinova meče.
Mnozí moudří se domnívají, že těm, kdo dojdou na této cestě ještě dál, je propůjčena schopnost proměňovat se v draka, jednu z nejmocnějších bytostí Asterionu s neuvěřitelnými znalostmi o řádu světa. Tato událost se však stává jen jednou za celá desetiletí, ne-li staletí. Tvrdí se také, že posledním stupněm v tomto řetězci je metamorfóza v bílého draka, nejvyšší bytost dobra. Tyto informace jsou ovšem spíše spekulacemi.


I v dnešní době je na Taře několik dobrodruhů, o nichž je známo, že na ně příznivé shlíží některý z bohů. Pár nejznámějších si můžeme představit…

Aurionovi hrdinové
Iskander er Sinwar
Bývalý člen řádu Eldebranských rytířů. Nyní střeží nejjižnější výspu Východní Dálavy – hrad Tevirpon – proti skřetům drakočlověka Zyla.
Tarxageno modrý
Nejproslulejší velmistr Čarodějné akademie. Mistr theurgie a modrý drak se vyznamenal už před 130ti lety, kdy sám zdecimoval nejlepší oddíl hnědého drakočlověka Turgula.

Siaronovi hrdinové
Strogox
Nejschopnější známý čaroděj vzdušného živlu. Žije samotářsky na vrcholcích Mrazivých štítů a po jistý čas byl učitelem Marantiel.
Zenwexar Jestřáb
Velmistr Čarodějné akademie Kdysi prý potopil sám celou flotilu dračích lodí Kharova kapitána Kirbega. Záře zaklínadel šla údajně vidět až v Erinském zálivu.

Maurilini hrdinové
Wu than
Mistr magie země, žije ve Skřítčích vrčích. Již několikrát ubránil malý národ před útokem některé z bojovných ras Podzemní říše.
Tork Tilkilarin
Nejslavnější bojovník Dálav a možná i celé Tary je zároveň i Gorovým hrdinou. K nejvýznamnějším činům tohoto elfa patří skolení temného draka, který se usídlil v chrámu Paní země v Červeném lese za pomoci svojí družiny.

Lamiusovi hrdinové
Asáman
Představený řádu Subotamských mnichů. Výčet jeho hrdinských skutků by popsal několik stran. Nyní už se však do přírodní úrovně vydává zřídka. Jeho duše putuje Stínovým světem a hledá zbloudilé duše, které unikly Lamiusovu soudu. Může se proměňovat ve žlutého draka a je zároveň i hrdinou Gora a Rianny.
Manthea
Elfí čarodějka z Lendoru, snoubenka Torka Tilkilarina a členka jeho slavné družiny. Žijí společně v Dálavách. Nestrpí jakékoli příkoří a faleš.

Alcarilini hrdinové
Sariika
Mocná elfí druidka z Červeného lesa. Její šípy okusilo již mnoho nemrtvých z Marellionu. Osvobodit toto město z jejich područí je jejím celoživotním cílem.
Gilendel „Ochránce života“
Původem seveřan z Lendoru. Jeden z nejstatečnějších bojovníků proti stvůrám Umrlčího království. Vyznamenal se při obraně Braghiny, města světlonošů na jižních svazích Bílích hor.

Gorovi hrdinové
Mortus Černý
Nejlepší šermíř obou kontinentů a lovec hlav. Podle nepotvrzených zpráv má možnost pobývat v podobě rudého draka.
Raduxoj
Velmistr útočné magie. Bardy opěvovaný hrdina Konečné bitvy a člen rady Čarodějné akademie.

Faeronovi hrdinové
Věčný plamen
Největší mistr ohňové magie. Žije na vulkanických Barbarských ostrovech, kde střeží plamen, který vzplál při stvoření Asterionu.
Mitogar Čorn
Nejznámější dobrodruh Západní dálavy. Ze své poslední výpravy do nitra držav Khara démona přinesl cenné informace o armádě mutantů, vznikajících za neznámým účelem.

Tarfeinovi hrdinové
Siwin
Žák proslulé lupičky Tien. Na vlastní pěst podnikl již řadu nebezpečných kousků. Nikoli nejmenším je únik z Drikových kobek v Jižním hvozdu.
D’wi‘en
Šermířka z řad pouštních elfů. Před třemi lety ji jeden z teleportů v Derteonu přemístil do nejnižšího podzemního patra tohoto města. Po dva týdny unikala smrtícím nástrahám a myšlenkovým bytostem, aby se nakonec s úsměvem na rtech objevila na povrchu.

Dunrilini hrdinové
Sali Sagleri
Mocný vodní elf. Neustále cestuje pod hladinou moře a jeho kouzla jsou postrachem všech zlých podmořských ras.
Nepolapitelný
Maskovaný přízrak, který operuje v několika velkých městech Severní a Východní dálavy. Díky nadlidským reflexům a neobvyklému bojovému stylu nebyl žádnou z četných zločineckých organizací, proti nimž bojuje, dopaden.

Také další bohové mají své hrdiny, k nimž patří i jména jako Alwarin Bílý, proslulá chráněnkyně Učence (Siomena) pouštní elfka M’bia, oblíbenkyně bohyně nevinnosti Estel - královna lesních elfů Rungil, nebo arvedanka Tien pod patronací Paní hvězd (Sirril).
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 1x, naposledy 4. července 2011 v 11:50:59


Diskuze ke článku

28. března 2006, 15:03
MGRABEC

Jantara znám ale tady je o nem psáno jestě líp než ve skutečnosti
16. března 2006, 15:40
Nienna

Ja: No dobrá tedy, s takovým komplimentem se nedá nic než omluvu přijmout...ale bylo to hezké
14. března 2006, 15:35
Tanid

no mě by to nevadilo kdybych na asterionu byla,ale...nu což..aspoň se můžete jantarovi smát;-)
13. března 2006, 17:18
Tomik

Jantárku Jantárku... no jo no co dodat? Snad jen.. uvidíme se na Asterionu a tam se vše nějak dobarví. Už se na vás všechny těším. Jak na bohy, tak smrtelníky. :-) Zatím ahojky.
13. března 2006, 14:15
Nienna

Jantar: Hmmm... Vážně zajímavé. Připadá mi to jako shoda náhod, že jsi vyjmenoval hlavní hrdiny mé povídky a přitom sis nevšiml, že tam sama Tanid říká, že se Asterionu nezúčastnila...To pobízí k zamyšlení:-)
11. března 2006, 19:45
Mamut

Jantar: Stegi má tak trochu pravdu:-), ale docelůa se divím jak někdo, kdo ani neví, že Tanid na asterionu nebyla, opomíbná naprosto ve výčtu hrdinky jako markéty a renču považovat sám sebe za hrdinu. Cos na asterionu dělal? schovával ses někde vzadu? :-)
10. března 2006, 07:30
Stegi

Jantar: Jako dycky si docela fandíš a tentokrát nejen sobě... K božským hrdinům máte teda ještě krutě daleko. A jestli na to opravdu někdo z vás má, se ukáže až na Asterionu...
8. března 2006, 16:24
Nienna

Pěkný čiki? Nebo čiki, pěkný...(článek)
8. března 2006, 14:27
Killien

Nj čiki pěkný;)
Vložení nového komentáře
*
*
*