iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby


, Registrovat
Přejít na menu

Úvod pro hráče

Je to o Asterionu:)

17.3.2005 22:01
Autor: Soki, Počet přečtení: 2426

Asterion je svět, na kterém ses narodil, žiješ a téměř s naprostou jistotou i zemřeš. Moudří muži tvrdí, že vedle našeho, skutečného vesmíru, existují i vesmíry jiné, kam mimo jiné odchází i duše zemřelých nebo pomocí nichž čarodějové sesílají svá kouzla. Všechno na Asterionu se prý řídí Řádem, který panuje od počátku věků a jenom zvrácení tvorové se mu snaží postavit. Řád světa nejsou jen přírodní zákony, týkající se třeba gravitace, počasí nebo fotosyntézy, ale i pravidla, týkající se lidského myšlení, svědomí a činů. Říká se, že cokoliv člověk udělá, se mu nějakým způsobem vrátí.

Všichni myslící tvorové na Asterionu se shodují na tom, že existují bohové, žádají o jejich pomoc a často jsou vyslišeni. Ty znáš sedmnáct božstev. Každé má na starost nějakou oblast lidského života, je patronem určité činnosti a povolání a v různých situacích se na ně můžeš obracet. Není jisté, že tě vyslechnou, pokud se ovšem neobrátíš na správného kněze, který tvoji žádost patřičně přednese. Poutníci ale vyprávějí, že jiné národy a rasy vyznávají i další bytosti, které jsou možná stejně mocné, jako bohové, které znáš ty.
Kromě bytostí, které lidem pomáhají a pokoušejí se je vést k dobrotě a poklidnému soužití, existuje bohužel také Velký nepřítel. Říká se mu Khar Démon, je nesmrtelný a snaží se pohltit vše pozitivní, co bylo na Asterionu vybudováno. Několikrát se mu to pomocí jeho přisluhovačů už málem podařilo, ale síly dobra a řádu ho vždy zastavily. Před sto lety byl prý však poražen s konečnou platností a dnes už s ním straší jen matky malé děti.
Slyšel jsi zkazky o tom, že za mořem se nacházejí i jiné pevniny, ale tobě známé jsou dva kontinenty: Lendor na severu a Tara na jihu. Před Kharovou porážkou však byla i Tara pouhou legendou. Teprve tehdy mohli lidé ze severu přestat myslet na obranu a místo toho začít hledat zemi, která už byla téměř zapomenutá. Podařilo se a v průběhu několika desetiletí Tarazačala být místem nejen pro dobrodruhy a objevitele, ale i pro prosté rolníky, řemeslníky či vznešené velmože.
Ti se usazovali na volné půdě, zakládali usedlosti a později města, pěstovali obilí, obchodovali, jednoduše žili a žijí normálním životem. Není to tak pohodlný život jako v Lendoru, ale přináší sebou i výhody. Musí sice čelit hrozbám v podobě skřetích nájezdů nebo neznámých příšer, které na severu byly už dávno vyhubeny zástupy hrdinů, ale zato mají více volnosti, víc možností, jak najít svoje štěstí.
Dobrudruzi při svých výpravách po Taře často narážejí na pozůstatky po prastaré civilizaci, Arvendanech. Tento národ či rasa prý kdysi ovládal celé území Tary a vybudoval zde množství skvělých měst, ve kterých byly diovy a zázraky na denním pořádku. Celá jejch kultura však byla před tisíci let rozervána útokem Kharových armád a téměř všichni Arvendané zahynuli. Z těch pár, kteří uprchli na Lendor, odvozují svůj původ současní vládcové a šlechta.
Příběhy z dějin po tomto útěku jsi už asi slyšel. Připadá ti, že hodně z nich musí být úplně vymyšlených, ale kdo ví. V legendách se často objevují pojmy jako Eldebranská říše, Vleklá válka nebo Tři čarodějové. Vykládá se o armádách nemrtvých příšer ničících výstavná sídla potomků Arvendanů i hrdinských kouscích Thaolina Sjednotitele, který v posledním okamžiku připlul přes moře, porazil Khara a vybudoval Velké království. To se před čtyřmi sty lety kvůli sporu bratrů o dědictví rozdělilo na čtyři, respektive pět častí (viz Boševalský mír), tak jak existují doposud.
Civilizovaná část Lendoru je tedy rozdělena mezi čtyři země, čtyři království: barbarské Storabsko na severu, obchodnický Keledor na jihu, velmožskou Danérii na západě a silný Almendor na východě. Ještě dál na východ se rozkládá Plavena, rozpínavécísařství pirátů. Těchto pět mocností založilo po porážce Kharových vojsk na Taře své državy (dálavy).
Od Almendaru se nedávno odrhlo Albireo a území v jeho blízkosti a vznikla tak svobodná města.
Převážně nezávislý na lidských panovnicích jsou také příslušníci jiných ras. Temní elfové se před dávnými staletími usídlili na Taře ve dvou odlišných prostředích, v rozsáhlém hvozdu a v nehostinné poušti. Kromě nich lze na Taře také potkat rasu hevrenů, kteří prohánějí stáda koní po travnatých pláních., nebo skřítky, pátrající ve štolách po drahokamech.
Z Lendoru dorazili v největším počtu trpaslíci. Založili samostatná města daleko v horách a dodávají lidem uhlí a rudu. V rámci lidské komunity hledají své štěstí hobiti, zřídka světlí elfové a vyjímečně krollové z pustého sevceru.
Vytvořil 23. ledna 2011 v 18:06:57 mira. Upravováno 4x, naposledy 3. července 2011 v 00:58:52


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*