iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Aurion (Pán světla)

O Asterionu

19.1.2006 12:27
Autor: Drik, Počet přečtení: 1976

Na smutnou šedou pláň padal déšť a ztrácel se v hustých mlhách. Skupina poutníků se v šeru strachy choulila v blízkosti ohně, srdce sevřená nejistotou a úzkostí. Potom vyšlo slunce. Vyhouplo se nad obzor, pomalu a majestátně, jako ohnivý vůz. Obloha vybuchla zlatým světlem, zalila se tekutým ohněm, a jasná sluneční zář zahnala déšť i mlhu stejně snadno, jako úzkost poutníků. Ti tasili své meče a byli schopni se pro světlo svého boha vydat i do nejhlubší temnoty. Vždyť to Aurion shlédl na svět!


Pán Slunce, první mezi rovnými, Nejskvělejší ze Sedmnácti bohů. Mnoho přízvisek má Aurion, bůh odhodlání, světla, dokonalosti a rozhodných činů. Pod jeho vedením nikdo nemůže zbloudit, Aurion nezná pochybnost. Svítí jako polední slunce a před jeho pohledem mizí stíny i v nejhlubších kobkách a v nejtemnějších srdcích.
Aurion vypadá jako socha, vytesaná dokonalým sochařem. Z očí mu vychází nadzemský jas, tvář je lemovaná zlatými vlasy, sepjatými čelenkou s jiskřivým diamatem. Postavu má zahalenu zlatobílými šaty. Z každého pohybu čiší jeho božství, jeho dokonalost. V hlase se mísí autorita s přátelstvím, síla s naivitou, rozhodnost s uvážlivostí, ale přesto nikdo o jeho příkazech pochybovat nedokáže. Jím vyřčená slova zní ozvěnou až do skonání dní, nelze na ně zapomenout.
Ač je Aurion spojován nejčastěji se slunečním vozem a jiskřivým diamantem, obloha jeho domovem není. Aurionův palác se nachází všude a nikde, sahá od vědomí k nevědomí, leží v nitru skal i v té nejposlednější kapičce rosy. Snad je jen chimérou, přízračným zjevením, lze do něj však stoupit z každičkého místa na světě i v podsvětí, protože to všechno je jeho součástí.
Kněží má Aurion trojího typu. První jsou jeho bojovníci, oblečení do přiléhavého oblečení, stavějící na odiv své dokonalé tělo a dlouhé zlaté vlasy. Potom chrámoví kněží, vedoucí náročných obřadů. Ti se oblékají do vznosných zlatých rouch o mnoha vrstvách. Třetí skupinou jsou Aurionovi mniši, oblečení do prosté kutny, pod kterou skrývají jen broušený diamant a nesmírnou sílu a houževnatost.
Všichni Aurionovi příznivci pečují o duševní i tělesné sebezlepšení; dokonalost, hrdost a pravda jsou jejich největšími ctnostmi. Nikdy se nevzdávají, nikdy nevyjednávají, porazí je jen jejich smrt. Kněží Pána Slunce jsou schopni ovládat své tělo a přimět sebe i své společníky k nadlidským úkolům, dokáží i ovládat světlo samé. Umělý svit v jeskyních a kobkách, neviditelnost či zažehnutí ohně jsou výsadou Aurionových kněží.
Chrámy Pána Slunce jsou stejné, jako on sám – plné světla a hry se sluneční září. Jejich mohutnost a vzdušnost nechává hluboké stopy v každém srdci. Kus střechy vždy chybí a tudy dovnitř proudí zlatý svit i v těch nejtemnějších dnech. Svátky jsou v těchto budovách plny světelných efektů a okázalosti.
Opakem je každá prostá modlitba knězů k svému Pánu – upřený pohled na sluneční kotouč a vnitřní rozprava s bohem beze slov se obejde bez vnější parády. Každá modlitba vykonaná na kopcích, na vrcholcích věží či vysokých horských štítech při východu slunce je tím nejsilnějším okamžikem v životě každého Aurionova následovníka.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 3x, naposledy 4. července 2011 v 07:01:13


Diskuze ke článku

24. ledna 2006, 16:53
Rozum

Stejně sou to všichni bohémové:)
24. ledna 2006, 15:47
Bublina

bozích :) "h" se mění v "z"
23. ledna 2006, 08:53
Margi

nebo bohách? Radši neřešit...:-)
23. ledna 2006, 08:52
Margi

Už se v těch bozích přestávám orientovat... :-)
20. ledna 2006, 22:11
Jantar

další z bohů,hmm,nevypadá špatně....
Vložení nového komentáře
*
*
*